26 juli 2022 5 min.

WAT BETEKENT CORONA VOOR DE RECREATIEBRANCHE?

Alles wordt anders. Dat is wat 17 miljoen ‘trendwatchers’ elkaar massaal vertellen en napraten. Maar is dat wel zo? En in welke mate dan? En wat gaat de nasleep van Corona betekenen voor de recreatiebranche?

We hebben in het verleden meer grote gebeurtenissen gezien die een impact hadden op onze samenleving. Zo leidde de Volendamse cafébrand in de eerste nacht van 2001 ertoe dat er meer toezicht en verantwoordelijkheidsgevoel kwam voor brandveiligheid, maar het leidde niet tot een afname van cafébezoek. De terroristische aanval van 11 september datzelfde jaar leidde tot verscherpt toezicht op luchthavens, niet op een vermindering van de luchtvaart. Die is zelfs draconisch gestegen in de afgelopen twintig jaar. Ook recente terroristische aanvallen in individuele grote steden hebben niet direct tot een afname van stedelijk toerisme geleid. De herhaling van aanslagen over een langere periode in verschillende steden heeft wel gezorgd voor een groter bewustzijn van het gevaar van grote groepen. Corona heeft dit bewustzijn –van het gevaar je te begeven in mensenmassa’s– verder vergroot. Het heeft geleid tot meer aandacht voor crowd management. Op plekken waar veel mensen tegelijk zijn, zoals het geval is bij grootschalige recreatie of evenementen, zal de controle op hygiëne toenemen de komende jaren. Welke trends zijn er waarneembaar in de recreatie.

Gevolgen van COVID voor de recreatiebranche

Om de gevolgen te kunnen overzien, moeten we eerst de trends in recreatie in hun hele bandbreedte nagaan, van Megatrend naar Maxitrends en Microtrends.

De Megatrends

Ook wel maatschappijtrends genoemd. Deze kennen over het algemeen een duur van zo’n 25 jaar. Op deze ontwikkelingen hebben we weinig invloed.

  1. Globalisering

Dit is een Megatrend waarvan de uitwerking de laatste jaren steeds sterker is geworden. Nederland is te klein, Europa is onze speeltuin en de wereld ons doel. Dat Corona zich zo snel heeft kunnen verspreiden, is onder andere het gevolg van globalisering. Dat wordt ook algemeen erkend. Globalisering zal de komende periode iets vertragen ten opzichte van voorgaande periode, omdat men zich bewust wordt van de negatieve kanten. Maar op de lange termijn zal globalisering zich verder voortzetten.

  1. Digitalisering

De digitalisering gaat in een razend tempo. Door Corona krijgt het zelfs weer een flinke boost. We worden min of meer gedwongen om er nog meer gebruik van te maken en we zien er de voordelen van in. Maar we ervaren ook de nadelen in het missen van persoonlijk contact. De digitalisering zal zich verder voortzetten in de communicatie en efficiëntie van onze maatschappij.

  1. Verduurzaming en milieu

We zijn in transitie van een lineaire maatschappij naar een circulaire maatschappij. Toen de wereld even stilstond, werd ineens duidelijk wat het effect eigenlijk is van onze verkeersbewegingen en industrie op de luchtkwaliteit. Koren op de molen voor de stimulering van verduurzaming van onze maatschappij. En juist de effecten van Corona (zoals crowd management) bieden kansen om verduurzaming integraal aan te pakken.

Klaar voor de gevolgen van COVID? Lees nu alles over de receptie van de toekomst.

De Maxitrends

Maxitrends gaan over groeiende behoeften van consumenten, ook wel consumententrends genoemd. Deze kennen over het algemeen een looptijd van circa tien jaar. Het is belangrijk te realiseren dat consumententrends niet voor iedereen even zwaar gelden en leefstijlafhankelijk zijn. Deze groeiende behoeften worden bovendien beïnvloed door actuele ontwikkelingen.

