22 juli 2022 5 min. Toekomstvisie

DUYNPARC SOEST: TOEKOMSTGERICHTE EXPLOITATIE

Duynparc Soest ligt zoals de naam doet vermoeden in Soest. Enerzijds direct tegen de kernen van Soest en Amersfoort. Anderzijds direct tegen de Soestduinen. Een prachtige omgeving met tal van activiteiten in de directe omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dierenpark Amersfoort of het brede scala aan wandel- en fietsmogelijkheden.

Met onze toekomstvisie werd een grote, gefaseerde herstructurering ingezet.

RECREATIEPARK DOORONTWIKKELD OP OUD CONCEPT

De locatie van Duynparc Soest kent een rijke geschiedenis. Door verschillende exploitanten is het vakantiepark telkens aangepast en doorontwikkeld op een sterk verouderd recreatieconcept. Daarbij is niet altijd een juiste koers bepaald. Hierdoor lag de bedreiging van oneigenlijk gebruik op de loer. De laatste jaren ontstond zelfs een patstelling met de gemeente. De toenmalige eigenaar lukte het niet om het tij te keren en verkocht het bedrijf. Vanaf dat moment kwam FACET in beeld.

OVERNAME RECREATIEPARK

In 2018 viel de familie Scott als een blok voor Duynparc Soest. Samen met een bevriende investeerder werd de locatie aangekocht. Direct werd FACET gevraagd om samen met deze ondernemers een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen. Wij maakten een toekomstvisie en vertaalden dit naar een concrete inrichtingsvisie. Actief werd de samenwerking met de gemeente gezocht, waarbij beide partijen hun visie naar een toekomstbestendig recreatiepark presenteerden. In 2019 werd een grote herstructurering ingezet.

In verschillende fases werden voor het recreatiepark nieuwe gebouwen gerealiseerd. Hotelsuites, vakantiebungalows en villa’s. Hiermee werd een krachtige, toekomstgerichte exploitatie van het recreatiepark gerealiseerd. Aansluitend ontwikkelde men een bedrijfswoning en werd een nieuw receptiegebouw ontworpen en gerealiseerd.

Door stakeholders te informeren en enthousiasmeren ontstaat draagvlak en vertrouwen.

TOEKOMSTVISIE VOOR SAMENHANG

Maar de ambitie gaat verder. Momenteel worden samen verdere toekomstplannen gemaakt, om in verschillende delen het terrein verder te ontwikkelen en verbeteren. De oorspronkelijke toekomstvisie van het recreatiepark geeft hierbij richting, waardoor de juiste samenhang ontstaat. Op basis van de Leeftstijlvinder wordt actief ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen. Door alle stakeholders, waaronder de gemeente, in dit proces te informeren en enthousiasmeren ontstaat draagvlak en vertrouwen. Dit maakt Duynparc Soest een krachtig recreatiepark met een sterke, toekomstgerichte exploitatie.

Voor Duynparc Soest is FACET zowel architect, adviseur als vertrouwenspersoon, in het traject naar een toekomstbestendig vakantiepark.

FACET Ruimtedenkers - Duynparc Soest - toekomstgerichte exploitatie (4)