10 april 2022 3 min.

3 belangrijke marktontwikkelingen en trends voor recreatie

Het internet heeft elke vorm van vrijetijdsbesteding en vakantie voor iedereen binnen handbereik gebracht. Uw gasten kunnen exact die vorm van recreatie kiezen die het beste bij hen past. Hoe speelt u het beste in op hun behoefte? Facet duidt 3 belangrijke marktontwikkelingen en trends voor de recreatie.

Digitalisering en technologie vormen een steeds groter aandeel van ons leven. Hoe we communiceren verandert, hoe we keuzes maken en ook de verhouding tussen werk en vrije tijd. Er is steeds meer aandacht voor work-life-balance. Daardoor ontstaat er meer tijd voor recreatie. De beste manier om ‘de eigen batterij op te laden’ is voor iedereen anders en online zijn ook veel meer opties te bekijken. Uw gast kiest veel bewuster dan vroeger voor die vorm van recreatie waar hij/zij op dat moment exact behoefte aan heeft. De ene recreant wil zich vermaken met een bezoek van een concert of festival, een ander wil juist tot rust komen en genieten in de natuur, terwijl weer een ander kiest voor bijvoorbeeld een stedentrip om nieuwe culturen te ervaren.

Juist in de diversiteit van het aanbod ligt een enorme kans voor Vlaanderen. Vlaanderen heeft veel cultuur, historie en mooie steden, een goed uitgeruste kust met voldoende vertier en schitterende natuurgebieden. Het is uw taak als Vlaamse recreatieondernemer, om een vrijetijdsbeleving te creëren die past bij uw gast. Maar hoe pakt u dat aan? Op verschillende platforms kunt u informatie vergaren over marktontwikkelingen en trends. Maar welke zijn voor u nu echt van belang? Bij deze geven wij u 3 tips voor marktontwikkelingen en trends in recreatie:

TIP 1 : AANDACHT VOOR AUTHENTIEKE WAARDECREATIE

In trendrapporten van Toerisme Vlaanderen uit 2011 en 2014 staat te lezen dat de belevingseconomie zich ontwikkelt naar een betekeniseconomie. Waar het vroeger voldoende was om enkel een paar vierkante meter gras te bieden, werden enkele jaren geleden beleveniswaarden steeds belangrijker. Uw gast wilde verrast worden met activiteiten, animatie en prikkels. De laatste tien jaar zien we een steeds groter maatschappelijk bewust zijn ontstaan, met daaraan verbonden een wens voor betekeniswaarden.

Gasten hechten steeds meer waarde aan authentieke belevenissen in plaats van bezit. Men wil iets ‘meemaken’ en dan niet voor de ‘fun’, maar om diepere emotionele behoeften te vervullen of hun wereld te verbreden. Authentieke betekenis ontlenen recreanten bijvoorbeeld aan een gevoel van duurzaamheid, gezondheid, nieuwe culturen leren kennen, wellness, natuur etc. Allemaal elementen die meer en meer de criteria vormen voor het keuzegedrag van uw gast.

TIP 2 : CIRCULAIR BELEVEN

Circulair beleven vormt een onderdeel van de behoefte van uw gast naar meer betekenis. Onder uw gasten groeit het bewustzijn omtrent duurzaamheid in al zijn facetten (Trendrapport Toerisme Vlaanderen 2011/2014) zoals de druk op ons ecosysteem, grondstoffenschaarste en klimaatverandering.

Circulair Ondernemen draait om het volledig elimineren van afval in het bedrijf. Op alle vlakken dienen afvalstoffen omgezet te kunnen worden naar nieuwe grondstoffen. Door zichtbaar te maken hoe u hiermee bezig bent, creëert u betekeniswaarde voor uw gast. Dit is nu nog een toegevoegde waarde, straks zal het een basiscriterium zijn waaraan u dient te voldoen. Inmiddels wordt bij Campingpark Ons Buiten in Oostkapelle het eerste circulaire zwembad & wellness gebouwd.

TIP 3 : TINY HOUSES

We zien de laatste tijd steeds meer aandacht ontstaan voor Tiny Houses. De kleine huisjes staan voor het terugdringen van ons materialisme en ons verbruik van grondstoffen. Tiny Houses kunnen heel goed een onderdeel zijn van een betekenisvolle, circulaire vakantiebeleving, waarin onder andere de CO2-footprint van uw gast verder wordt verkleind.

Een kleiner object vraagt om efficiënt ruimtegebruik. Dit biedt kansen in dichtheid, bouwkosten, energieverbruik en landschappelijke inpassing. Maar dit betekent ook dat u en uw gast concessies moeten doen. Daarom is het absoluut van belang om scherp te hebben waarvoor u gast komt. Wat wil hij/zij bij u ondernemen? De natuur verkennen of juist een stad bezoeken? U moet deze wensen op ultieme wijze zien te koppelen aan het verblijf, zodat de concessies in ruimte niet als zodanig worden beleefd maar juist als een beleving op zich. Beleving en betekenis moeten dus altijd centraal staan.

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

We hebben u hiermee drie tips gegeven voor de komende tijd, in een opbouw van theoretisch naar praktisch toepasbaar. We willen daar nog een vierde tip aan toevoegen. Zoals we deze tips hebben opgebouwd, adviseren wij u om een toekomstvisie voor de komende tien jaar voor uw bedrijf op te bouwen. Een toekomstvisie geeft namelijk een stip op de horizon, structuur, richting en rust om te ondernemen. U weet dan namelijk ook waaraan u géén tijd hoeft te besteden. Meer inspiratie nodig? Kijk eens rond op deze site.

Over Johan

Nieuwe ontwikkelingen signaleren, vooruit kijken, uitzoomen en onderzoeken wat nodig en relevant is voor uw vraag. Dit is waar mijn passie ligt. Verrassen en inspireren met creatieve, functionele concepten en ontwerpen. Toekomstgericht, strategisch en doelgroepgericht.