FACET architecten & adviseurs

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden vanuit FACET Innovatie b.v. zijn de Algemene Voorwaarden FACET Innovatie b.v. (d.d. 01-01-2021) van toepassing.

Op al onze werkzaamheden vanuit FACET architecten en adviseurs (FACET Vastgoedadvies b.v.) is de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever – adviseur), d.d. 03-07-2013, van toepassing.

 

Indien gewenst kunnen wij u ook een gedrukt exemplaar van de algemene voorwaarden toezenden.