RECREAD

Samen met RECREAD versterkt FACET de recreatiebranche in België. Onze gemeenschappelijke visie en missie zorgen ervoor dat we recreatieondernemers kunnen helpen met specifieke vraagstukken en kennisdeling.

FACET is kennispartner van RECREAD: versterking van de recreatiebranche in België

Naast individuele ondernemers ondersteunen we, als kennispartner van RECREAD de recreatiebranche als geheel met kennisdeling en inspiratiesessies. RECREAD is de brancheorganisatie voor recreatie in België.

Een gemeenschappelijke missie en visie

Het is zowel de missie van FACET als RECREAD, de recreatiebranche vitaal en toekomstbestendig te houden. En dit kun je alleen bereiken door kennis te bundelen en te delen.

RECREAD, als belangenbehartiger voor de recreatiebranche, staat voor een aantal belangrijke pijlers:

  • Het uitoefenen van invloed op het overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal als Europees niveau met het oog op voldoende ruimte om te ondernemen, betaalbare heffingen en een haalbare wetgeving;
  • Het creëren van ledenvoordelen die een logistiek of financieel voordeel bieden;
  • Het bevorderen van het kampeertoerisme in Vlaanderen en van het imago van het kampeertoerisme;
  • Het ondersteunen van de leden bij het bieden van kwaliteit en veiligheid aan de consument;
  • Het leveren van informatie, vorming en opleiding om het professionalisme, de concurrentiekracht en de kwaliteit van de aangesloten bedrijven te bevorderen;
  • Het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke doelstelling.

Door gedeelde visie en toewijding kunnen we samen blijven werken aan de groei, ontwikkeling en verbetering van de recreatiesector. De expertise van FACET is een grote aanvulling op de inspanningen van RECREAD om de recreatiebranche in België vitaal te houden.

Over RECREAD

RECREAD ondersteunt, verbindt en promoot alle aangesloten bedrijven. Als ondernemersorganisatie behartigen ze de sectorale belangen op elk beleidsniveau. Daarnaast bieden ze hun leden een gedegen service inzake informatie en advies.

Lees meer

Inspiratie artikelen