22 juli 2022 5 min. Toekomstvisie

CAMPING HEEREWAARDEN: MEERJARENVISIE VOOR WATERSPORT

Camping Heerewaarden ligt tegen het gelijknamige plaatsje aan de Maas, in het land van Maas en Waal. De beide rivieren kunnen elkaar hier bijna raken. Het is misschien wel het meest bekend van het hoogwater in 1995, waarbij het gebied geëvacueerd werd. Verder gebeurt er nauwelijks iets en is het vooral een geweldige plek voor waterrecreatie. Een camping waar niets moet en heel veel mag.

Camping Heerewaarden ontstond in 1971 en kent een rijke geschiedenis. Het bedrijf kenmerkt zich door de camping, een jachthaven, receptiegebouw, sanitairgebouw en het lokaal georiënteerde horecapaviljoen. De vaste gasten – met hun accommodaties van het eerste uur – zijn voor een groot deel nog aanwezig. Daarnaast is de Watersport Camping door de jaren heen vergezeld door enkele (semi)permanente gasten. Zij hebben hun accommodaties hebben uitgebouwd tot een eigen privédomein. Even weg van alle dagelijkse drukte, vrij in de natuur.

Actief ondernemen heeft plaatsgemaakt voor passief ondernemen. Het moet anders!

TOEKOMSTVISIE CAMPING HEEREWAARDEN

Anno 2020 loopt het gemeentelijke pachtcontract af en wordt de balans opgemaakt van 50 jaar pionieren. De gemeente komt tot de conclusie dat het bedrijf minder vitaal is geworden en ziet belemmeringen voor het verlengen van het pachtcontract. Ze stelt forse eisen aan Camping Heerewaarden en handhaving volgt. Net als een pittige tijd. De oude generatie heeft het bedrijf namelijk met ziel en zaligheid opgebouwd. Maar de laatste decennia heeft actief ondernemen plaatsgemaakt voor passief ondernemen. Er wordt nu vooral vasthouden aan hetgeen er (nog) is. De jonge generatie zit midden in de overname van de camping. Ze zien Camping Heerewaarden als water door hun vingers glippen en beseffen dat het drastisch anders moet. De patstelling met de gemeente moet doorbroken worden. Maar hoe?

MEERJARENPLAN OP BASIS VAN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

De jonge generatie probeert opnieuw in gesprek te komen met de gemeente. Om hun ambitie te laten zien. Een plan te presenteren. FACET wordt daarbij gevraagd om – als architect en adviseur – de toekomst van het bedrijf te verwoorden en uit te werken in een toekomstvisie. Met behulp van een ‘Groeiversneller – recreatie en toerisme’ van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, krijgt FACET samen met Heerewaarden de kans om een meerjaren- en inrichtingsvisie te ontwikkelen. Een plan met een stip op de horizon. Waar de komende jaren gefaseerd naartoe wordt gewerkt. Een plan waarin op basis van trends en ontwikkelingen, de omgeving en de onderneming keuzes worden gemaakt. Onder andere in de doelgroep. Deze doelgroepkeuze wordt verwoord naar concrete producten en faciliteiten. Precies zoals benodigd is voor een gezond en toekomstbestendig recreatiebedrijf.

SAMENWERKEN EN DE RECREATIEBRANCHE VERSTERKEN

Die toekomstvisie is geen abstract document, maar een concreet actieplan. Het is goed onderbouwd, zowel ruimtelijk als financieel. En het bepaalt de koers voor Watersport Camping Heerewaarden. Ook de gemeente is inmiddels enthousiast. De patstelling wordt doorbroken en verandert steeds meer in een samenwerking. Om recreatie in de ‘Bommelerwaard’ naar een hoger niveau te tillen. Op het terrein worden o.a. doorzichten gecreëerd om de relatie met de maas te versterken. Dat is draagvlak creëren om toekomstgericht te ondernemen.

Inmiddels is het pachtcontract verlengd en worden de eerste stappen gezet in de revitalisering van Watersport Camping Heerewaarden.

ONTWIKKELING WATERSPORT CAMPING HEEREWAARDEN IN HET NIEUWS

Bedrijfsleider Nathalie Broekmeulen vertelt in een interview met Oost NL over de voucher van De Groeiversneller en hoe FACET heeft geholpen bij de ontwikkeling van het recreatiepark.