22 juli 2022 5 min. Toekomstvisie

CAMPINGPARK ONS BUITEN: TOEKOMSTVISIE EN HERSTRUCTURERING

Het zomerseizoen was voorbij, de druk is van de ketel. Recreatieondernemers Gabriel Coppoolse en Dagmar Thomys keken terug op het vakantieseizoen. Er was iets fundamenteels veranderd. De eigenaren van “Campingpark Ons Buiten”, een camping en vakantiepark in Oostkapelle, voelden zich steeds minder verbonden met de vakantiegasten op hun park. Neem de vakantiegangers die telkens voor hun tent of caravan blijven plakken en met biertjes genieten van hun welverdiende vakantie. Of de schreeuwende kinderen die enkel zoeken naar plat vermaak. Nee, het moest anders!

HET ROER OM!

Samen met Gabriel en Dagmar onderzochten we hoe er passende betekenis gegeven kon worden aan het park, de natuur en de wereld om ons heen. Ze namen het besluit om dingen anders aan te pakken. Gasten zouden niet langer komen voor plat vermaak, maar omdat ze Zeeland willen proeven. Ze moeten komen omdat Ons Buiten een geweldige plek is, waar je tot jezelf kunt komen. Een plek om je op te laden en een plek die inspireert! Daarom vormde een toekomstvisie en herstructurering voor camping en vakantiepark Ons Buiten de richting naar een duurzame toekomst.

We onderzochten hoe er passende betekenis gegeven kon worden aan het park, de natuur en de wereld om ons heen.

DE NIEUWE RICHTING VAN CAMPING EN VAKANTIEPARK ONS BUITEN

Eigenaren Gabriel en Dagmar zijn zelf 365 dagen per jaar op hun bedrijf aanwezig. Ze realiseerden zich maar al te goed dat dit beperkingen in het ‘Concept-denken’ meebrengt. Daarom zochten ze een partner of adviseur die samen met hen de transitie vorm kon geven. In het najaar van 2018 werd de samenwerking met ‘FACET architecten en adviseurs BV’ een feit voor camping en vakantiepark “Ons Buiten”. Er werd gestart met een onderzoek, gevolgd door een toekomstvisie voor de herstructurering van camping en vakantiepark. Een intensief traject dat altijd start met vaststellen van de doelgroep. Wie is nu die gast die je graag wil ontvangen? Wat zijn de drijfveren van deze gast? En wat heeft deze nodig voor een uniek verblijf?

Toen dit duidelijk was, werd de omgeving en de kracht van Zeeland maximaal uitvergroot. Waar zitten de bruikbare hotspots? Welke co-partners of samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk? En welke faciliteiten moeten we zelf nog bieden?  Hierop volgde een ambitieus plan om in verschillende fases het bedrijfsconcept te veranderen met nieuwe waardecreatie voor een circulaire, toekomstgerichte exploitatie.

FACET Ruimtedenkers - Vakantiepark Ons Buiten - toekomstvisie (2)

AFBREKEN EN OPBOUWEN

Het recreatiebedrijf kent 320 toeristische plekken en daarnaast 60 verhuuraccommodaties. Ook tal van faciliteiten zoals een restaurant, binnenzwembad, animatiezaal, sanitairgebouwen en facilitaire dienst zijn aanwezig. Allemaal gebouwen die kenmerkend zijn voor veel recreatiebedrijven in Nederland en België. Maar tevens drukken deze zwaar op de exploitatie, zonder dat er een goed programma tegenover staat. Gebouwen die niet 100% bijdragen aan de exploitatie zijn kostenposten. Afstoten van deze gebouwen geeft ruimte voor ondernemen!

Maar wat betekent een nieuwe toekomstvisie voor de exploitatie op langere termijn?

ROUTEBOEK VOOR DE TOEKOMST VAN ONS BUITEN

Maar het afbreken van faciliteiten klinkt heel risicovol. En het aanboren van een nieuw marktsegment als onduidelijk. Wat betekent dit voor de exploitatie voor de langere termijn? En hoe gaan we dit financieren? Om dit te beantwoorden is het van belang om het businessmodel verder af te pellen. Op basis van het Business Model Canvas hebben we de (oude en nieuwe) onderscheidende waarde (De Waardepropositie) in beeld gebracht. Met input vanuit de Leefstijlvinder is samenhang gecreëerd tussen de vraag van de gast en het aanbod van Ons Buiten. Vervolgens hebben we een bedrijfsvisie opgesteld, waarbij we als adviseur de herstructurering of transitie stapsgewijs in beeld hebben gebracht. Hierbij is de bedrijfseconomische paragraaf samen met de huisaccountant vervaardigd. Het resultaat is een bedrijfsvisie, die de basis vormt voor een succesvolle herfinanciering van het bedrijf. En nog belangrijker: het vormt het routeboek voor de duurzame toekomst van camping en vakantiepark Ons Buiten. Om koers te houden…

PARTNERS:

Bedrijfseconomische onderbouwing: Rijkse Accountants & Adviseurs

Stimulering: Toeristisch Impuls Zeeland

Landschap: Jos Willemsen Landschaps Producties

Waterspeeltuin: Hamer en Hark