FACET architecten & adviseurs
3-pijlers van Facet

3 Pijlers van FACET

FACET is een architecten- en adviesbureau en is voor de volle 100% gericht op de verblijfsrecreatieve sector. We onderscheiden ons door onze brede, integrale benadering. Onze werkzaamheden zijn 3 kennisgebieden onder te verdelen, die continu met elkaar in samenhang zijn.

1. CONCEPTONTWIKKELING, INNOVATIE EN STRATEGIE

Toekomstbestendig exploiteren en innoveren van uw bedrijf start met een duidelijke visie voor de toekomst. Wij ondersteunen ondernemers in het vervaardigen van een Integrale Toekomstvisie, onderandere door een duidelijke bepaling van de identiteit, het creëren van recreatieve concepten en/of met het ontwikkelen van een helder business model.

De plannen uit een Toekomstvisie kunnen zelden in één keer worden uitgevoerd. Daarom wordt vaak een MeerjarenOntwikkelPlan (Faseringsplan) toegevoegd. Deze geeft helderheid in de volgorde van de ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is om ook de uitvoering van de Toekomstvisie samen te monitoren om te bepalen welke acties noodzakelijk zijn om op koers te blijven.

2. ONTWERP EN REALISATIE

Een vervolg van visieontwikkeling kan zijn het herstructureren van een deel uw park of juist het (ver)bouwen van een deel van de faciliteiten. Wij kunnen u ondersteunen in het vervaardigen van een passend landschapsontwerp voor de inrichting van uw park of een innovatie architectonisch ontwerp voor uw gebouwen. Uiteraard passend bij uw identiteit en visie.

Daarnaast kunnen wij u ook begeleiden in de realisatie van uw ideeën. Wij kunnen zorgen voor aspecten als de (bouwkundige) uitwerking van het ontwerp, de begeleiding van benodigde procedures (bestemmingsplan en vergunningen) en de begeleiding en aansturing van een bouwteam (met uitvoerenden).

3. ONDERHOUD EN BEHEER

De recreatiebranche is sterk afhankelijk van gebouwen en terreininrichting. Zaken, die veel kapitaal vragen om te ontwikkelen, maar ook om te onderhouden en te beheren. Maar de wijze van onderhoud en beheer is onlosmakelijk verbonden met de exploitatie en met uw recreatieconcept.

Vooral de keuze wanneer en met welke frequentie u onderhoud uitvoert heeft veel relatie met de exploitatie. Maar ook een moment van groot onderhoud zou juist het moment kunnen zijn voor productvernieuwing, passend bij uw visie op de toekomst.

Wij ondersteunen ondernemers in het technisch beheer van hun park, met het vervaardigen van MeerjarenOnderhoudsPlannen, gebouwinspecties en begeleiding in de uitvoering van het onderhoud.