Strategisch vastgoedbeheer

Als recreatieondernemer is het cruciaal om het besef te hebben van de hoeveelheid vastgoed op het terrein en de juiste beslissingen te nemen om dit vitaal te houden. Helaas hebben veel ondernemers geen goed inzicht in welk vastgoed onderhoud nodig heeft en nemen zij ad hoc beslissingen, wat resulteert in onnodig hoge kosten. FACET biedt hierin een oplossing met strategisch vastgoedbeheer.

Wat is strategisch vastgoedbeheer

In de praktijk merken we dat veel recreatieondernemers niet goed inzichtelijk hebben welk vastgoed er aan onderhoud onderhevig is. Vaak worden beslissingen voor onderhoud ad hoc gemaakt, wat veelal resulteert in onnodig hoge kosten. Deze hoge kosten kunnen worden gedrukt door strategisch vastgoed beheer. Door vanaf de voorkant te denken over welke materialen er worden gebruikt en na te denken over de levenscyclus, kan het recreatiebedrijf op de lange termijn vitaal worden gehouden. Dit gaat verder dan alleen onderhoud van gebouwen; FACET kijkt kritisch naar het bedrijfsconcept en doet aanpassingen om het up-to-date te houden. Het doel is om het concept als geheel niet gedateerd te laten zijn.

FACET Ruimtedenkers - Duynparc Soest - toekomstgerichte exploitatie (1)

De MJOP als onderdeel van de strategie

Een belangrijk onderdeel van strategisch vastgoedbeheer is de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Die een prognose geeft van welke zaken aan onderhoud moeten worden onderworpen. Zo kan er een balans worden opgemaakt om te vervangen en te onderhouden op grote schaal en kan er worden overwogen om strategisch nieuw te bouwen in plaats van te onderhouden. De strategische vastgoedvisie wordt hiermee zichtbaar.

De focus van de MJOP ligt voornamelijk op gebouwen, maar onze adviseurs kunnen deze uitbreiden met nieuwe ontwikkelingen. Zo kun je precies berekenen hoeveel cashflow je moet reserveren om deze investeringen te maken en kosten te spreiden. Zonder grip op de kosten en strategische visie zal je recreatiebedrijf niet lang vitaal blijven en zal de impact snel verloren gaan. Het is cruciaal om de MJOP serieus te nemen en deze goed bij te houden.

Strategisch vastgoedbeheer als onderdeel van de prijs per plek

De investeringen die moeten worden gemaakt voor het onderhoud van het vastgoed, moeten worden meegenomen in de prijs per plek. Alleen op deze manier krijg je inzichtelijk welke prijs je daadwerkelijk voor de verhuur van een accommodatie moet vragen.

Rapportage voor jouw lokale partijen

Onze adviseurs zullen in samenwerking met jou beoordelen welke overwegingen het beste passen binnen de visie en strategie van jouw park. Bovendien kan er door onze adviseurs een gebouwinspectie worden uitgevoerd om de feitelijke staat van de assets te beoordelen. Hierbij kan het voorkomen dat onze adviseurs concluderen dat sommige activa langer mee kunnen gaan dan verwacht, terwijl andere activa juist eerder moeten worden vervangen of onderhouden. Deze inzichten zorgen ervoor dat we een gepersonaliseerd en doelgericht plan kunnen bieden om jouw recreatiebedrijf optimaal te laten functioneren.

De MJOP en gebouwinspectie vormen de rapportage voor jouw lokale onderhoudspartijen. Deze kunnen het daadwerkelijk onderhoud uitvoeren. Wanneer wenselijk kan FACET de uitvoer van dit betreffende onderhoud ook op zich nemen.

De strategische specialisten van FACET

Kortom, strategisch vastgoedbeheer zorgt ervoor dat je het recreatiebedrijf wendbaar houdt. Tevens is een bijkomend voordeel van werken met een MJOP, je fiscaal vriendelijk kan reserveren op de balans, wat weer belastingvoordeel oplevert.

Samen sparren over strategisch vastgoedbeheer? Onze adviseurs staan startklaar! Contact opnemen

Inspiratie artikelen