5 december 2022 5 min.

Jouw recreatiedoelgroep leren kennen met Vrijetijdsprofielen

Al eerder lieten we je kennis maken met de Leefstijlvinder. In dit artikel voegen we een model toe aan het rijtje tools om jouw recreatiedoelgroep beter te leren kennen: de Motivaction Vrijetijdsprofielen. Je leest wat de profielen zijn, hoe ze zijn opgebouwd en welke doelgroepen zijn vastgesteld. Klaar voor nog meer verdieping?

Wat zijn de Vrijetijdsprofielen van Motivaction?

Met behulp van de Vrijetijdsprofielen kun je jouw recreatiedoelgroep verdiepend in kaart brengen. Het is een degelijk, gefundeerd model dat vijf verschillende doelgroepen onderscheidt. De recreatiedoelgroepen worden bekeken vanuit motivaties, wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding. Dat zegt dus iets over bijvoorbeeld het bezoek van attractieparken, dierentuinen, musea, theaters en horeca. Maar ook over activiteiten binnenshuis als lezen, puzzelen, tv-kijken, gamen, tuinieren etc. Uiteraard wordt ook gekeken naar vakanties en bijbehorend gedrag. Let op: wel enkel binnen Nederland.

5-vrijetijdsprofielen-facet

Waar zijn de Vrijetijdsprofielen op gebaseerd?

De profielen zijn gebaseerd op het alom bekende Mentality model van Motivcation. In dit model wordt al jarenlang stilgestaan bij de belevingswereld en leefstijl van alle Nederlanders. Met name persoonlijke drijfveren en waarden krijgen hierin een grote rol. Dit zijn namelijk dé factoren die een rol spelen bij de keuzes die mensen maken. Door onderzoek naar de belevingswereld van Nederlanders, ontstaat inzicht in wat de doelgroepen beweegt, hoe trends ontstaan en in welke bredere context zij opereren. De Vrijetijdsprofielen zijn een verdieping van het Mentality model en spelen – uiteraard – in op de vrijetijdsbesteding van Nederland.

Het Vrijetijdsprofielen-model van Motivaction

Gezelligheidsplanners

Het eerste Vrijetijdsprofiel bevat de gezelligheidsplanners. Dit is de grootste groep Nederlanders, met zo’n 35% van het totaal. Kenmerkend voor deze doelgroep zijn:

 • Rust en regelmaat
 • Gezellig (met het gezin)
 • Lokaal georiënteerd
 • Prijsbewust
 • Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

Gezelligheidsplanners zijn bijna even vaak man als vrouw en relatief wat ouder. Ze verdienen beneden modaal tot een modaal inkomen en wonen vaak in weinig- tot niet stedelijke gebieden. Het zijn veelal mensen van Nederlandse afkomst, die vaker laag opgeleid zijn.

Plezierbelevers

De op-een-na-grootste doelgroep zijn de plezierbelevers. 25% van de Nederlanders wordt in dit Vrijetijdsprofiel omschreven. De kenmerken:

 • Onbezorgd genieten
 • Vermaak- en ervaringsgericht
 • Risico en spanning
 • In het nu leven
 • Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur

Ook plezierbelevers zijn vaak 50/50 verdeeld man/vrouw. Hun inkomen is hetzelfde als dat van de gezelligheidsplanners, maar ze zijn relatief nog een stuk jonger. Ze wonen daarom vaker in stedelijke en minder stedelijke gebieden. Ze zijn middelbaar opgeleid of nog bezig om een diploma te behalen. Relatief gezien hebben de plezierbelevers een niet-Nederlandse achtergrond.

Verdiepers

Ruim 22% van de Nederlanders kun je onderbrengen in het profiel verdiepers. Deze recreatiedoelgroep heeft de volgende facetten:

 • Brede interesses
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Kunst en cultuur
 • Volle agenda
 • Een betere wereld begint bij jezelf

Verdiepers zijn vaker vrouw dan man en verdienen modaal tot boven modaal. Dat komt (mede) doordat ze hoogopgeleid zijn. Er zijn vaak geen verschillen in achtergrond of leeftijd. Ze wonen veelal in stedelijke gebieden.

Pioniers

Het Vrijetijdsprofiel pioniers is met 10% een stuk kleiner. Deze doelgroep herken je aan de kenmerken:

 • Impulsief
 • Vrijheid en tolerantie
 • Beleven en ervaren
 • Trendsettend
 • “Never a dull moment”

Ook de pioniers zijn vaak weer 50/50 man/vrouw. Ze zijn relatief wat jonger en hebben een modaal tot boven modaal inkomen. Er zijn weinig tot geen verschillen in opleidingsniveau of achtergrond. Vaak zijn de pioniers woonachtig in stedelijke gebieden.

Fijnproevers

De laatste en daarmee kleinste doelgroep is in te delen onder de fijnproevers. Dit Vrijetijdsprofiel past slechts bij 8% van alle Nederlanders en is een echte niche. Ze laten zich het best omschrijven door:

 • Kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Klassieke cultuur
 • Rust en bezinning
 • Etiquette
 • Luxe en VIP

Het zijn vaker mannen dan vrouwen, de fijnproevers. Ze verdienen boven modaal en zijn daarom dan ook vaker hoogopgeleid. Deze doelgroep is relatief wat ouder. Ze wonen in minder stedelijke én stedelijke gebieden. Hun afkomst is vaak Nederlands.

facet- drijfveren-vrijetijdsprofiel

FACET helpt jouw recreatiedoelgroep in kaart brengen

Wil jij jouw doelgroep(en) ook beter leren kennen? Kijken wat de Vrijetijdsprofielen – of een combinatie met de Leefstijlvinder – voor jouw onderneming kunnen betekenen? Bij FACET zijn we gespecialiseerd in al deze modellen en de vertaling hiervan voor jouw bedrijfsvoering. Neem vrijblijvend contact met ons op of kijk eens bij onze projecten wie je voor gingen!

Over Johan

Nieuwe ontwikkelingen signaleren, vooruit kijken, uitzoomen en onderzoeken wat nodig en relevant is voor uw vraag. Dit is waar mijn passie ligt. Verrassen en inspireren met creatieve, functionele concepten en ontwerpen. Toekomstgericht, strategisch en doelgroepgericht.