5 augustus 2022 5 min. Toekomstvisie

VAKANTIEPARK ONS BUITEN: CIRCULAIR ZWEMBAD EN WELLNESS

Een overdekt zwembad voegt veel toe aan de vakantiebeleving van uw gast. Maar het is ook een aanzienlijke kostenpost voor een recreatiebedrijf, die naarmate het zwembad veroudert alleen maar hoger wordt. Bij de transitie van Camping en vakantiepark Ons Buiten (zie Toekomstvisie Ons Buiten) werd daarom als eerste het sterk verouderde binnenzwembad vervangen. Het gebouw maakt plaats voor de nieuwbouw van een circulair en duurzaam zwembad. FACET ontwikkelde als architect en adviseur een krachtig ontwerp voor de nieuwbouw van dit zwembad.

Zwembadgebouwen zijn door het chloorhoudende damptransport zelden geschikt om te verduurzamen.

Het begint bij chloor en zuur, verwarming van het water, onderhoud van de installaties, rvs-problematiek. En naarmate een overdekt zwembad ouder wordt, komen er steeds meer kosten en problemen bij. Steeds meer calamiteitenonderhoud, een installatie die steeds moeilijker kan voldoen aan de veranderende eisen, een gebouw dat energie verslindt. Zwembadgebouwen zijn door het chloorhoudende damptransport zelden geschikt om te verduurzamen. Isoleren op de ene plek, zorgt voor extreme condensatie op de andere.

VEROUDERD ZWEMBAD ONS BUITEN

Dat alles gold ook voor het oude zwembad uit de jaren ’80 op Campingpark Ons Buiten. Niet alleen was het technisch zwaar gedateerd, ook paste het zwembad met veel plastic thematisering niet bij de nieuwe koers van het recreatiepark. Passend bij de ‘bad’-status van de gemeente Veere betekent recreëren op het huidige Ons Buiten dat je tot jezelf kunt komen in een prettige, rustige sfeer.

FACET Ruimtedenkers - Ons Buiten - Nieuwbouw circulair zwembad - buitenzijde

Een nieuw gebouw dat slechts 40 % van de oorspronkelijke oppervlakte vraagt. Dat creëert ruimte voor meer verhuurexploitatie. De ambitie is duidelijk: dit moet een ‘maximaal circulair zwem- en wellness gebouw’ worden.

EENVOUDIG, LANDSCHAPPELIJK, VERRASSEND EN SEREEN ONTWERP

Het ontwerp van het zwembad kenmerkt zich door een ingetogen architectuur waarbij aspecten als privacy en rust centraal staan. Dat was ook de vraag aan ons als architect en adviseur. Aan de buitenzijde is het ontwerp van het zwembad gesloten en vanaf iedere zijde toont het gebouw zich op een andere manier. Niet heel expressief, maar wel telkens uniek. Zijn stoere karakter past bij het Zeeuwse landschap. Aan de binnenzijde wordt dit voortgezet. Open ruimten, natuurlijke materialen en uitzicht op de tuin. Het gebouw belichaamt thema’s als tot rust komen, opladen en het landschap ervaren. Gevelopeningen dienen niet om van buiten het vermaak binnen te zien. Het gaat erom dat je binnen de verbondenheid met het unieke omringende landschap voelt.

Dit is het eerste circulaire nieuwbouw zwembad en wellnessgebouw van Nederland!

HET EERSTE NIEUWBOUW CIRCULAIR ZWEMBAD EN WELLNESSGEBOUW

Met dit gebouw realiseert FACET architecten het eerste circulair nieuwbouw zwembad en wellnessgebouw van Nederland. Dit doen wij in hoofdlijnen op de volgende aspecten:

FLEXIBILITEIT en TOEKOMSTBESTENDIGHEID. Niet alleen belangrijk vanuit circulair oogpunt, maar ook vanuit de exploitatie (Total Cost of Ownership) is het van belang om te kijken naar de gehele levenscyclus van het gebouw. De opbouw van het gebouw is flexibel van aard. Op basis van het 7S-Layers-of-Change-model is het gebouw dusdanig opgebouwd dat het zich in de toekomst eenvoudig laat aanpassen aan veranderde wensen. Door te voorkomen dat bijvoorbeeld zware constructieve aanpassingen noodzakelijk zijn bij een wijziging in het gebouw en door het demontabel houden van gevelelementen, vermijden we onnodige verspilling (en daarmee afval) op een later moment.

