7 november 2022 5 min.

10 jaar FACET: van architect naar strategisch partner.

In december bestaat FACET 10 jaar. Een feestelijke mijlpaal. In gesprek met Bob Kettering en Johan Drenth blikken we terug op waar het allemaal begon en doorlopen we de FACET tijdlijn, vanaf het moment dat de twee visies van beide heren samenkwamen.

De oerknal

In 2012 leerden Bob en Johan elkaar door een familiare connectie kennen. Beiden zelfstandig ondernemer en beschikkend over een grote interesse in vastgoed, voelden direct een klik. Johan kreeg als architect opdrachten voor de bouw van vastgoed. Bob zijn specialisme lag in het onderhoud van vastgoed. Regelmatig zochten Bob en Johan met elkaar de samenwerking op, om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Die samenwerking beviel wel en smaakte naar meer. Eind 2012 was daar de oerknal en besloten Bob en Johan hun krachten te bundelen. FACET Vastgoed en Advies bv werd in het leven geroepen.

Een nichemarkt

Bij de start van FACET zijn Bob en Johan direct gaan nadenken hoe zij zich wilden positioneren en onderscheiden. Beiden hadden affiniteit met de recreatiebranche. Binnen de branche gaat het niet om ‘’het snelle geld’’, maar om emotie en persoonlijkheid. Iets waar FACET zich met haar gedachtegoed in kon vinden. ‘’Hierin konden we ons onderscheiden in kwaliteit, kennis en meerwaarde. Het zijn projecten waarin we ons ei kwijt kunnen. De diepere laag en betekenis raakt ons’’, aldus Johan. Hiermee kon FACET impact maken. ‘’We moesten dus loslaten waarmee we bezig waren en gingen ons richten op een nichemarkt. Hierin begonnen we echt vanaf nul en moesten we onze sporen nog verdienen’’, vult Bob aan.

‘’Binnen de branche gaat het niet om ‘’het snelle geld’’, maar om emotie en persoonlijkheid. De diepere laag en betekenis raakt ons’’

Onderscheidende waarde binnen de recreatiesector

Bob en Johan zijn ontzettend kritisch naar elkaar en kijken vanuit een ander perspectief naar een project. Als architect ontwerp je het vastgoed, als vastgoedbeheerder heb je vaak te maken met een praktische vraag en een daaraan verbonden actie. Bob en Johan kwamen erachter dat ze van deze basis niet gelukkig werden, hun ambitie en gedachtegang ging verder. Ze wilden bij een opdracht door kunnen vragen en visiematig te werk kunnen gaan. Samen nadenken over een integrale oplossing voor de lange termijn. Met FACET hebben ze deze twee werelden met elkaar weten te verweven. Bob en Johan waren pioniers en brachten een nieuw verhaal en visie op de markt.

Van dit pioniersverhaal kreeg ook ondernemersorganisatie RECRON lucht, waar FACET zich in 2013 bij aansloot. Normaliter kunnen bedrijven zich aansluiten bij deze organisatie wanneer zij al wat sporen binnen de sector hebben verdiend. FACET had dit toen nog niet. ‘’We hadden gewoon een ijzersterk verhaal en hierdoor heeft RECRON vertrouwen uitgesproken en ons toegelaten’’, vertelt Bob trots. Vele netwerkbijeenkomsten volgden en dit gaf FACET de mogelijkheid goed in contact te komen met haar doelgroep.

Martin Maassen was binnen RECRON verantwoordelijk voor de Leefstijlvinder. Nederland kende op dat moment drie Leefstijlvinder partners. Dit waren voornamelijk adviesbureaus. In 2014 werd FACET de eerste praktisch uitvoerende Leefstijlvinder partner. Deze titel gaf FACET een unieke positie op de markt, maar ook meer bekendheid. Het creëerde meer zichtbaarheid en een podium waarop FACET haar verhaal kon doen. En dit verhaal was vernieuwend. Niet iedereen durfde direct met FACET in zee te gaan. De boodschap moest worden begrepen en landen. Uiteindelijk heeft FACET hier wel de vruchten van geplukt. In 2015 haalde ze dan ook hun eerste grootschalige project binnen voor RCN vakantieparken, waarna diverse andere grote projecten volgden. Zo werd er in 2015 ook voor het eerst contact gelegd met familie Kromhout van vakantiepark Koningshof. FACET mocht voor dit park een volledig nieuw centrum neerzetten die in 2018 is gerealiseerd. Voor FACET was dit na 5 jaar hard werken het kantelpunt.

Eerste werknemer

In 2017 was daar nog een mijlpaal, FACET nam haar eerste medewerker aan, waarna er snel meer volgden. ‘’Je merkte op een gegeven moment dat je genoeg bewijsvoering hebt en je begint op te vallen bij andere partijen’’, vertelt Bob. Zo mocht FACET mooie innovatieve projecten opstarten bij o.a. Ons Buiten en het Delftse Hout. ‘’Het waren projecten waar we veel creativiteit in kwijt konden en waar we echt impact mee konden maken. Samen geven we de ideeën van een ondernemer handen en voeten en gaan we van inspireren en informeren naar structureren’’, aldus Johan.