  1. Behoefte aan recreatie, vermaak en sociaal contact

Onder andere de globalisering en digitalisering hebben geleid tot meer ruimte voor vrije tijd en daarmee tot meer behoefte om te recreëren, de wereld te verkennen en sociaal contact met anderen te hebben. Deze behoefte is door Corona niet ineens verdwenen; de crisis heeft juist het belang ervan voor veel mensen onderstreept. Vandaar dat er nu andere manieren gevonden worden om de behoefte te vervullen. (zie Microtrends).

  1. Behoefte aan zingeving en betekenis

Uw gasten zijn op zoek naar nieuwe ervaringen die waarde toevoegen aan hun eigen bestaan of aan de samenleving. Corona zal voor een deel van de gasten deze behoefte alleen maar voeden. Bijvoorbeeld het bewuster omgaan met zaken als duurzaamheid en milieu, zeker nu we het positieve effect van Corona ervaren op onze luchtkwaliteit en natuurlijke omgeving.

  1. Behoefte aan hygiëne en veiligheid voor uw gasten

Hygiëne en social distancing zijn ontzettend belangrijk voor het onder controle krijgen van Corona. Voor uw gasten waren dit al belangrijk items, maar door de huidige situatie zullen uw gasten er nog meer op gebrand zijn en specifiek vragen naar privacy en hygiënische ruimten. Dit zal onherroepelijk ook zijn weerslag hebben op ANWB-classificaties.

  1. Eisen betreft hygiëne en veiligheid door overheden

Met name overheden hebben nu een groot belang bij veilige woon-, werk- en recreatieomgevingen en zullen daar tijdelijke maar ook blijvende eisen aan stellen.

De Microtrends

De Microtrends zijn trends op productniveau. Dit zijn concrete producten of diensten die bijvoorbeeld u als recreatieondernemer aan uw gasten aanbiedt. Hierin zien we verschillen ontstaan.

  1. Omvang en configuratie van gebouwen

Een groot sanitairgebouw waarvan honderden personen gebruik moeten maken of een theaterzaal waarvan grote getallen volwassenen en kinderen gelijktijdig gebruikmaken, zal vragen oproepen. We zullen slim moeten kijken naar routing, reiniging en de omvang van de gebouwen. Maar doorslaan richting standaard privé-sanitair is ook niet de oplossing voor de langere termijn (Lees ook: hygiënisch en kwalitatief sanitair).

  1. Inrichting van kampeervelden

Er zal meer ruimte tussen de plekken nodig zijn om voldoende hygiënische privacy te bieden. Dit biedt kansen voor landschappelijke beleving en biodiversiteit. Zo maakt u uw park meer circulair en geeft u meer betekenis aan uw park en daarmee aan de vakantie van uw gasten.

  1. Contactloos ontvangst van uw gasten

We schreven er al eerder over: de receptie van de toekomst. Als u het nog niet gedaan heeft, is het nu de tijd om het contactloos ontvangst uit te rollen. Waarom moet uw gast wachten in een rij bij (of buiten) uw receptie? Uw gast kan zelfstandig naar zijn plek rijden, u krijgt een melding van zijn/haar binnenkomst en kunt hem/haar op hun eigen verblijfsplek welkom heten. Dat is niet alleen veilig, maar ook veel gastvrijer.

Niemand wint bij paniekvoetbal

De anderhalve-meter-economie is een feit en eist van u dat u actie onderneemt. Wanneer we nu slecht overwogen keuzes maken en in één keer doorschieten op basis van deze tijdelijke panieksituatie, dan creëren we een nieuw probleem voor de lange termijn. Voor de huidige ontwikkelingen zijn geen algemene oplossingen beschikbaar. Dit vraagt om een flexibele en integrale maatwerkoplossingen. Laten we daar samen mee aan de slag gaan.

Over Johan

Nieuwe ontwikkelingen signaleren, vooruit kijken, uitzoomen en onderzoeken wat nodig en relevant is voor uw vraag. Dit is waar mijn passie ligt. Verrassen en inspireren met creatieve, functionele concepten en ontwerpen. Toekomstgericht, strategisch en doelgroepgericht.