Begeleiding uitvoer

Wanneer het definitieve gebouwontwerp en het technische tekenwerk zijn afgerond, draait het om het realiseren van de bouw. Binnen het bouwteam verschuift de rol van de adviseurs meer naar de achtergrond, terwijl de rol van de uitvoerende partijen (inclusief hun onderaannemers) groter wordt. Binnen het bouwteam houdt FACET een belangrijke rol om sturing te geven aan het bouwteam. We vertellen je hier graag meer over.

Uitvoeringsgereed ontwerp

In de bouw wordt er graag gewerkt met een duidelijke werktekening van het project. Tekeningen, waarop duidelijk te zien is hoe er gebouwd moet worden en waar welke onderdelen (zoals kozijnen) geplaatst moeten worden.

In het uitvoeringsgereed ontwerp worden er door de FACET adviseurs tekeningen op grotere schaal geproduceerd. Deze grotere schaal betekent ook dat er meer maatvoering wordt geplaatst en dat het gebouw meer gedetailleerd op tekening staat. Door deze tekening heeft de bouwuitvoerder ter plaatse een goed overzicht van wat er gebouwd moet worden.

FACET Ruimtedenkers - Camping Vreehorst - Jan van der Heide

Begeleiding uitvoer

Na een periode van ontwerpen en voorbereiden start uiteindelijk de bouw. Ondanks een goede voorbereiding kunnen er in de bouw nog onduidelijkheden ontstaan. Vooral bij aansluiting op bestaande gebouwen of bij funderingswerkzaamheden. Ook de afwerking leidt dikwijls tot vragen vanuit de uitvoerende partijen. Belangrijk is dat de vragen op een juiste manier worden beantwoord, zodat uiteindelijk ook de kwaliteit en samenhang wordt behaald.

De uitvoering van de bouw is cruciaal om de visie die in de voorafgaande fases is gecreëerd tot werkelijkheid te maken. FACET biedt de mogelijkheid te ondersteunen in deze fase. Dit doen we door regelmatig bouwvergaderingen met de betrokken partijen te organiseren, controle te houden op de uitvoering (esthetisch en bouwkundig) en de controle te houden op de financiën. De begeleiding vanuit FACET zorgt ervoor dat de bouw voorspoedig verloopt en er bewaking is op kosten.

Oplevering van het gebouw

Als afsluiting van de bouw organiseren we de oplevering. In de opleveringsfase wordt door ons beoordeeld of het gebouw gereed is en voldoet aan de gemaakte afspraken. Daarnaast is dit het officiële moment het gebouw over te dragen aan de opdrachtgever.

In de periode aansluitend aan de oplevering zorgen we ervoor dat eventuele onvolkomenheden, die in de oplevering zijn geconstateerd, worden uitgevoerd. Tevens wordt in deze periode het digitale gebouwdossier overhandigd aan de opdrachtgever en het energielabel verstrekt

De recreatie specialisten van FACET

Als HISWARECRON-kennispartner volgen de recreatie architecten en adviseurs van FACET de veranderingen, zodat ze je kunnen informeren en begeleiden naar een succesvolle realisatie van jouw project. Benieuwd hoe FACET jouw recreatiebedrijf kan inspireren en ondersteunen? We informeren je graag!

Inspiratie artikelen