Eind 2019 had FACET in totaal acht man personeel in dienst en liep het tegen de grenzen van haar bedrijf aan. Bob en Johan moesten taken gaan loslaten en de groei werd zo groot dat ze zich gingen afvragen hoe ze FACET in de hand konden houden. FACET moest op zoek naar een nieuwe balans. Met behulp van een extern adviseur is er gekeken naar het bedrijf en werd geadviseerd de personele bezetting uit te breiden.

‘’Samen geven we de ideeën van een ondernemer handen en voeten en gaan we van inspireren en informeren naar structureren’’

De Coronacrisis

In 2020 kwam de Coronacrisis om de hoek kijken en zette alles on-hold. De recreatiebranche zat op slot en projecten kwamen stil te liggen. Het was een nieuwe situatie voor iedereen en dwong Bob en Johan naar hun bedrijf te kijken. ‘’Het verplicht je tot bewustwording. Doen we het wel goed of moeten we iets veranderen? Uit dit proces kwamen waardevolle inzichten’’, vertelt Bob. Zo zijn de werkprocessen onder de loep genomen en efficiënter ingezet. ‘’We zijn ons nog meer gaan richten op waar we goed in zijn en dat is de vraag van de opdrachtgevers vertalen naar concrete actie’’, aldus Johan. Waar veel architectenbureaus de vraag van de opdracht begrijpen, maar hier abstracte taal tegenover zetten, neemt FACET de opdracht aan en zet de vraag gelijk om in actie.

Ruimtedenkers in Recreatie

In 10 jaar tijd is FACET gegroeid van een architect naar een strategisch partner. Dit strategische karakter heeft onderliggend altijd in het DNA van FACET gezeten, maar heeft gedurende de jaren meer vorm gekregen. FACET werd door andere partijen namelijk altijd ingeleid als architectenbureau. Maar tijdens hun presentaties bij ondernemers ging het altijd veel meer over visie en strategie.

‘’Onlangs waren we bij een klant, Ons Buiten. In het gesprek gaf de eigenaar aan: wat jullie in 2018 tegen ons hebben gezegd dat is ons bijgebleven en ik merk dat het nu ook echt zo werkt. Dat stukje persoonlijke ontwikkeling die een ondernemer meemaakt, aan de hand van een traject die je samen opzet, vind ik vele malen waardevoller dan het neerzetten van een gebouw’’, aldus Johan.

FACET is voor veel ondernemers in de recreatiebranche een kennispartner en vertrouwenspersoon. Het specialisme van FACET zit hem in het meedenken in de ROI van een gebouw. Wat gaat het gebouw doen voor de opdrachtgever? Dit doet een architect niet. In beide gevallen zou er bijvoorbeeld een zwembad komen, alleen het commerciële resultaat is anders. Waar de architect een zwart-wit beeld levert van een vraagstuk denk FACET in kleur en een integrale aanpak.

In 2021 is FACET Innovatie opgericht. ‘’Aan de innovatiekant maakt FACET de toekomstvisies. Op een nieuwe manier de business ontwikkelen. Waar FACET Vastgoed en Advies feitelijk nog steeds de ontwikkelende tak is’’ zegt Johan. Waar Bob en Johan zijn gestart als FACET Vastgoed en Advies BV, zijn ze na 10 jaar FACET Ruimtedenkers in Recreatie.

‘’FACET is voor veel ondernemers in de recreatiebranche een kennispartner en vertrouwenspersoon. Het specialisme van FACET zit hem in het meedenken in de ROI van een gebouw’’.

Blij waar ze nu staan

Na een reis van 10 jaar kunnen Bob en Johan volmondig zeggen dat ze blij zijn waar FACET nu staat. De organisatie staat nu beter dan ooit en hier heeft Corona zeker een positieve invloed op gehad. Echter blijven ze nuchter en zien ze nog uitdagingen genoeg.

‘’De rode lijn in de levensloop van FACET zijn RECRON, familie Kromhout en Ons Buiten. Ze zijn de pijlers in de ontwikkeling van FACET. Naast deze partijen, is FACET al haar klanten dankbaar voor de kans die ze gegeven is haar innovatieve waarde te laten zien en haar te laten groeien tot wat ze nu is ’’, aldus Bob en Johan.

10 jaar FACET: van architect naar strategisch partner

Recreatieondernemers met ambitie zijn bij FACET aan het juiste adres. FACET analyseert, adviseert, coördineert en realiseert. Altijd met als doel een toekomstbestendige exploitatie. Samen sparren? Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat we voor jou kunnen betekenen!

Over Bob

Ondernemers in de vrijetijdssector begeleiden de volgende stap te zetten naar een toekomstbestendige onderneming, is mijn doel. Ik vraag graag door, om te komen tot de kern. Mijn aanpak kenmerkt in; abstract denken en onderzoek (visie) en dit vertalen naar duidelijke en concrete ingrepen (actie).