10 april 2022 2 min.

Feiten en fabels over de regels voor brandveiligheid

De afgelopen jaren is de regelgeving omtrent brandveiligheid meerdere malen aangescherpt. De brandweer voert keuringen uit waarbij brandveiligheid van gebouwen op recreatieparken op de proef wordt gesteld. Over deze keuringen bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Zowel bij de recreatieondernemer over de exacte regelgeving als bij de brandweer over de recreatiebranche.

Om meer inzicht te geven in deze regels, hebben wij feiten en fabels genoteerd over de regelgeving en toezicht op brandveiligheid.

FABEL: DE BRANDWEER BESLIST NAAR EIGEN INZICHT OVER UW GEBOUW.

Nee, de eisen staan gewoon opgenomen in het bouwbesluit. De eisen zijn gebaseerd op 3 hoofdprincipes:

1. Het beperken van het ontstaan van brand.
2. Snel en veilig vluchten bij brand, mensen in veiligheid brengen.
3. Het beheersbaar houden van de brand en voorkomen dat het overslaat naar andere gebouwen of gebouwdelen.

FEIT: U BEPAALT ZELF HOE HET GEBOUW TE GEBRUIKEN.

Ja, dat is zo! U bent eigenaar, opdrachtgever en exploitant van een gebouw. U mag bepalen hoe u het gebouw wilt gebruiken. Bij dit gebruik horen brandveiligheidseisen die transparant vermeld zijn in het bouwbesluit. De brandweer mag alleen toezien of de brandveiligheidsvoorzieningen en het gebruik ook in overeenstemming zijn met de officiële aanvraag.

Door het precies kiezen van het gebruik, van uw gebouw en de verschillende ruimten, kunt u dus zelf invloed uitoefenen over brandveiligheidseisen, zodat deze het beste passen bij uw gebouw. Ook dat komt uiteindelijk de brandveiligheid ten goede.

FABEL: DE BRANDWEER KAN U ADVISEREN IN BRANDVEILIGHEID.

Nee. Hoewel het wel goed is om de brandweer te betrekken, hebben zij over het algemeen niet genoeg of geen volledige kennis van uw branche of uw bedrijf. Aangezien u zelf invloed uit kunt oefenen op welke regels bij u van toepassing zijn, is het van belang daar maximaal gebruik van te maken.

Een voorbeeld: Een brandweer eist vaak van groepsaccommodaties dat alle kamers afzonderlijke brandcompartimenten zijn, met brandwering, deurdrangers en uitgebreide brandmeldsignalering. Echter is dit in principe niet nodig, omdat uw accommodatie vaak in één geheel of in overzichtelijke delen wordt verhuurd. Feitelijk zijn het gewoon recreatiebungalows, maar dan groter.

FEIT: REGELS ZIJN OVERZICHTELIJK EN DUIDELIJK TE VINDEN.

Oké, de regels zijn openbaar toegankelijk, maar je hebt wel enige specialistische kennis nodig. Het beste is om hiervoor een adviseur in te schakelen, die zowel bekend is met uw branche als met de brandveiligheidseisen. Dit betekent dat u (of uw adviseur) kan controleren wat nodig is voor uw situatie. Door lastige situaties van meerdere invalshoeken te bekijken, kunt u besparen op uw investering. Er zijn immers meer wegen naar Rome.

FABEL: JE MAG NIET AFWIJKEN VAN DE REGELS.

Regels zijn ervoor om een bepaalde, minimale veiligheid te garanderen. Natuurlijk mag je afwijken, maar dan moet het wel worden gecompenseerd met ander voorzieningen of installaties. Men spreekt dan van ‘gelijkwaardigheid’. Bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie, wanneer een brandcompartiment te groot wordt.

Kortom, er is vaak nog veel te besparen op het advies van de brandweer. Doet u dan iets fout, wanneer u de regels maximaal uitpluist voor uw gebouw? Nee, helemaal niet zelfs. Hoe beter de brandveiligheid is toegesneden op uw gebruik, hoe veiliger de situatie eigenlijk wordt. Wel is het van belang dat u goed wordt geadviseerd door een partij die voldoende kennis heeft hiervan.

Over Rob

Ik vertaal visie naar concrete actie, waarbij denken vanuit “total cost of ownership” (TCO) voor mij vanzelfsprekend is. Door mijn brede marktkennis ontwikkel ik op logische wijze een duurzaam en efficiënte vastgoedstrategie.