Algemene voorwaarden

Download hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze werkzaamheden.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden vanuit FACET Innovatie b.v. zijn de Algemene Voorwaarden FACET Innovatie b.v. (d.d. 01-01-2021) van toepassing.

Op al onze werkzaamheden vanuit FACET architecten en adviseurs (FACET Vastgoedadvies b.v.) is de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever – adviseur), d.d. 03-07-2013 van toepassing.

Indien gewenst kunnen wij u ook een gedrukt exemplaar van de algemene voorwaarden toezenden.