22 mei 2023 5 min.

Dynamic pricing

De recreatiebranche is een kosten intensieve branche. Om goed te kunnen ondernemen in deze branche is er inzicht in kosten nodig. Dit inzicht zorgt voor een heldere prijsbepaling van het product. De adviseurs van FACET merken op dat dit principe in veel branches wordt toegepast om tot een duurzame businesscase te komen, echter in de recreatiebranche nog niet. Binnen de recreatiebranche is er nog zelden inzicht in de prijs per plek, waardoor het gebruik van Dynamic Pricing beperkt mogelijk is.

 Hoewel de exacte productprijs heel gewoon lijkt bij het kopen van een brood of een vliegticket, is de productprijs bij recreatieondernemers maar heel beperkt inzichtelijk, waardoor men onvoldoende kan inspelen op marktveranderingen, aldus Bob Kettering (FACET).

Wat is Dynamic Pricing?

Met Dynamic Pricing bedoelen we dat de prijs die je vraagt voor een product, gerelateerd kan worden aan de actuele vraag. Met andere woorden jouw productprijs is flexibel en is op bepaalde momenten juist hoger of lager. Op deze manier kun je de prijs gebruiken als een middel om jouw gasten te beïnvloeden in het keuzeproces die voordelig voor jou is. Denk hierbij aan om bijvoorbeeld de prijs hoger in te zetten op het moment dat er veel wordt geboekt. Doorgaans zijn gasten bereid dan meer te betalen. Je speelt dan in op het sentiment ‘’op=op’’. Voor laatste producten willen mensen doorgaans meer betalen.

Hoe werkt Dynamic Pricing?

Het systeem achter Dynamic Pricing voor de recreatiebranche is vrij eenvoudig. Voorafgaand worden er enkele KPI’s geformuleerd waarmee het boekingssysteem rekening houdt. Dit kunnen zijn het aantal bezoekers op een gelijktijdig moment, het aantal boekingen op een moment of bijvoorbeeld de keuze voor vroegboekingen. Na het opstellen van deze KPI’s bepaal je een prijsrange waarbinnen de prijs van jouw product verkocht mag worden. Vaak wordt hier gekozen voor 5-10 procent onder of boven de standaard prijs.

De uitkomst van Dynamic Pricing

Door actief te werken aan Dynamic Pricing ontstaat er een kansrijk verdienmodel voor jouw recreatiebedrijf. Belangrijk is om achter de schermen te meten wat er gebeurt. Op deze manier ontstaat er een mogelijkheid om een hogere prijs voor je product te vragen. Dit kan resulteren in een omzetstijging van wel 10 procent en een verbeterd resultaat van jouw recreatiebedrijf.

Wat heb je nodig voor Dynamic Pricing

Om Dynamic Pricing uit te kunnen voeren is er inzage in de prijs per plek nodig. Het recreatieproduct waar we over praten is vaak een plek of een accommodatie. We zien dat het hier vaak mis gaat. Veel recreatieondernemers stellen de prijs vast op basis van een prijslijst die met regelmaat wordt gespiegeld aan de prijslijst van de concurrent. Vervolgens wordt dit gehanteerd als prijslijst voor het komende jaar. De adviseurs van FACET vinden dat je grip moet krijgen op de financiële huishouding om de bodemprijs te achterhalen. Dus de prijs van het product vermeerderd met het aandeel in de faciliteiten. Dit lijkt wellicht heel vanzelfsprekend maar we merken dat recreatieondernemers maar heel beperkt inzage hebben in de kosten en zelden werken met kostenplaatsen. Dit is juist essentieel voor Dynamic Pricing. Beeld je in dat de prijs per plek is opgebouwd uit allemaal kleine potjes. Door deze potjes kun je direct actie ondernemen. Stijgt bijvoorbeeld de prijs in het ‘’potje’’ energiekosten, dan pas je dit potje ‘’realtime’’ aan. Zo vraag je altijd de juiste prijs, zonder verlies.

Wil je werken aan Dynamic Pricing?

Wil je de mogelijkheden voor het werken met Dynamic Pricing onderzoeken? We informeren je graag naar de kansen voor jouw specifieke situatie.

Over Johan

Nieuwe ontwikkelingen signaleren, vooruit kijken, uitzoomen en onderzoeken wat nodig en relevant is voor uw vraag. Dit is waar mijn passie ligt. Verrassen en inspireren met creatieve, functionele concepten en ontwerpen. Toekomstgericht, strategisch en doelgroepgericht.