Doelgroepanalyse

Om goed vooruit te kunnen kijken en de juiste keuzes te kunnen maken kijken we naar strategie, toekomstvisie en conceptontwikkeling. Een element die hierin altijd terug komt, is de doelgroep. De doelgroep is een van de belangrijkste pijlers binnen jouw recreatiebedrijf, het staat immers voor het publiek dat naar jouw park komt. Wat beweegt deze mensen en wat vinden ze belangrijk?

Doelgroepanalyse

Wil je jouw recreatiebedrijf naar een hoger niveau tillen, dan is jouw doelgroep echt kennen onmisbaar voor succes. Wat vinden ze belangrijk, wat zoeken ze, waar staan ze voor. Deze beweegredenen hebben allemaal invloed op jouw recreatiepark. Ze zijn bepalend voor o.a. de uitstraling van jouw accommodaties, landschapsindeling of routes op het park.

FACET Ruimtedenkers - Meike en Annemiek

Waarom is een doelgroepanalyse zo belangrijk?

Het in kaart brengen van jouw doelgroep is essentieel voor diverse zaken. Zo kan er worden bepaald hoe jouw product moet worden gepositioneerd, welke prijs er kan worden gevraagd en hoe er marketing moet worden gevoerd. Al deze elementen hangen af van jouw doelgroep.

FACET helpt jouw doelgroep helder in kaart te brengen. Dit doen we op basis van modellen. We gaan hier dieper op in.

Het maken van een doelgroepanalyse

De adviseurs van FACET doen een uitgebreid doelgroeponderzoek op basis van wetenschappelijke modellen. Voorheen brachten we de doelgroepen in kaart via de Leisure leefstijlen. Deze zijn inmiddels achterhaald en overgegaan in de Leefstijlvinder. Met de Leefstijlvinder wordt er gekeken naar de belevingswereld van de bezoekers, waar hebben ze behoefte aan als ze op vakantie willen? Is dit rust of juist avontuur? Naast de Leefstijlvinder maken we ook gebruik van de Vrijetijdsprofielen van Motivaction. Via dit model kan de doelgroep in een van de 5 vrijetijdsprofielen worden geplaatst.

Leefstijlvinder

Met de Leefstijlvinder brengen we op een wetenschappelijke manier in kaart welke beweegredenen jouw doelgroep heeft. De Leefstijlvinder is gebaseerd op het BSR-model. Op basis van de assen introvert en extravert versus individualistisch en groepsgericht, ontstaan er vier segmenten. Hierbinnen bevinden zich de zeven (nieuwe) leefstijlen uit de Leefstijlvinder, waarin jouw uiteindelijke doelgroep zich bevindt. Lees hier de volledige uitleg van de Leefstijlvinder.

Lees hier hoe de Leefstijlvinder de toekomstgerichte exploitatie voor Duynparc Soest heeft verreikt

Motivaction

Met behulp van de Vrijetijdsprofielen van Motivaction brengen we jouw doelgroep verdiepend in kaart. Dit model maakt onderscheid in vijf verschillende doelgroepen. We bekijken deze doelgroepen vanuit motivaties, wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding. Dat zegt dus iets over bijvoorbeeld het bezoek van attractieparken, dierentuinen, musea, theaters en horeca. Maar ook over activiteiten binnenshuis als lezen, puzzelen, tv-kijken, gamen, tuinieren etc. Uiteraard wordt ook gekeken naar vakanties en bijbehorend gedrag.

Jouw doelgroep kennen is essentieel, FACET helpt!

De adviseurs van FACET vinden dat onderzoek doen op basis van wetenschappelijk modellen essentieel is om jouw doelgroep in kaart te brengen. Alleen via deze weg kan er gekeken worden naar een juiste strategie en conceptontwikkeling. Wil jij jouw doelgroep(en) ook beter leren kennen? Kijken wat de Vrijetijdsprofielen – of een combinatie met de Leefstijlvinder – voor jouw onderneming kunnen betekenen? Bij FACET zijn we gespecialiseerd in al deze modellen en de vertaling hiervan voor jouw bedrijfsvoering.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Inspiratie artikelen