Bouwkundige uitwerking

Wanneer het gebouwontwerp definitief is goedgekeurd, starten de adviseurs van FACET met het maken van een bouwkundige uitwerking van het ontwerp. Het ontwerpteam wordt in deze fase omgevormd naar een bouwteam, waarbij naast vertegenwoordigers van de opdrachtgever en FACET, aanvullende bouwkundige adviseurs en uitvoerenden zitting hebben. We verdelen de bouwkundige uitwerking in twee subfasen. We gaan hier dieper op in.

Definitief ontwerp in BIM-model

In het definitieve ontwerp draait het vooral om een globale bouwkundige vertaling van het ontwerp naar een bouwkundig 3D-gebouwmodel (BIM-gebouwmodel). Het eindresultaat zijn bouwkundige tekeningen met beoogde details en tekeningen ter beoordeling van het bouwbesluit. Deze tekeningen vormen de basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

In deze fase is het tevens gebruikelijk andere adviseurs erbij te betrekken. Denk hierbij aan een constructeur en een installatie-adviseur. Deze adviseurs zullen in deze fase eerst een globaal ontwerp maken voor hun vakgebied. Op deze wijze wordt zichtbaar hoe het ontwerp constructief en installatietechnisch kan worden gerealiseerd.

Ook kunnen we in deze fase een aannemer betrekken om samen te werken in het bouwteam. Door deze partij in deze fase te betrekken ontstaat de kans om hem mede verantwoordelijk te maken voor bouwkwaliteit, planning en prijs.

FACET Ruimtedenkers - Bob en Arjan - bouwen

Technisch ontwerp

Het doel van een technisch ontwerp is om het definitieve ontwerp, bouwkundig nog verder uit te werken. Door dit technische ontwerp weten uitvoerende partijen goed wat er van ze wordt verwacht en kunnen ze dit afstemmen op hun manier van bouwen.

Het BIM-gebouwmodel van het definitieve ontwerp wordt verder uitgebreid met meer details, tekeningen van vooraf te vervaardigen onderdelen (zoals kozijnen). Tevens vervaardigen we in deze fase (indien nodig) een technische omschrijving of afwerkstaat. De nevenadviseurs (constructeur, installatie-adviseurs, etc.) zullen in deze fase hun plannen definitief ontwerpen en deze invoegen in het gezamenlijke BIM-gebouwmodel.

De technische ontwerpfase is een cruciaal onderdeel voor de prijsbepaling van het project. Op basis van de tekeningen en de ontwerpen van de neven-adviseurs kan dan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt met de uitvoerende partijen. Dit is de prijs waarvoor men het project zal uitvoeren.

De recreatie specialisten van FACET

Als HISWARECRON-kennispartner volgen de recreatie architecten en adviseurs van FACET de veranderingen, zodat ze je kunnen informeren en begeleiden naar een succesvolle realisatie van jouw project. Benieuwd hoe FACET jouw recreatiebedrijf kan inspireren en ondersteunen? We informeren je graag!

Inspiratie artikelen