22 mei 2023 5 min.

Sturen en ontwikkelen op basis van prijs per plek

De recreatiebranche is een kapitaalintensieve branche. Voordat je gasten kunt ontvangen op het recreatiepark, of een product aan kunt bieden moet er eerst fors worden geïnvesteerd. Maar hoe verdien je deze investering weer terug? Welke ‘’verkoopprijs’’ moet je hiervoor hanteren? We merken op dat dit inzicht bij veel ondernemers ontbreekt. Bij de ontwikkeling van de verkoopprijs wordt namelijk vaak gestuurd op aankoopprijs, speelstructuur of het gebouw. Maar is dit wel het juiste uitgangspunt? FACET gelooft in het prijs per plek principe. Dit principe is volgens FACET het enige en juiste uitgangspunt voor het maken van investeringen.

Een overnachtingsprijs is de som van alle bedrijfskosten vermeerderd met afschrijving en reserves. Gek genoeg wordt deze methode maar zelden toegepast, waardoor sturing op de exploitatie onzuiver wordt, aldus Johan Drenth (FACET)

Bepalen van de prijs per plek

De prijs per plek of overnachtingsprijs is de som van alle kosten vermeerderd met de afschrijving en opbouw van reserves. De kosten van het terrein, de gebouwen, het personeel, het verbruik, afschrijvingen en reserves worden teruggerekend naar de prijs per plek. Door deze berekening zo nauwkeurig mogelijk te maken ontstaat er financieel inzicht in jouw bedrijf. We merken helaas op dat er in de realiteit wordt gekeken naar de concurrentie om de prijs te bepalen. Dit is natuurlijk niet juist. De exploitatie van jouw concurrent heeft niet dezelfde kosten en baten als jouw exploitatie.

De voordelen van het principe prijs per plek

Investeren op basis van prijs per plek biedt twee grote voordelen. Door dit principe te hanteren krijg je meer inzicht wat je ‘’exploitatie technisch’’ mag investering in bijvoorbeeld een centrumgebouw. Daarnaast kun je door dit principe sturen op deze faciliteiten of diensten. Waar heeft jouw exploitatie nu echt behoefte aan en waar is innovatie noodzakelijk? Door prijs per plek wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen geld kosten of juist geld opleveren.

De praktijk

Helaas zien we dat dit principe in de praktijk nog maar zelden wordt toegepast. De traditionele manier van werken is om alle kosten gezamenlijk te bekijken en hierop beleid te maken. Wanneer je hier logisch over na gaat denken, is deze werkwijze vreemd, het zegt namelijk niets over het rendement van één enkele dienst of faciliteit. Door te investeren op basis van het prijs per plek principe zorg je voor een duidelijke en transparante exploitatie. Het geeft zichtbaarheid aan het rendement van elk onderdeel binnen jouw bedrijf en geeft draagvlak aan investeerders en banken. Het advies van FACET:  Ontrafel jouw prijs per plek eens, je zult versteld staan van de informatie die dit geeft!

De recreatie specialisten van FACET

De adviseurs van FACET geloven als branchespecialisten in het ‘’prijs per plek principe’’. Heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van jouw kosten en baten? We helpen je graag, zodat we je kunnen begeleiden naar een succesvolle toekomst.

Over Bob

Ondernemers in de vrijetijdssector begeleiden de volgende stap te zetten naar een toekomstbestendige onderneming, is mijn doel. Ik vraag graag door, om te komen tot de kern. Mijn aanpak kenmerkt in; abstract denken en onderzoek (visie) en dit vertalen naar duidelijke en concrete ingrepen (actie).