Begeleiding procedures

Tijdens de ontwikkeling en realisatie van een gebouw, is het contact met de betreffende gemeente onmisbaar. Maar het regelen van alle procedures met de gemeente kan een ingewikkelde en tijdrovende klus zijn. Gelukkig staan de professionele adviseurs van FACET voor jou klaar om deze taak van jou over te nemen. Wij zorgen ervoor dat de realisatie van jouw gebouw vlekkeloos verloopt en geen vertraging oploopt. We vertellen je graag op welke momenten we contact hebben met de gemeente.

Conceptaanvraag/principeverzoek

Tijdens de realisatie van een gebouw is het eerste contact met de gemeente vaak cruciaal. Dit eerste contact wordt meestal gevormd door een conceptaanvraag (principeverzoek). Tijdens deze aanvraag bespreken we met de gemeente de haalbaarheid van de plannen binnen de ruimtelijke regelgeving, zoals het bestemmingsplan en het welstandbeleid. De adviseurs van FACET gaan voor jou op zoek naar beste oplossing, ook als de plannen niet direct passen binnen de regelgeving.

Als de plannen niet passen, onderzoeken we tijdens de conceptaanvraag of de gemeente bereid is mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan of het vervaardigen van een nieuw bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het biedt namen de mogelijkheid eventuele knelpunten, voor aanvang van de bouw, in een vroeg stadium te onderscheppen. Binnen deze procedure vervult FACET de centrale rol in het contact met de gemeente. Wij leggen en onderhouden het contact met de gemeente en (indien gewenst) organiseren we een bespreking op locatie

FACET Ruimtedenkers - Bob Kettering - architect - recreatie

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat we aan de slag kunnen gaan met de realisatie van de bouw, moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit is een complex proces waarbij het bouwplan breed wordt getoetst op zowel gemeentelijk als landelijk beleid. Denk hierbij aan het bestemmingsplan, welstand, bouwtechnische eisen en brandveiligheidseisen. Het landelijk beleid is veelal vastgelegd in het Bouwbesluit.

Het wettelijke termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is 8 weken. Hierbij kan de gemeente zichzelf 6 weken uitstel verlenen, wanneer zij onvoldoende tijd hebben om tot een besluit te komen.

Ook in dit proces vormt FACET een grote rol in het contact met de gemeente. FACET zorgt niet alleen voor het indienen van de benodigde stukken, maar onderhoudt ook het contact met de behandelende ambtenaar en stuurt derden aan voor de benodigde onderzoeken en rapportages.

Wijziging bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat een bestemmingsplan moet worden aangepast. Bijvoorbeeld als het gebruik niet overeen komt met het huidige plan of als een gebouw groter wordt dan toegestaan. Kleine aanpassingen kunnen meestal met een omgevingsvergunning worden geregeld. Voor grotere aanpassingen wordt er meestal een nieuw bestemmingsplan opgesteld. FACET is ook in dit proces een schakel tussen gemeente en andere partijen die betrokken zijn bij dit proces.

Nieuwe omgevingswet

Binnenkort gaat de nieuwe omgevingswet van kracht, dit heeft invloed op hoe we contact hebben met de gemeente en vergunningen aanvragen. Gelukkig veranderd er niet veel aan het proces. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • De conceptaanvraag/principeverzoek blijft in basis hetzelfde. Dit is het eerste informele overleg over de plannen.
  • De vergunningsaanvraag wordt in twee delen gesplitst: deze delen bestaan uit een planologisch deel en een technisch deel. Het planologische gedeelte wordt voornamelijk getoetst aan de esthetische en ruimtelijke eisen van de gemeente. Het technische gedeelte wordt inhoudelijk getoetst op basis van landelijke regelgeving, zoals het Bouwbesluit.
  • Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat niet alleen regels betreffende ruimtelijke inrichting, maar ook andere regels zoals APV, kapvergunningen en horecabeleid. Belangrijk is dat inzichtelijk wordt welke functies er aan de betreffende locaties worden toegewezen.

De recreatie adviseurs van FACET

FACET vervuld ook binnen de begeleiding van procedures een belangrijke rol en biedt op diverse gebieden ondersteuning. We kunnen jou hierin helpen en begeleiden, maar ook kun je dit volledig uit handen geven aan ons.

Inspiratie artikelen