HERBRUIKBAARHEID van materialen. Belangrijk in circulair bouwen is de doelstelling om de productie van afval te elimineren. Bij de keuze van materialen is het noodzakelijk om hiervoor te kijken naar gerecyclede materialen in het nieuwe pand. Daarnaast moet goed gekeken worden hoe alle gebruikte materialen later weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Hiervoor hebben wij een materialen-databank voor dit gebouw opgesteld en (deels) verwerkt in het 3D-gebouwmodel (BIM).

ENERGIEBESPARING. Op basis van het gedachtengoed achter Trias Energetica hebben we gekeken hoe we het gebouw zo compact en (energie-)efficiënt mogelijk kunnen maken.

LANDSCHAP en ECOLOGIE. Een gebouw staat nooit op zich; het omringende landschap speelt een grote rol in de footprint van het gebouw. En een goed ontwikkeld omliggend landschap (natuur-inclusief concept) heeft meer effect dan een veelvoud aan installaties of technieken kan goedmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfherstellende bodemstructuren, permacultuur, het versterken van biodiversiteit, etc.

FACET Ruimtedenkers - Ons Buiten - Nieuwbouw circulair zwembad - binnenzijde

BOUWTEAM CIRCULAIR BOUWEN

Een belangrijk aspect in duurzaam en circulair bouwen is de keuze voor de ontwikkeling in een bouwteam. Een team van voornamelijk lokale partijen die samen de ambitie hebben om circulair ondernemen en circulair bouwen naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor voorkomen we ook energieverslindende aanbestedingsprocedures, om nog maar te zwijgen van eventuele juridische processen tijdens de bouw. Een bouwteam vormt de basis om in vertrouwen met elkaar het maximaal haalbare te realiseren voor nu en voor de toekomst.

Circulariteit maakte dit project extra ambitieus en enkel te realiseren met een integrale aanpak.

DE INTEGRALE AANPAK VOOR ONS BUITEN

Overdekte zwembaden zijn altijd technisch complex door onder andere de verdamping van het water, bouwfysica en materialen. Circulariteit maakte dit project extra ambitieus en enkel te realiseren met een integrale aanpak.

Een uniek voorbeeld hiervan is de keuze voor een HPDE-bassin; in de basis een bassin dat vervuilend is tijdens de productie van het materiaal. Echter, het bassin is wel universeel toepasbaar en kent geen onderhoud. Als we dat afzetten tegen een betonnen bassin dat niet herbruikbaar is en waarvan de carbonaten in het cement zorgen voor aantasting van de waterkwaliteit, blijkt het HPDE-bassin ineens een hele logische keuze.

DAMPDICHT BOUWEN

Speciale aandacht is uitgegaan naar het toepassen van de essentiële dampdichte laag in de dak- en gevelconstructie. Als bouwwijze is gekozen voor houten gelamineerde kolommen met liggers als hoofddraagconstructie. Hierop zijn HSB-elementen gemonteerd. Zo worden onnodige onderbrekingen van de dampdichte laag voorkomen en kunnen we condensatie in de constructie vermijden.

FACET Ruimtedenkers - Ons Buiten - Nieuwbouw circulair zwembad - dampdichte folie

Hoewel er verschillende producenten zijn die naast het standaard programma aan damp-remmende folies ook folies aanbieden voor zwembaden, zijn slechts enkele ook daadwerkelijk geschikt voor dit chloormilieu. Problemen ontstaan bij het monteren met spijkers of schroeven, waarbij feitelijk de damp-remmer wordt geperforeerd. In samenwerken met Stichting Dakbehoud is een unieke integrale productconfiguratie bedacht die zorgt voor een maximale dampdichtheid voor de langere termijn.