Toekomstvisie

Als recreatieondernemer ben je continu bezig met het verder ontwikkelen van jouw park. Het vervaardigen van een toekomstvisie voor jouw bedrijf is belangrijk om koers te houden voor de toekomst. Bedrijfsblindheid kan het maken van een heldere koers lastig maken. De adviseurs van FACET stappen graag als onafhankelijk orgaan in jouw schoenen en ontwikkelen voor jou een visie voor de lange termijn.

Toekomstvisie

Om een krachtige recreatieve toekomstvisie voor jou op te stellen doorlopen we verschillende stappen. We lichten onze werkwijze graag toe.

In kaart brengen van de bedrijfsidentiteit

Een belangrijk startpunt voor iedere recreatieve ontwikkeling is het in beeld hebben van de identiteit van jouw recreatiebedrijf. Om dit correct te doen, doorlopen onze adviseurs de 4P’s. Deze bestaan uit:

  • Plaats
  • Product
  • Promotie
  • Persoon

Iedere ‘’P’’ heeft een identiteit, die voor sommige gasten de ultieme vakantiebeleving vertegenwoordigd en voor een ander juist niet. Hierbij zijn ‘’Plaats’’ en ‘’Persoon’’ in de basis onveranderlijk. De onderdelen ‘’Promotie’’ en ‘’Product’’ zijn juist veranderbaar.

Binnen het 4P-model, richten onze adviseurs zich op het ‘’Product’’. Het product vormt namelijk jouw waardepropositie. Door een goed beeld te hebben van jouw identiteit en datgene waar je op kunt sturen, geven we richting en rendement aan de identiteit van jouw recreatiebedrijf.

Uitzetten van de juiste groeistrategie

Voor jou als recreatieondernemer is het van groot belang te blijven groeien en innoveren. We begrijpen goed dat dit een flinke zoektocht kan zijn. De manier waarop jouw groeiambitie wordt uitgevoerd kan namelijk grote impact hebben op jouw recreatiebedrijf. Wanneer dit niet goed wordt uitgevoerd kan dit namelijk nadelige gevolgen hebben. Het formuleren van een juiste groeistrategie is dan ook een secuur en complex werk. De adviseurs van FACET bepalen de groeistrategie voor jouw onderneming dan ook op basis van het Waardestrategiemodel van Treacy en Wiersma.

Volgens dit model kan groei plaatsvinden in 3 richtingen. In basis dienen deze richtingen goed uitgevoerd te worden, maar dien je in minstens 1 richting uit te blinken. Het is belangrijk dat de gekozen groeistrategie aansluit bij jouw bedrijfsidentiteit om richting en rendement te bieden aan jouw recreatieve groeiperspectief.

Inzicht in de productlevenscyclus

Een andere belangrijke taak van onze adviseurs en onderdeel van de toekomstvisie, is het in kaart brengen van de productlevenscyclus.

Elk idee of product heeft een bepaalde levenscyclus. Wanneer een recreatiebedrijf zich niet doorontwikkeld, verliest het haar relevantie voor de huidige recreatieve doelgroep. Het recreatiepark ‘’zakt’’ daarmee in haar productlevenscyclus af naar een andere doelgroep. Deze ‘’nieuwe’’ doelgroep heeft andere wensen, andere motivaties en een ander bestedingsgedrag. Dit gaat vaak ten koste van jouw recreatie exploitatie.

Trends en ontwikkelingen in de recreatiebranche

Wanneer het bovenstaande duidelijk in kaart is gebracht, gaan onze adviseurs kijken naar trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in een korte tijd op, maar welke zijn voor jouw recreatiebedrijf interessant? Om deze vraag te beantwoorden gaan onze adviseurs de trends segmenteren in verschillende niveaus, namelijk:

Mega-trends

De mega-trends hebben betrekking op een breed maatschappelijk niveau. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Digitalisering en Technologisering. De mega-trends kennen doorgaans een looptijd van circa 25 jaar.

Maxi-trends

De maxi-trends brengen de veranderende behoefte van de consument in kaart. Deze trends worden ook wel consumententrends genoemd en kennen doorgaans een looptijd van 10 jaar.

Micro-trends

Micro-trends, ook wel Producttrends genoemd, kennen een looptijd van 5 jaar. Deze trends gaan over concrete producten zoals een Biowinkel.

De laatste twee niveaus zijn sterk afhankelijk van jouw identiteit en doelgroep. Voor richting en rendement in productinnovatie, is de kennis van onze adviseurs van toegevoegde waarde.

Unieke waardepropositie voor jouw recreatiebedrijf

De laatste stap voor het maken van een toekomstvisie voor jouw recreatiebedrijf, is een inventarisatie te maken van bovenstaande zaken en deze te plaatsen in het Businessmodel canvas. Het doel van onze adviseurs is een onderscheidende waardepropositie te ontwikkelen voor jou. Waar het in het verleden voldoende was om enkel een paar vierkante meter gras te bieden voor een vooraf bepaalde prijs (functionele & economische waarden), werden in de jaren 90 ‘’beleveniswaarden’’ steeds meer belangrijk. De laatste jaren zien we steeds meer aandacht ontstaan voor ‘’betekeniswaarden’’: wat voeg je bijvoorbeeld toe voor de maatschappij, ons milieu of de (mentale) ontwikkeling van jouw gast?

De toekomstvisie

Na bovengenoemde stappen doorlopen te hebben ontwikkelen we een toekomstvisie, die een compleet en helder zicht geeft op een gezonde, toekomstbestendige exploitatie van jouw recreatiebedrijf. Hoever wil je gaan om je doelen te bereiken? Om te veranderen, of om de koers radicaal om te gooien? We werken drie scenario’s uit, waarbij we de lat steeds iets hoger leggen. Vervolgens kiezen we samen de richting voor de toekomst; onze ervaring is dat er méér kan als er een goed plan achter zit.

De recreatie specialisten van FACET

Naast het maken van een toekomstvisie, kunnen onze adviseurs jou ook ondersteunen in het maken van:

  • Gebouwvisie
  • Gebiedsvisie
  • Herstructureringsplan
  • Faseringsplan

Als HISWARECRON-kennispartner volgen de recreatieve bedrijfsstrategen van FACET veranderingen, zodat ze u kunnen informeren en begeleiden naar een succesvolle toekomst. Ze werken aan recreatiebedrijven waarbij impact gerealiseerd wordt.

Benieuwd hoe een strategisch partner jou kan helpen in recreatie? We informeren je graag.

Inspiratie artikelen