HISWA-RECRON

In de dynamische wereld van recreatie is samenwerking cruciaal voor vooruitgang. In gesprek met Jeffrey Belt, adjunct-directeur bij HISWA-RECRON, gaan we dieper in op de samenwerking tussen zijn organisatie en FACET architecten en adviseurs.

Samenwerking tussen HISWA-RECRON en FACET: samen voor een stevige recreatiesector

In de dynamische wereld van recreatie is samenwerking cruciaal voor vooruitgang. Duurzaamheid, innovatie, maar ook samenwerking zijn sleutelwoorden die de koers bepalen voor de toekomst van de sector. In gesprek met Jeffrey Belt, adjunct-directeur bij HISWA-RECRON, gaan we dieper in op de samenwerking tussen zijn organisatie en FACET architecten en adviseurs.

FACET Ruimtedenkers - Camping Si-Es-An - sanitairgebouw

Een orgaan voor een sterke branche

Jeffrey Belt richt zich met name op de Leisure-tak van HISWA-RECRON. “Wij zijn dé branchevertegenwoordiger voor de recreatiesector,” zegt Jeffrey. HISWA-RECRON zet zich in voor belangenbehartiging, zoals politieke lobby van lokaal tot Europees niveau. “Wij faciliteren en ondersteunen onze leden op diverse vlakken: van fiscale en HR-zaken tot duurzaamheidsvraagstukken en planologische inpassingen. Zo kan de recreatieondernemer zich focussen op de kern, zonder zich te moeten verdiepen in randzaken,” legt Jeffrey uit.

Samenwerking met FACET: meer dan een architect

De samenwerking met FACET dateert al een ruime tijd. FACET is als kennispartner vaak te gast als spreker tijdens informatiesessies. Maar de succesvolle samenwerking gaat verder dan alleen kennisdeling. “FACET brengt onze leden verder en dit doen ze geheel op hun eigen wijze. Je moet een beetje lef hebben om met ze mee te gaan’’, meent Jeffrey.

‘’Wat FACET tevens zo uniek maakt is dat het onze leden bij specifieke vraagstukken kan voorzien van een stip op de horizon, ze maken het inzichtelijk” aldus Jeffrey. Met de kennis van de markt, het delen van inzichten, visieontwikkelingen en gerichte oplossingen is FACET meer dan een architect, maar echt een adviseur voor de branche.

Financiering en duurzaamheid

Een aantal belangrijke knelpunten die HISWA-RECRON en FACET samen oppakken zijn financiële vraagstukken en duurzaamheid. “FACET heeft onze leden geholpen met financieringsvraagstukken en inzichten in duurzaamheid. Ze hebben een mooie aanpak om de waarde van recreatieve producten tastbaar te maken voor investeerders of banken, dit doen ze erg sterk door vanuit de ’stip op de horizon’ te denken’’, zegt Jeffrey.

‘’Daarnaast is FACET een aanjager op het gebied van duurzame recreatie en circulair bouwen. De problemen rondom het thema duurzaamheid zullen niet snel en makkelijk op te lossen zijn, maar aan duurzaamheid blijven werken is een belangrijk bindmiddel tussen ons. Tevens kan FACET in het kader van duurzaamheid ook leden adviseren ’iets’ niet te doen. Is dit gebouw echt nodig of kan het anders worden ingevuld? Daaraan richting geven, daar is FACET erg sterk in,” aldus Jeffrey.

Gezamenlijke visieontwikkeling

Jeffrey is erg blij met de samenwerking en heeft ook mooie ideeën voor de toekomst. “Ik zou graag met FACET en andere experts een gezamenlijke branchevisie willen ontwikkelen voor de komende tien jaar. Het doel is om een stevig document te creëren dat als leidraad kan dienen voor de sector,” aldus Jeffrey.

Sterke focus op de toekomst

De samenwerking tussen HISWA-RECRON en FACET toont aan dat door krachten te bundelen, de recreatiesector kan floreren. Met een gedeelde visie, een sterke focus op duurzaamheid en sectorontwikkeling, hebben beide partijen het doel om de recreatiebranche toekomstbestendig te maken.

Over HISWA-RECRON

HISWA-RECRON is er voor alle ondernemers en bedrijven in de watersport en recreatie. HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigen we de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Meer lezen over HISWA-RECRON

Inspiratie artikelen