5 augustus 2022 5 min.

TOEKOMSTVISIEONTWIKKELING IN DE RECREATIEBRANCHE

In ons vorige blog hebben we uitgebreid gesproken over de 4 fasen waarin ondernemingen doorgaans verkeren. We vatten deze nog even kort samen:

 • Fase 1: huidige eigenaren beseffen dat een overdracht nadert
 • Fase 2: overgangsfase in de familie
 • Fase 3: nieuwe generatie gaat alleen verder
 • Fase 4: ondernemen in positieve flow

Toekomstvisie juist bij (bijna) bedrijfsovername

Over het algemeen weten ondernemers ons goed te vinden in fase 4: het vervaardigen van een toekomstvisie om onderscheiden en toekomstbestendig door te ontwikkelen. Echter wanneer fase 4 in fase 1 overgaat, dus wanneer de leeftijd van de ondernemer in de richting van 55 gaat, dan zien we veel ondernemers twijfelen. Juist dán is het van belang een goede toekomstvisie te maken, om stagnatie te voorkomen.

We leggen graag uit waarom:

 • Potentie van het bedrijf zichtbaar maken voor overname of verkoop
 • Een vitaal bedrijf is beter te verkopen
 • De volgende generatie heeft er profijt van

Zonder toekomstvisie is een recreatiepark niet aantrekkelijk voor de verkoop. Er zijn genoeg voorbeelden dat er te lang gewacht is met een visie: ondernemers blijven zitten met een recreatiepark dat niemand wil overnemen.

Terughoudendheid in het maken van een toekomstvisie

We zien echter in deze fase een terughoudendheid om extern advies in te winnen. Wat we vaak horen:

 • “We wachten even want het is al een dure en roerige fase”
 • “We hebben het altijd al zo gedaan en dat ging toch altijd goed?”
 • “De nieuwe generatie moet eerst ervaring opdoen voordat het grootse (investering)plannen maakt”

Tijden veranderen

Ondernemen in de recreatiebranche is anno nu heel anders dan 20-30 jaar geleden, omdat:

 • Digitalisering een belangrijk onderdeel is geworden
 • Betekeniseconomie, duurzaamheid en circulaire economie niet weg te denken is
 • Recreanten steeds bewuster kiezen voor de vorm van recreatie
Lees ook één van onze projecten: een toekomstvisie en herstructurering voor Campingpark Ons Buiten

Oude generatie houdt nieuwe generatie tegen

Gedurende het proces ontstaat voor zowel de oude als de nieuwe generatie een steeds grotere behoefte aan een stip op de horizon. Wanneer dit niet gefaciliteerd wordt, dan wordt de nieuwe generatie tegengehouden. Het bedrijf zit ‘op slot’. In de praktijk zien we dan vaak twee scenario’s die kunnen gebeuren:

 • De nieuwe generatie haakt af en stopt
 • Bedrijfsrendement en cashflow wordt negatief beïnvloed

Een vliegende start voor de nieuwe generatie

Ook in fase 2, de overdrachtsperiode, is het van belang een toekomstvisie te maken. In deze fase kan nog optimaal gebruikgemaakt worden van de positieve elementen uit het verleden. Investeringen zijn dan makkelijker financierbaar. Hiermee wordt de nieuwe generatie nog beter in het zadel geholpen.

Achter de feiten aan lopen

Wanneer in fase 1 en 2 geen toekomstvisie is gemaakt dan komt de behoefte alsnog in de 3e fase. De nieuwe generatie loopt al een tijdje mee en staat er alleen voor. Echter staan de kersverse ondernemers voor nieuwe uitdagingen:

 • Er is waarschijnlijk geen budget om een toekomstvisie te laten maken
 • Als er wél een toekomstvisie kan worden gemaakt dan zijn er geen financieringsmogelijkheden voor investeringen
 • Inhalen van achterstanden uit het verleden is noodzakelijk

Digitalisering, bewustere gasten en betekeniseconomie zijn trends die niet te ontwijken zijn. Ga je hier als ondernemer nu niet in mee, dan is het heel lastig om het ooit in te halen.

Voorkom stilstand

Ons advies: laat tijdig een toekomstvisie maken om stilstand te voorkomen. Voor deze trajecten zijn vaak subsidies beschikbaar. Welke subsidies beschikbaar zijn hangt af van de locatie (provincie of regio) en het tijdstip. Sommige subsidies zijn kortlopend maar keren regelmatig terug. Anderen zijn alleen in één regio beschikbaar. Wij informeren u graag over actuele regelingen in uw regio.

Samen sparren?

Bent u ondernemer en staat u op het punt om een overnametraject in te gaan? Of zit u middenin de overgangsfase van de oude naar de nieuwe generatie? Wij sparren graag met u samen, onder het genot van een koffie in de horeca van uw park! Neem gerust contact op met één van ons.

Over Bob

Ondernemers in de vrijetijdssector begeleiden de volgende stap te zetten naar een toekomstbestendige onderneming, is mijn doel. Ik vraag graag door, om te komen tot de kern. Mijn aanpak kenmerkt in; abstract denken en onderzoek (visie) en dit vertalen naar duidelijke en concrete ingrepen (actie).