FACET architecten & adviseurs

Toekomstvisie en herstructurering voor Campingpark Ons Buiten

Het roer om!

Het zomerseizoen is voorbij, de druk is van de ketel. Recreatieondernemers Gabriel Coppoolse en Dagmar Thomys, kijken terug op het vakantieseizoen. Er is iets fundamenteels veranderd, de eigenaren van “Campingpark Ons Buiten”, een camping en vakantiepark in Oostkapelle, voelen zich steeds minder verbonden met de vakantiegasten op hun bedrijf. Neem de vakantiegangers die telkens voor hun tent of caravan blijven plakken en met biertjes genieten van hun welverdiende vakantie. Of de schreeuwende kinderen die enkel zoeken naar plat vermaak. Nee, het moet anders! Een toekomstvisie voor de herstructurering van het camping en vakantiepark gaf inzicht.

Dit is hoe Gabriel en Dagmar het een aantal jaren terug ervaren hebben. Ze werden er niet meer gelukkig van. Ze onderzochten hoe passende betekenis gegeven kan worden aan hun bedrijf, de natuur en de wereld om hen heen. Dan nemen ze het besluit. We gaan het anders aanpakken. Gasten moeten naar “Ons Buiten” komen omdat ze Zeeland willen proeven, ze moeten komen omdat “Ons Buiten” een geweldige plek is, een plek om tot jezelf te komen, een plek om je op te laden en een plek die je inspireert! Een toekomstvisie en herstructurering voor camping en vakantiepark Ons Buiten was nodig in de richting naar een duurzame toekomst.

De nieuwe richting van camping en vakantiepark Ons Buiten.

De ondernemers zijn 365 dagen per jaar op hun bedrijf. Ze realiseren zich maar al te goed dat dit beperkingen in het ‘Concept-denken’ meebrengt. Ze zoeken daarom een partner of adviseur die samen met hen de transitie vorm gaat geven. In het najaar van 2018 wordt de samenwerking met ‘FACET architecten en adviseurs BV’ een feit voor camping en vakantiepark “Ons Buiten”. Er wordt gestart met een onderzoek, Een toekomstvisie voor de herstructurering van camping en vakantiepark. Een intensief traject dat start met de doelgroep. Wie is nu die gast die je graag wilt ontvangen? Wat zijn de drijfveren van deze gast? En wat heeft deze nodig voor een uniek verblijf?

Toen dit duidelijk was, werd de omgeving en de kracht van Zeeland maximaal uitvergroot. Waar zitten de bruikbare hotspots? Welke co-partners of samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk? En welke faciliteiten moeten we zelf nog bieden?  Wat volgt is een ambitieus plan om in verschillende fases het bedrijfsconcept te veranderen met nieuwe waardecreatie voor een circulaire toekomstgerichte exploitatie.

Afbreken en opbouwen

Het recreatiebedrijf kent 320 toeristische plekken en daarnaast 60 verhuuraccommodaties. Maar ook tal van faciliteiten zoals een restaurant, binnenzwembad, animatiezaal, sanitairgebouwen en facilitaire dienst. Allemaal gebouwen die kenmerkend zijn voor veel recreatiebedrijven in Nederland en België. Maar tevens zwaar drukken op de exploitatie, zonder dat er een goed programma tegenover staat. Gebouwen die niet 100% bijdragen aan de exploitatie zijn kostenposten. Afstoten van deze gebouwen geeft ruimte voor ondernemen!

Routeboek voor de toekomst

Maar het afbreken van faciliteiten klinkt heel risicovol. En het aanboren van een nieuw marktsegment als onduidelijk. Maar wat betekent dit voor de exploitatie voor de langere termijn? En hoe gaan we dit financieren? Om dit te beantwoorden is het van belang om het businessmodel verder af te pellen. Op basis van Business Model Canvas hebben we de (oude en nieuwe) onderscheidende waarde (De Waardepropositie) in beeld gebracht. Met input vanuit de Leefstijlvinder is samenhang gecreëerd tussen de vraag van de gast en het aanbod van Ons Buiten. Vervolgens hebben we een bedrijfsvisie opgesteld, waarbij we als adviseur de herstructurering of transitie stapsgewijs in beeld brengen. Hierbij is de bedrijfseconomische paragraaf samen met de huisaccountant vervaardigd. Het resultaat is een bedrijfsvisie, die de basis vormt voor een succesvolle herfinanciering van het bedrijf. En nog belangrijker : Het vormt het routeboek voor de duurzame toekomst van camping en vakantiepark Ons Buiten. Om koers te houden…

Partners :

Opdrachtgever : Campingpark Ons Buiten
Toekomstvisie en herstructureringsplan : FACET architecten & adviseurs
Bedrijfsvisie / adviseur: FACET architecten & adviseurs
Bedrijfseconomische onderbouwing : Rijkse Accountants & Adviseurs
Stimulering : Toeristisch Impuls Zeeland
Landschap : Jos Willemsen Landschaps producties
Waterspeeltuin : Hamer en Hark