Strategie

Om het recreatiebedrijf toekomstbestendig te exploiteren is het maken van strategische keuzes van belang. Deze keuzes hebben betrekking op zaken over de gehele breedte van de organisatie zoals marketing en financiën. Door een strategisch adviseur van FACET in te schakelen kan er samen worden gewerkt aan een vitaal en duurzaam recreatiebedrijf.

Strategie

De strategische adviseurs van FACET ondersteunen recreatiebedrijven naar een vitale, duurzame en toekomstgerichte exploitatie.

FACET is onze strategiepartner waarmee we al enkele jaren samenwerken. Ze denken abstract en vertalen dit naar concrete ingrepen. Deze duurzame samenwerking is voor ons een waardevolle toevoeging in de herstructurering van ons recreatiebedrijf

sallandse-hoeve-facet

Ondernemen met een strategiepartner

Voordat onze adviseurs beginnen aan dit intensieve traject, wordt er gestart met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of een strategische samenwerking mogelijk is. Als strategiepartner is FACET tijdens het traject zowel bedrijfsadviseur als vertrouwenspersoon. We kijken kritisch naar kansen voor het recreatiebedrijf. Een goede en duurzame relatie is dan ook een voorwaarde voor het succes.

Businessmodel

Voor het opzetten van een goede en gedegen strategie wordt er gekeken naar het huidige businessmodel van het recreatiebedrijf. Hoe verhoudt het huidige businessmodel zich tot de huidige tijd? Het businessmodel beschrijft kort en krachtig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.  De adviseurs bekijken dit model kritisch en beoordelen of er kansen liggen waar nu niet op wordt ingespeeld.

Ondernemingsplan

Wanneer het businessmodel in kaart is gebracht en kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het nieuwe businessmodel zijn meegenomen, kan er een nieuw ondernemingsplan worden opgesteld. In dit ondernemingsplan staat hoe het nieuwe businessmodel kan worden uitgevoerd.

Meerjarenontwikkelingsplan

Om de nieuwe strategie nog verder uit te smeren door de organisatie, stellen onze adviseurs een meerjarenontwikkelingsplan op. Dit plan beschrijft hoe het recreatiebedrijf gedurende fases zich positief blijft ontwikkelen om uit te groeien tot een toekomstbestendige en vitale exploitatie.

Dynamic Pricing

Onze adviseurs komen met regelmaat bij recreatiebedrijven die werken met de welbekende prijslijst voor de verhuur van accommodaties. In de zomer ligt de prijs hoger dan in de winter en jaarlijks worden de prijzen met een percentage verhoogd. Om een recreatiebedrijf strategisch goed op te tuigen kijken onze adviseurs ook naar de ‘’prijs per plek’’. Om dit goed uit te kunnen voeren moeten alle kosten van het recreatiebedrijf in kaart worden gebracht. Deze kosten vormen uiteindelijk de kostprijs van een accommodatie. Door deze strategische benadering kan er nooit te weinig voor de verhuur worden gevraagd.

Meer weten over het principe Dynamic Pricing? Lees hier meer.

Recreatie strategie abonnement

De recreatie adviseurs van FACET merken op dat er een groeiende behoefte is naar structureel strategisch advies. Voor deze behoefte heeft FACET het recreatie strategie abonnement ontwikkeld.

Lees hier meer over hoe het strategie abonnement jou kan helpen.

Inspiratie artikelen