10 juni 2022 2 min.

Bouwteam of aanbesteden

Bij het ontwikkelen of veranderen van gebouwen kennen we verschillende bouwvormen. De twee bekendste en meest voorkomende zijn bouwteam en aanbesteding. Beiden worden veel toegepast, maar wat is nu precies het verschil? Lees hier onze ervaringen.

DE AANBESTEDING

Bij de aanbesteding stelt een opdrachtgever vooraf een programma van eisen op. Aan de hand hiervan maken de architect en adviseurs tekeningen en berekeningen van het project, ook wel de engineering genoemd. Met de engineering wordt vervolgens een uitvoerig juridische bestek geschreven waarin alle verplichtingen staan vermeld. Dit wordt samen met de tekeningen naar diverse geselecteerde aannemers gestuurd voor een aanbesteding. Aan de hand van de ontvangen offertes maakt de opdrachtgever een keuze voor de uitvoerder. Vaak lijkt het zo te zijn dat de keuze voor de uitvoerend aannemer gemaakt wordt op basis van de laagst uitgebrachte offerte. De aanneemsom is hiermee vooraf vastgesteld en het risico van de uitvoering ligt bij de aannemer.

Door op deze wijze alle processen na elkaar te ordenen, ontstaat in de uitvoering veelal een situatie, waarin de uitvoerende partijen zich nauwelijks verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het gehele project en zich beperken tot hun eigen werkzaamheden. Als gevolg hiervan ontstaan bouw- en afstemmingsfouten. Processen, die de kwaliteit van uw project niet ten goede komen.

HET BOUWTEAM

Een andere bouwvorm is het bouwteam, waarbij alle partijen vooraf geselecteerd worden. De architect, de adviseurs en de aannemer gaan samen in een transparant proces op zoek naar het beste resultaat. Bij de start van het project wordt door het team de ambities, het budget en de planning bepaald. Hierbij is elke partij medeverantwoordelijk voor zijn of haar aandeel van de uitvoering. Ook de keuze voor de onderaannemers, bouwwijze en kwaliteit wordt samen gemaakt.

Het samenstellen van het bouwteam en samen voorbereiden van het project vergt wat meer tijd dan het proces van de aanbesteding. Toch merken wij dat het in de uitvoering effici├źnter en flexibeler werkt, omdat veel keuzes in het voortraject al gemaakt zijn. Ook is ieder teamlid verantwoordelijk voor een deel van het project. In de uitvoering wordt het voordeel goed zichtbaar door sneller bouwen, minder bouwbegeleiding en minder toezicht.

Bij Facet hebben wij in verschillende projecten ervaring gehad met deze twee bouwvormen. Uit deze ervaringen hebben wij de voorkeur ontwikkeld voor werken in een bouwteam. Door het hele bouwproces als team te benaderen staat bij iedereen kwaliteit voorop en werken we samen aan het beste resultaat. Uiteraard is deze bouwvorm niet voor ieder project de meest geschikte keuze. En ook niet iedere uitvoerende partij is bereid of geschikt om in een dergelijk proces samen te werken. In het maken van deze afweging denken wij graag met u mee.

Over Johan

Nieuwe ontwikkelingen signaleren, vooruit kijken, uitzoomen en onderzoeken wat nodig en relevant is voor uw vraag. Dit is waar mijn passie ligt. Verrassen en inspireren met creatieve, functionele concepten en ontwerpen. Toekomstgericht, strategisch en doelgroepgericht.