5 juli 2022 5 min. Toekomstvisie

3 GROOTSTE PROBLEMEN BIJ OVERDEKTE ZWEMBADEN

Het realiseren van een goed zwembad op een recreatiepark is een kostbare zaak. Evenals het onderhouden ervan. Maar wanneer beiden niet juist gebeuren zijn de gevolgen nog kostbaarder. Dit wordt maar al te duidelijk wanneer wij zwembaden inspecteren op onderhoud. Vaak zien we dezelfde problemen opdoemen in verschillende vormen. Problemen met loszittend tegelwerk of met de zwembadinstallatie zijn eenieder wel bekend. Maar herkent u deze 3 situaties?

In dit artikel benoemen wij de 3 grootste problemen én geven de oplossing voor het probleem:

  • Probleem 1: condensatie in de buitenschil
  • Probleem 2: verkeerd materiaalgebruik
  • Probleem 3: ondeugdelijke luchtbehandeling
  • Probleem 4: onvoldoende kennis bij ontwerp en aanleg van het zwembad
FACET Ruimtedenkers - Golfbad Oss - Nieuwbouw zwembad (5)

Probleem 1: Condensatie in de buitenschil

In een overdekt zwembad heerst een warm en vochtig klimaat. Echter, vooral buiten het zomerseizoen, is het buiten het gebouw fors kouder. Als gevolg hiervan ontstaat er condensatie in de buitenschil (gevel en dak) van de zwemzaal.

Oplossing: een dampremmende laag in de buitenschil

De oplossing is het aanbrengen van een dampremmende laag in de buitenschil. Een dampremmende laag die, ook in de overgangen tussen de verschillende bouwdelen, van voldoende kwaliteit en 100% dampdicht is. Dit is niet eenvoudig, maar wel cruciaal. Dit stelt grote eisen aan het ontwerp en de bouw van een overdekt zwembad. Wanneer deze dampdichte laag ontbreekt of niet juist is uitgevoerd richt de chloorhoudende condens allerlei schade aan in de gevels en daken, van doorgeroeste bevestigingsmiddelen (ankers) tot houtrot.

Probleem 2: Verkeerd materiaalgebruik

Het warme en vochtige klimaat stelt specifieke eisen aan de te gebruiken materialen. Met name in combinatie met de hogere concentratie chloor in de lucht. Materialen reageren anders op deze chloorhoudende lucht dan wat we van ze gewend zijn in reguliere bouw.

Bekend zijn inmiddels wel de voorbeelden van naar beneden gevallen plafonds, luidsprekers en luchtbehandelingsleidingen die met RVS waren opgehangen. Waar normaal gesproken RVS een perfecte corrosieweerstand heeft, ontstaat in een warm chloormilieu spanningscorrosie. Hierbij ontstaan scheuren in RVS ophangconstructies, waardoor het materiaal uiteindelijk bezwijkt. Dit kan al binnen 1 à 2 jaar na oplevering voorkomen.

Ook versterkt een dergelijk vochtig en chloorhoudend milieu het proces van galvanische corrosie. Hierbij zorgt een RVS-onderdeel (bijvoorbeeld een bout) aan een verzinkt stalen onderdeel, dat het roesten van het stalen onderdeel sterk wordt versneld. Dit zien we ook vaak gebeuren bij staalconstructies van zwembaden.

Oplossing: werk met andere materialen

De letterlijke vertaling van RVS is roestvast staal. Dat betekent dat er geen roest laag op komt. Voor het oog is dat namelijk mooi. Het nadeel is dat mogelijke roestplekken niet zichtbaar zijn.

Gebruik in plaats van RVS een ander materiaal: verzinkt staal. Het voordeel van verzinkt staal is dat mogelijke roestplekken zichtbaar worden. Hierdoor is de kans minder klein dat verroeste onderdelen niet vervangen worden. Zeker op onzichtbare plekken.

Het is in de wet geregeld dat RVS niet meer gebruikt mag worden in zwembaden. Daarnaast ben je verplicht om dit op te nemen in rapportages. Ook al is het bij wet geregeld, we zien regelmatig dat er alsnog RVS wordt gebruikt in zwembaden. En dan met name op onzichtbare plekken. Voor meer informatie raadpleeg dan de praktijkrichtlijn NPR 9200:2015. In deze praktijkrichtlijn welke in 2015 is opgesteld vindt u een overzicht van de materialen die u wél kunt toepassen bij metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden.

