26 juli 2022 5 min.

HYGIËNISCH EN KWALITATIEF SANITAIR: PAST DIT BIJ UW GAST?

In ‘Corona-tijd’ is een grote rol voor het sanitair weggelegd. Het houdt ons in haar greep want de openstelling van bedrijven hangt nu veelal af van de hygiëne en het sanitair. Betekent dit dan dat we nu massaal voor privé-sanitair in de recreatie moeten kiezen?

Noem het meer privacy, social distancing of de anderhalve meter economie. Zolang het maar duidelijk is dat dit niet bepaald een nieuwe ontwikkeling is. Dit is al jaren een zichtbare trend die nu een grote sprong voorwaarts neemt en mainstream gaat. Juist op het vlak van sanitair was dit al veel langer een steeds vaker gestelde eis. Maar bedenk dat dit niet de enige ontwikkeling is die relevant is voor uw sanitairkeuze.

Circulair en integraal denken is de nieuwe norm

Neem het verkleinen van de footprint, het veranderen van een lineaire- naar circulaire economie, de hang naar unieke belevingen en het vermijden van massatoerisme: trends die meer en meer terrein winnen en langzaam gemeengoed worden. (lees ook: Gevolgen van Corona voor de recreatiebranche) Mensen zijn op zoek naar betekenis, realiseren zich dat het anders moet en zien in dat ze zelf een verschil kunnen maken. De maatschappelijke drang naar enkel efficiëntie en kostenreductie is ten einde. En bedenkt u ook dat de Greendeal eraan komt. Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee de uitputting van de aarde en het gebruik van fossiele grondstoffen een halt toeroepen.

Als voorbeeld nemen we lange-afstandsreizen. Ze bieden nog altijd unieke, memorabele momenten, maar we zien steeds vaker dat reizigers deze reizen afwisselen met eenvoudige vakanties en andere keuzes maken om hun footprint in de hand te houden. De natuurinclusieve samenleving is in ontwikkeling en vraagt ons anders te kijken naar onze omgeving. Circulair bouwen, waarbij alle materialen geschikt zijn voor hergebruik en er geen afval meer is, wordt de standaard. En wat dacht u van de toenemende vraag naar Tiny-House concepten?

Dit zijn allemaal gevolgen die terug te leiden zijn naar de Megatrends op maatschappelijk niveau. Veranderingen waarop we geen invloed hebben, maar waar we enkel naar kunnen acteren om toekomstgericht te blijven exploiteren!

FACET Ruimtedenkers - Vakantiepark Delftse Hout - sanitair vernieuwd

Ken uw gast

Wat uw gast wil is voor elke persoon anders. Waar de één nu al bij elke stap kijkt naar de impact, kijkt de ander enkel nog naar zijn eigen efficiëntie of financieel gewin. Maar het proces van bewustwording en het zoeken naar betekenis zijn al enkele jaren op gang. Sterker nog, deze komen nu in een stroomversnelling en zullen effect hebben op uw park.

Het is voor u daarom strikt noodzakelijk om inzicht te krijgen in wie uw doelgroep is en wat deze wil. Oftewel: in welke fase van bovenstaande ontwikkelingen zit uw gast en waar is deze expliciet naar op zoek? Pas dan kunt u concrete producten en services ontwikkelen die aansluiten bij de wensen.

Terug naar dat privé sanitair

Voor nu beheerst Corona onze gedachten. Betekent dit nu dat we in de recreatie massaal voor privé-sanitair moeten kiezen? Met de Leefstijlvinder in uw achterhoofd, valt het te betwijfelen of privé-sanitair in de recreatie altijd de oplossing biedt in bijvoorbeeld circulair ondernemen. Of dat het bijdraagt aan de betekenisvolle en duurzame belevenis die uw gast misschien zoekt. Elke plek een eigen toilet, douche, wasbak en warmwatervoorziening? Dat past zeer zeker niet bij de klimaatdoelstellingen… Om nog maar te zwijgen over de onderhoudslast die drukt op uw exploitatie. Kortom: misschien handig voor in Corona-tijd, maar vaak geen duurzame maatregel voor de lange termijn.

Maar u vraagt zich waarschijnlijk ook af of één groot sanitairgebouw op een centrale plek nog wel past bij de privacygevoelige, social distancing en anderhalve meter economie. Het antwoord daarop is nee. Met name de prefab-units en oudere gebouwen zijn niet geschikt. Deze gebouwen zijn ontwikkeld vanuit een efficiëntiegedachte en zijn vaak niet meer aanpasbaar. Ook bieden ze meestal weinig kwaliteit en beleving op het gebied van hygiëne en privacy.

De oplossing zit in meerdere kleine, circulaire sanitairgebouwen. Met aan elke zijde een éénrichtingsingang, geen dode looppaden waar mensen elkaar moeten passeren en uiteraard een gezamenlijke, duurzame warmwaterbereiding. Ook dient u veel aandacht te hebben voor mogelijkheden om de wasplek, douche en het toilet te ontsmetten. Of wellicht een ‘ontsmettingsmedewerker’ die na elk gebruik de desbetreffende kamer reinigt, alvorens deze weer te gebruiken is.

Moet dat nu echt allemaal?

Te lang hebben verschillende ondernemers in de branche geregeerd op basis van efficiëntie en prijs. Hierbij is onvoldoende oog geweest voor de veranderende wensen van de recreant. Natuurlijk, er zijn apps ontwikkeld, de boekingsmodule is versimpeld en nog veel meer gedigitaliseerd. Maar heeft u hiermee 100% ingespeeld op de betekenis die de gast zoekt?

Om rijen wachtenden bij de receptie te voorkomen, biedt digitalisering uitkomst (lees: Receptie van de Toekomst). Zeker in de huidige tijd. Maar dit kan niet betekenen dat uw gast met kentekenregistratie automatisch toegang heeft tot uw park en na zeven dagen, zonder enig contact met u, weer vertrekt. Er ontstaan juist nieuwe mogelijkheden om het contact met uw gast te intensiveren, doordat u bijvoorbeeld na aankomst van het kenteken een melding krijgt, zodat u vervolgens met een bloemetje de gast op zijn plek welkom heet. Kortom; maatregelen moeten niet enkel zorgen voor meer efficiëntie, maar voor meer tijd die in de gastrelatie kan worden geïnvesteerd. (lees: Digitaal park voor meer gastvrijheid)

Op dezelfde tour zorgt een sanitairgebouw van slechte kwaliteit ervoor dat de gast gaat vragen om privé-sanitair, terwijl dat het oorspronkelijke probleem niet oplost. Eigenlijk is het een roep om beter sanitair en betere sanitair service. In een hotel zou uw gast de kwaliteit die op veel parken geboden wordt, niet accepteren. Kern is dat het sanitairprobleem dat zich op veel parken voordoet, integraal opgelost moet worden met aandacht voor kwaliteit, hygiëne, privacy, beleving en duurzaamheid (circulariteit).

Dit vergt van u moed om anders te denken. Durft u het aan?

FACET Ruimtedenkers - Vakantiepark Delftse Hout - sanitair - architect

Over Annemiek

De recreatiebranche is een dynamische en energieke sector. Iedere opgave, groot of klein, is een unieke puzzel. Ik vind het ontzettend leuk om te onderzoeken welke schakels er ontbreken en welke verbindingen er nog gelegd moeten worden om de recreant een sprankelende ervaring mee te geven. Natuurinclusiviteit en circulair ondernemen vormen voor mij de basis bij ieder ontwerp om te komen tot nieuwe en verrassende inzichten.