FACET

Campingpark Ons Buiten

Het roer om!

Voor een strategische recreatieondernemer komt er ongetwijfeld een moment dat hij of zij naar zijn of haar bedrijf kijkt en tot de conclusie komt dat veranderingen noodzakelijk zijn. Dit kan gaan over een breed scala aan onderwerpen. Vaak zien wij dat het dan gaat over gebouwen die niet meer aansluiten bij de visie of zelfs over een mismatch in de aansluiting met de huidige doelgroep (www.Leefstijlvinder.nl).

Bij Campingpark Ons Buiten zocht men antwoorden op de bovenstaande punten. In een intensief proces zijn we samen van start gegaan om een duidelijke visie te vormen. Deze is vertaald in een toekomstvisie met een nieuw terreininrichtingsplan, waarbij ook een exacte (nieuwe) doelgroep keuze is gemaakt. In dit proces werd duidelijk dat de grote hoeveelheid centrumgebouwen met forse onderhoudskosten zwaar drukte op de exploitatie. Verduurzaming in gebouwen en met name downscalen van omvang is een duidelijke keuze die we samen met dit recreatiebedrijf voor ogen hebben.

De eerste stap in het strategische plan voor de grootschalige vernieuwing was de aanleg van een geheel nieuwe natuurbeleving die de landschappelijke kwaliteit van het terrein sterk heeft vergroot. De tweede stap is de ontwikkeling van een nieuwe waterbeleving. FACET heeft een nieuw, compact en multifunctioneel zwembad met spa & wellness faciliteiten vorm gegeven. In volgende fasen worden entree, sanitairgebouw, horecagebouw, receptiegebouw, camperplaatsen en verhuur accommodaties nieuw ontwikkeld.

Passend bij de doelgroep kenmerkt het ontwerp van het gebouw zich door een ingetogen architectuur, waarbij aspecten als privacy en rust centraal staan. Passend bij de ‘Bad’-status van de gemeente Veere betekent recreëren op Ons Buiten dat je tot jezelf kunt komen in een prettige sfeer. Daarnaast staat circulair bouwen centraal in het ontwikkelingsproces: Hoe kunnen we onze “footprint” van het gebouw zo klein mogelijk maken. Dit is iets wat we niet alleen kunnen, maar waar alle partners in het bouwteam voor nodig zijn.