Duurzame exploitatie

Duurzaamheid begint met vooruitdenken en voorkomen van verspilling. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar welke materialen we gebruiken en hoe we zaken inrichten, maar ook hoe we bijvoorbeeld water kunnen hergebruiken in plaats van het direct af te voeren via het riool. We kijken hierbij kritisch naar alle aspecten van het recreatiebedrijf. Maar er zijn nog meer zaken die bijdragen aan duurzame exploitatie. We gaan hier dieper op in.

Maatschappelijk draagvlak

Recreatiebedrijven hebben impact op de directe omgeving. Het komt voor dat deze impact door de directe gemeenschap als negatief wordt ervaren. Inwoners kunnen zich ergeren aan de recreanten. Desondanks is het ook belangrijk te erkennen dat recreatiebedrijven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschap. Een simpel voorbeeld is de plaats Renesse die veelal draait op het toerisme en de daaruit vloeiende faciliteiten.

Bij FACET begrijpen we het belang van het beoordelen van de impact van recreatiebedrijven op hun omgeving en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. We streven ernaar om recreatiebedrijven te integreren in hun omgeving en ervoor te zorgen dat ze hand in hand gaan met het landschap. Hoewel recreatie en landschap vaak als tegenpolen worden gezien, is het mogelijk om ze elkaar te laten versterken.

Er zijn twee richtingen om deze relatie te benaderen, namelijk van intern naar extern (de gast ervaart de natuur direct op het park) en van extern naar intern (wat draagt het recreatiepark bij aan de natuur?).

Bij het ontwerpen van onze plannen onderzoeken we de impact die een recreatiebedrijf heeft op haar omgeving.  Het uiteindelijke doel is om binnen het plan een recreatiebedrijf neer te zetten die bijdraagt aan het landschap, de natuur en de gemeenschap.

FACET - Camping Betuwe - duurzame exploitatie

Circulaire bedrijfsvoering

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we flexibel bouwen en afval beperken? Als er afval is, hoe voeren we dit dan af of gaan we dit hergebruiken? Wanneer een gebouw niet meer functioneel is, hoe gaan we het dan aanpassen? Kunnen we het gebouw dan slopen en hier weer nieuwe materialen van oosten? Deze vraagstukken houden de adviseurs van FACET bezig tijdens het ontwikkelen van toekomstige plannen voor jouw recreatiebedrijf. Om een toekomstbestendige exploitatie te ontwerpen is een circulaire bedrijfsvoering een essentieel onderdeel.

Dit principe passen we ook toe op het landschapsontwerp. We bekijken hoe we natuurinclusief kunnen ontwerpen. We gebruiken bijvoorbeeld snoeiafval voor omheining en geven plek aan de dieren die voor komen in de directe omgeving. Zo kan het recreatiepark tevens plek bieden voor het behoud en uitbreiding van de biodiversiteit.

Meer lezen over hoe wij een landschap ontwerpen? Lees meer.

Greendeal in de recreatie

De Greendeal is een tool om subsidietrajecten te verkrijgen. FACET is geen pionier, maar drukt de urgentie van de Greendeal en het verduurzamen van een exploitatie graag uit. Door hierin samen stappen te ondernemen, kunnen we een voorbeeld zijn naar andere recreatiebedrijven en zetten we de sector in een positief daglicht.

FACET houdt in haar ontwerpen en plannen rekening met duurzaamheid. Als recreatieondernemer ontkom je er niet meer aan om uiteindelijk een duurzaam bedrijf te hebben. Vanaf 2024 gaat namelijk de BENG-eis ook gelden voor de recreatiebranche. Dit houdt in dat iedere accommodatie, vanaf 50m2, voorzien moet zijn van een energielabel. Dit heeft een enorme impact op de markt. Zelfs met het boeken gaat dit energielabel zichtbaar zijn. Accommodaties met een laag energielabel kunnen voor de boeker gedateerd aanvoelen. Ga je als recreatieondernemer hierin niet mee, kun je gasten en relevantie verliezen.

De duurzame recreatie adviseurs van FACET

Een duurzame exploitatie blijft een relevante en vitale exploitatie. De adviseurs van FACET bekijken graag wat er mogelijk is voor jouw reactiebedrijf. We komen graag eens kennismaken voor een inspirerend gesprek.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Inspiratie artikelen