22 juli 2022 5 min. Toekomstvisie

GOLFBAD OSS: INTEGRALE TOEKOMSTVISIE

Vier toekomstscenario’s in een integrale toekomstvisie. Dat was het antwoord op de vraag waarmee Golfbad Oss, FACET destijds om advies vroeg: “Wat is de toekomst van het gemeentelijk openbaar zwembad in Oss?”. Als specialisten in architectuur en duurzaamheid van zwembaden, wisten we hier wel raad mee. De belangrijkste pijlers uit ons advies: een teruglopend bezoekersaantal en een verouderde bouwkundige constructie.

GROOTSTE PROBLEMEN BIJ ZWEMBADEN

Bij FACET hebben we ervaring met verouderde zwembaden. We zien vaker, dat met name zwembaden die ouder zijn dan 30 jaar, grote problemen kennen. Dit gaat niet alleen om de staat van de installaties, maar vooral om de staat van de gebouwschil. In veel gevallen voldoet deze niet meer aan de huidige eisen op het gebied van klimaat en energiezuinigheid. Isoleren lijkt vaak een eenvoudige oplossing, maar geeft in de praktijk vaak grotere, bouwfysische problemen.

Daarnaast merken we dat het recreatief gebruik van overdekte zwembaden afneemt. Dit in tegenstelling tot het sportief gebruik van een zwembad. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de exploitatie van een dergelijk overdekt zwembad. En dus ook voor Golfbad Oss.

Tijdens ons onderzoek werden verschillende bouwkundige en installatietechnische problemen zichtbaar.

FACET Ruimtedenkers - Golfbad Oss - Nieuwbouw zwembad (4)

DE PRODUCTLEVENSCYCLUS

Golfbad Oss is in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstaan als gemeentelijk zwembad. In verschillende fasen is het gebouw uitgebreid tot haar huidige vorm. Zo is in de jaren ’80 van de vorige eeuw een nieuw golfslagbad gerealiseerd in de bestaande accommodatie. En rond 2007 is een nieuw wedstrijdbad geplaatst. Het zwembad ontwikkelde, maar het gebouw ontwikkelde niet mee.

Zoals we vaker zien bij oudere overdekte zwembaden, werden tijdens ons onderzoek verschillende bouwkundige en installatietechnische problemen zichtbaar. Zo was er sprake van betonrot en bleken de installaties sterk verouderd. Ook waren er bouwfysische problemen (condensatie) zichtbaar aan de schil (gevels en daken) van het gebouw. Daarnaast had het gebouw nauwelijks nog mogelijkheden om iets te doen aan verbetering van de isolatiewaarde van gevels en daken. Dit zou alleen nog maar de bouwfysische problemen verder vergroten. Kortom: het gebouw was bouwtechnisch aan het einde van zijn productlevenscyclus.

Het Golfbad heeft momenteel 4 bassins: een lesbassin, een instructiebassin, een golfslagbad met beweegbare bodem en een wedstrijdbad, eveneens met beweegbare bodem. Deze configuratie kent in de basis de mogelijkheid om 4 verschillende groepen apart van elkaar te kunnen bedienen. Echter, de flexibiliteit van de bassins is beperkt. Hierdoor wordt niet elk stukje zwemwater optimaal benut. Op basis van Leisure Leefstijlen hebben we verder inzichtelijk gemaakt voor welke doelgroep het Golfbad het meest geschikt is, en wat ervoor nodig is deze doelgroep optimaal te bedienen.

TOEKOMSTVISIE VOOR GOLFBAD OSS

In de bovengenoemde aspecten is het Golfbad niet uniek. We zien dit bij meer overdekte zwembaden, die zijn gerealiseerd voor het jaar 2000. Een nieuw gebouw is vaak de enige oplossing voor een duurzame en toekomstgerichte exploitatie. Dit geeft daarnaast de mogelijkheden om de configuratie van het gebouw en de baden aan te passen aan de huidige wensen van de consument. Een belangrijk aspect daarbij is de aanpasbaarheid van de bassins in o.a. de waterdiepte en watertemperatuur.

Hoe nu verder voor Golfbad Oss? Het advies is helder: een nieuwe zwemaccommodatie biedt de meeste mogelijkheden voor een duurzame en toekomstgerichte exploitatie van een overdekt zwembad in Oss. Maar uiteindelijk is het de politiek, die beslist…

Het eindrapport van Facet toont een grondige structuur en opbouw. Het is helder verwoord en waar nodig voorzien van duidelijke en zeer informatieve tabellen en grafieken.

Wij kunnen Facet AA aanbevelen aan eenieder die professionele ondersteuning nodig heeft bij het bepalen van een visie op de toekomst.

AANBEVELING GOLFBAD OSS

Bij FACET zijn we trots op de fijne samenwerking met het Golfbad. Gelukkig is dat gevoel wederzijds. “Wij hebben FACET gevraagd om onderzoek te verrichten en te rapporteren. Bob en Johan gebruikten daarvoor de Leisure Leefstijlen en een SWOT-analyse. Het eindrapport van FACET toont een grondige structuur en opbouw. Het is helder verwoord en waar nodig voorzien van duidelijke en zeer informatieve tabellen en grafieken. Dit alles heeft geresulteerd in een integrale toekomstvisie voor het Golfbad Oss. Hierin staan alle relevante gegevens, conclusies en aanbevelingen die wij nodig hadden om verantwoorde keuzes voor de toekomst te kunnen maken,” schreef algemeen directeur P. Jongsma nadien.

FACET Ruimtedenkers - Golfbad Oss - Nieuwbouw zwembad (3)