FACET architecten & adviseurs

4 Pijlers van FACET

FACET is een architecten- en adviesbureau en is voor de volle 100% gericht op de verblijfsrecreatieve sector. We onderscheiden ons door onze brede, integrale benadering.

Onze werkzaamheden zijn 4 hoofdgroepen onder te verdelen, die continu met elkaar in samenhang zijn :

1. VISIEONTWIKKELING

Ieder goed plan start met een duidelijke visie voor de toekomst. Wij ondersteunen ondernemers in deze visieontwikkeling, onderandere door een duidelijke bepaling van de identiteit, het ontwikkelen van recreatieve concepten en/of met het opstellen van een helder business model.

2. ONDERHOUD RECREATIECONCEPT

Concepten bedenken is één ding, maar belangrijker is om deze continu te monitoren. Door samen (jaarlijks) te reflecteren op de acties van het afgelopen jaar kunnen we samen bepalen welke acties noodzakelijk zijn om de koers voor de lange termijn vast te houden.

3. ONTWERP

Een vervolg van visieontwikkeling kan zijn de realisatie van een concreet project op uw park. Bijvoorbeeld het herstructureren van een deel uw park of juist het (ver)bouwen van een deel van de faciliteiten. Wij kunnen u ondersteunen in het vervaardigen van een verfrissend ontwerp, passend bij uw identiteit en visie.

4. REALISATIE

Uiteraard kunnen wij u ook begeleiden in de realisatie van uw ideeën. Wij kunnen zorgen voor aspecten als de (bouwkundige) uitwerking van het ontwerp, de begeleiding van benodigde procedures en de begeleiding en aansturing van een bouwteam (met uitvoerenden).