FACET architecten & adviseurs

Duurzaam recreatie

duurzaam recreatie

Het valt ons op dat binnen de recreatiebranche beperkt aan duurzaamheid gedaan wordt. Hoewel incidenteel een aantal goede projecten gestart zijn, is er branche breed nog maar weinig aandacht voor duurzame concepten. Ja goed, er is wel aandacht voor een windmolen, PV-cellen op het dak of een zonneboiler. Maar wanneer je alles tegen het licht houd, ontstaat wel de vraag of je met het alleen aanbrengen van deze toevoegingen wel echt duurzaam bent. Aangezien er voor de rest vaak niets veranderd.

 

Duurzaam recreëren

Wij merken dat veel recreatiebedrijven tegen een aantal knelpunten aanlopen. Zo bieden de geijkte energiebesparende maatregelen voor woningbouw niet altijd soelaas voor de recreatiebranche. Domweg omdat de terugverdientijd in reguliere woningbouw wordt berekend op 365 dagen actief gebruik. Omdat dit voor de recreatiebranche niet mogelijk is ontstaan hierdoor veel langere terugverdientijden.

 

Capaciteit duurzame installaties

Daarnaast zijn er twee problemen rondom de capaciteit van duurzame installaties. Allereerst hebben recreatiebedrijven door hun omvang en bezettingsverschillen te maken met veel grote pieken en dalen. Dit maakt dat de installatie ingeregeld dient te zijn op de pieken. Gezien het prijsniveau van deze installaties kan dit een zwaarwegend negatief effect geven op de installatie. Bijkomend (tweede) aspect is, dat de energieopwekking van dergelijke installaties ook pieken en dalen kent, die vaak niet parallel lopen met de pieken en dalen in het gebruik. Hierdoor is ook nog een extra opslagmedium noodzakelijk.

Duurzame tips

Om toch op een zo duurzaam mogelijke wijze uw recreatiebedrijf te exploiteren en dit zichtbaar te maken voor uw gasten, is het raadzaam om het over een ander boeg te gooien. Facet ruimtedenkers in recreatie helpt u graag een handje op weg met de volgende tips.

 

1. Kies voor meer lokale en/of regionale materialen


Een groot duurzaamheids-voordeel is te behalen door het gebruik van juiste materialen. Zo is bijvoorbeeld leem en stro lokaal voor handen en zorgt het voor een juiste vochtregulatie. Dit heeft een zeer positief effect op binnenklimaat en de stookkosten. Of neem nu Douglashout; dat is voorzien van een laag natuurlijke schimmels die het hout verduurzamen. Dit maakt het product zeer onderhoudsvrij, wat dan weer een positief effect heeft op de onderhoudskosten.

 

2. Kies voor intelligente gebouwbeheerssystemen


Beheersbaarheid van het klimaat is waarschijnlijk één van de zwaarstwegende aspecten in de recreatiebranche. Zoals gezegd is het lastig schakelen tussen pieken en dalen en daarmee is veel energie gemoeid. Toch is er veel voordeel te behalen door bijvoorbeeld het gebruik van slimme installaties en thermostaten om op afstand de tempratuur te regelen. Of CO-2 gestuurde ventilatie in verhuuraccommodaties.

 

3. Maak van uw gebouw(en) een energiegenerator


En heeft u weleens gedacht aan het gebruiken van uw verhuuraccommodaties als warmteopwekker? Dit kan en wordt steeds vaker succesvol toegepast. Door het plaatsen van een kasvormige ruimte als warmtecollector aan uw accommodatie, kan de warmte die uw accommodatie in de zomer opbrengt worden afgegeven aan een bron diep in de grond. Tijdens de koude perioden wordt deze warmte weer opgepompt en gebruikt om de gebouwen mee te verwarmen.

Door: Johan Drenth