4 juli 2022 5 min.

4 TRENDS IN DUURZAME EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN RECREATIE

Duurzaamheid en circulaire economie is ook voor de recreatiebranche steeds belangrijker. Gasten kiezen steeds bewuster de vorm van vrijetijdsbesteding waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Hoe speelt u het beste in op de behoefte van de uw gasten? We gaan in op de bewustere recreant en geven 4 tips hoe u hierop kunt inspelen.

In dit blog benoemen we diverse trends én geven we 4 tips om hierop in te spelen:

  • Trend 1: Gasten kiezen steeds bewuster
  • Trend 2: Van belevingseconomie naar betekeniseconomie
  • Trend 3: Circulair beleven
  • Trend 4: Terugdringen van materialisme
  • Van theorie naar praktijk

Duurzaamheid en circulaire economie: gasten kiezen steeds bewuster

Digitalisering en technologie vormen een steeds groter aandeel van ons leven. Hoe we communiceren verandert, hoe we keuzes maken en ook de verhouding tussen werk en vrije tijd. Er is steeds meer aandacht voor work-life-balance. Daardoor ontstaat er meer tijd voor recreatie. De beste manier om ‘de eigen batterij op te laden’ is voor iedereen anders en online zijn ook veel meer opties te bekijken. Uw gast kiest veel bewuster dan vroeger voor die vorm van recreatie waar hij/zij op dat moment exact behoefte aan heeft. De ene recreant wil zich vermaken met een bezoek van een concert of festival, een ander wil juist tot rust komen en genieten in de natuur, terwijl weer een ander kiest voor bijvoorbeeld een stedentrip om nieuwe culturen te ervaren.

Uw gast kiest veel bewuster dan vroeger. Het is een must om precies te weten waarvoor uw gast bij u komt.

Tip: weet waarvoor uw gast naar uw recreatieverblijf komt

Daarom is het absoluut van belang om scherp te hebben waarvoor u gast komt. Wat wil hij/zij bij u ondernemen? De natuur verkennen of juist een stad bezoeken? U moet deze wensen op ultieme wijze zien te koppelen aan het verblijf, zodat de concessies in ruimte niet als zodanig worden beleefd maar juist als een beleving op zich. Beleving en betekenis moeten dus altijd centraal staan.

FACET Ruimtedenkers - Camping Si-Es-An - toekomstvisie

Van belevingseconomie naar betekeniseconomie

De belevingseconomie ontwikkelt naar een betekeniseconomie. Waar het vroeger voldoende was om enkel een paar vierkante meter gras te bieden, werden enkele jaren geleden beleveniswaarden steeds belangrijker. Uw gast wilde verrast worden met activiteiten, animatie en prikkels. De laatste tien jaar zien we een steeds groter maatschappelijk bewustzijn ontstaan, met daaraan verbonden een wens voor betekeniswaarden.

Tip: aandacht voor authentieke waarden

Gasten hechten steeds meer waarde aan authentieke belevenissen in plaats van bezit. Men wil iets ‘meemaken’ en dan niet voor de ‘fun’, maar om diepere emotionele behoeften te vervullen of hun wereld te verbreden. Authentieke betekenis ontlenen recreanten bijvoorbeeld aan een gevoel van duurzaamheid, gezondheid, nieuwe culturen leren kennen, wellness, natuur etc. Allemaal elementen die meer en meer de criteria vormen voor het keuzegedrag van uw gast.

Duurzaamheid, circulaire economie en terugdringen van materialisme is een steeds groter topic bij uw gasten.

Circulair beleven

Circulair beleven vormt een onderdeel van de behoefte van uw gast naar meer betekenis. Onder uw gasten groeit het bewustzijn omtrent duurzaamheid in al zijn facetten zoals de druk op ons ecosysteem, grondstoffenschaarste en klimaatverandering.

Lees ook één van onze projecten: circulair nieuwbouw zwembad voor Ons Buiten

Tip 2: maak zichtbaar dat u bezig bent met duurzaamheid

Circulair Ondernemen draait om het volledig elimineren van afval in het bedrijf. Op alle vlakken dienen afvalstoffen omgezet te kunnen worden naar nieuwe grondstoffen. Door zichtbaar te maken hoe u hiermee bezig bent, creëert u betekeniswaarde voor uw gast. Dit is nu nog een toegevoegde waarde, straks zal het een basiscriterium zijn waaraan u dient te voldoen. Inmiddels wordt bij Campingpark Ons Buiten in Oostkapelle het eerste circulaire zwembad & wellness gebouwd.

Terugdringen van materialisme

We zien de laatste tijd steeds meer aandacht ontstaan voor Tiny Houses. De kleine huisjes staan voor het terugdringen van ons materialisme en ons verbruik van grondstoffen.

Tip: voeg tiny houses toe aan uw recreatiepark

Tiny Houses kunnen heel goed een onderdeel zijn van een betekenisvolle, circulaire vakantiebeleving, waarin onder andere de CO2-footprint van uw gast verder wordt verkleind. Een kleiner object vraagt om efficiënt ruimtegebruik. Dit biedt kansen in dichtheid, bouwkosten, energieverbruik en landschappelijke inpassing. Maar dit betekent ook dat u en uw gast concessies moeten doen.

FACET Ruimtedenkers - Ons Buiten - Nieuwbouw circulair zwembad - buitenkant

Van theorie naar praktijk: maak een duidelijke toekomstvisie

We hebben u hiermee 4 tips gegeven voor de komende tijd, in een opbouw van theoretisch naar praktisch toepasbaar. We willen daar nog een vijfde tip aan toevoegen. Zoals we deze tips hebben opgebouwd, adviseren wij u om een toekomstvisie voor de komende tien jaar voor uw bedrijf op te bouwen. Een toekomstvisie geeft namelijk een stip op de horizon, structuur, richting en rust om te ondernemen. U weet dan namelijk ook waaraan u géén tijd hoeft te besteden.

Over Bob

Ondernemers in de vrijetijdssector begeleiden de volgende stap te zetten naar een toekomstbestendige onderneming, is mijn doel. Ik vraag graag door, om te komen tot de kern. Mijn aanpak kenmerkt in; abstract denken en onderzoek (visie) en dit vertalen naar duidelijke en concrete ingrepen (actie).