FACET Ruimtedenkers - Golfbad Oss - Nieuwbouw zwembad (5)

Probleem 3: ondeugdelijke luchtbehandeling

De kwaliteit van de luchtbehandeling heeft grote invloed op de problemen als hierboven beschreven. Bij inspecties zien we vaak dat op het onderhoud van de gehele luchtbehandelingsinstallatie te veel is bezuinigd. Hierdoor is de werking van de luchtbehandeling in de loop der jaren sterk afgenomen, met als gevolg dat de lucht in de ruimte te weinig wordt ververst en daarmee onvoldoende wordt ontdaan van vocht en chloor.

Ook leidt een onjuist ontwerp en inregeling van het ventilatiesysteem tot meer verdamping van het water. Dit heeft een aantal aanzienlijke consequenties voor de exploitatie van het gebouw:

  • Er is meer energie (en een grotere luchtbehandelingskast) nodig om de chloorlucht te zuiveren en te ontvochtigen;
  • Wanneer water verdampt, daalt de temperatuur in het bassin. Bij meer verdamping is dus ook meer verwarming van het bassinwater noodzakelijk;
  • Het verdampte water moet worden aangevuld met nieuw water. Water, wat ook weer verwarmd moet worden.

Oplossing: werk met gespecialiseerde installatiebedrijven

In Nederland zijn een flink aantal installatiebedrijven die gespecialiseerd zijn in luchtbehandeling in zwembaden. Plan een onderhoudsinspectie zodat de luchtbehandelingskast weer up-to-date gemaakt kan worden. Weet u niet welk installatiebedrijf gespecialiseerd is? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag in de keuze van specialistische technische partners.

Lees ook één van onze projecten: integrale toekomstvisie voor Golfbad Oss

Probleem 4: onvoldoende kennis aanwezig bij het ontwerp en de aanleg

Denkt u dat bovenstaande problemen met de huidige stand van kennis in de bouwpraktijk niet meer gebeurt? Dan moeten wij u teleurstellen. Het warme, vochtige en agressieve chloorklimaat van de zwemzaal zorgt ervoor dat het bouwen en beheren van een overdekt zwembad fundamenteel anders is dan ieder ander type gebouw. Hiervoor is kennis van specialisten noodzakelijk, wat niet bij iedere architect of bouwkundige aanwezig is. Helaas zien we dan ook bij relatief recente gebouwen nog steeds te vaak dezelfde problemen opdoemen.

Oplossing: zorg voor een extern adviseur met specialistische kennis van binnenzwembaden

Een goede begeleiding tijdens de ontwikkeling, architectuur en beheer van het overdekte zwembad kan u helpen om het gebouw ook daadwerkelijk lang in stand te houden. Tijdens inspecties zien we regelmatig zwemzalen, waarvan het grootste deel van het gebouw na 20 tot 25 jaar volledig gerenoveerd moet worden. Dit zou niet nodig zijn geweest als er voldoende zorg was besteed aan bovenstaande problemen.

Wil u een zwembad realiseren of verbouwen op uw recreatiepark?

Wil u bij het realiseren of verbouwen van uw zwembad deze problemen voorkomen? Kijk dan ook eens naar onze blog: 5 tips om problemen voor te zijn bij de (ver)bouw van zwembaden.

FACET Ruimtedenkers - Ons Buiten - Nieuwbouw circulair zwembad - binnenzijde

Hoe kan FACET helpen?

FACET heeft specialistische kennis van het ontwikkelen van recreatiezwembaden. We adviseren u graag in de ontwikkeling én keuze van specialistische technische partners.

Over Bob

Ondernemers in de vrijetijdssector begeleiden de volgende stap te zetten naar een toekomstbestendige onderneming, is mijn doel. Ik vraag graag door, om te komen tot de kern. Mijn aanpak kenmerkt in; abstract denken en onderzoek (visie) en dit vertalen naar duidelijke en concrete ingrepen (actie).