Implementeren en verstevigen

De wereld verandert voortdurend, dus ook de wereld van recreatie. Wil je blijven meedoen, dan moet je in beweging komen, maar ook precies de goede kant op. Het is onze missie om de recreatiebranche fit te houden; we willen maximaal bijdragen aan een vitale recreatieve sector. Onze rol houdt niet op bij het ontwikkelen van de toekomstvisie. De potentie van een goed idee staat of valt met de wijze van uitvoering. Daarom helpen en begeleiden we je graag bij de uitvoering van de gemaakte keuzes. Stap voor stap, doordacht en gestructureerd. Altijd de haalbaarheid in het vizier houdend, want met mooie maar onrealistische plaatjes komt niemand verder.

Keuzes ten uitvoer brengen

Samenwerking is alleen duurzaam als we open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. We willen samen immers succes realiseren voor de lange termijn. Dan mag het best schuren af en toe, zo houden we elkaar scherp met de focus op de toekomst. En dat is nodig, want tijdens het implementatietraject zijn er voortdurend veel keuzes te maken. Onze ervaring is daarbij van grote waarde; we weten wat werkt en hoe processen lopen. Denk aan de coördinatie en activatie van belangrijke samenwerkingspartijen zoals gemeenten en aannemers. Met de juiste kennis kunnen procedures en vergunningstrajecten versneld worden en maken we strategische keuzes voor onderhoud, beheer en exploitatie. Ook zaken zoals Natura 2000, flora en fauna, stikstof en de omgevingswet kunnen van grote invloed zijn op het proces. Daarom houden we dit scherp in het oog en zorgen we ervoor dat ze integraal onderdeel uitmaken van het totaal. En dat geeft rust. Zodat jij je kunt focussen op jouw gasten.

Facet kan een waardevolle rol spelen bij de implementatie. Zo is de begeleiding van het complete bouwproces, inclusief het bouwkundig tekenwerk bij ons in goede handen. Gebruikmakend van BIM (Building Information Modeling) waarbij het gebouw in 3D op onderdelen wordt uitgewerkt zodat alle samenwerkingspartijen met dezelfde informatie werken, zorgt ervoor dat we efficiënt en snel kunnen ontwikkelen en realiseren. We beperken de kostprijs, omdat de kans op faalkosten en meerwerk veel kleiner wordt.

Inspiratie artikelen