4 augustus 2022 5 min. Toekomstvisie

LEISURELANDS HILGELO: ONTWIKKELPLAN RECREATIEGEBIED

Leisurelands biedt haar gasten de 19 mooiste recreatiegebieden in Oost-Nederland. Ze zorgt voor exploitatie en ontwikkeling van de recreatiegebieden, waaronder het Hilgelo in Winterswijk. De gebieden zijn open toegankelijk en bieden een laagdrempelige vorm van recreëren voor iedere bevolkingsgroep. Zowel voor de toerist van buitenaf als de lokale bevolking.

De recreatiegebieden hebben traditionele ligweiden en stranden, aangevuld met activiteiten zoals een waterskibaan, superverhuur, wellness, outdoor centra, campings en golfbanen. Door parkeerinkomsten van dag bezoekers, pacht van ondernemers en vergoedingen voor het gebruik van de terreinen voor evenementen en festivals, is Leisurelands in staat deze gebieden te onderhouden en te investeren om ze blijvend aantrekkelijk te houden.

VRAAGSTUK VOOR FACET

Voor het recreatiegebied het Hilgelo in Winterswijk lag een gedateerde gebiedsvisie die aan een update en uitwerking toe was. Hierbij moest vooral ingezet worden op verbreding an het aanbod en verlenging van het seizoen.

De vraagstukken waren vooral:

  • Onderzoeken van het bestaande
    Wat is de visie van de bestaande ondernemers die al gevestigd zijn rondom het Hilgelo? Op welke doelgroepen zetten zij zich in? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
  • Mogelijkheden voor de toekomst
    Welke mogelijkheden zijn er? Hoe vertaalt dit zich concreet? Heeft het financieel kans van slagen? En passen deze verschillende ondernemers en doelgroepen bij elkaar?

Uiteindelijk moest er een plan komen dat past voor de gemeente Winterswijk, Leisurelands, de omliggende ondernemers én waar dagrecreanten op af komen.

Draagvlak bij alle stakeholders zoals gemeente, ondernemers en de omgeving is essentieel voor een slagend project, maar wordt vaak vergeten.

Bob Kettering – FACET

TOEKOMSTPLAN VOOR HILGELO

Bob en Johan vertellen:

Samenwerken

“Bij het Hilgelo zagen we al veel recreatieondernemers in het gebied, die echter niet alles uit een samenwerking haalden. Een van de campings bijvoorbeeld staat met de rug naar de recreatieplas toe. Ons eerste advies is dat zij de camping laten overgaan op grondgebied van Leisurelands, om zo meer samen te smelten.

Toevoegen van nieuw aanbod verblijfsrecreatie

Daarnaast was de wens van Leisurelands om een nieuw aanbod met luxe verblijfsrecreatie toe te voegen aan een nog leeg gebied rondom de recreatieplas. We hebben op detailniveau geadviseerd over bij welke doelgroep dit aanbod kan passen en hoe de nieuwe verblijfsrecreatie samen kan gaan met de bestaande ondernemers.

Alleen een tekening is niet voldoende om draagvlak te creëren in de omgeving.

Johan Drenth – FACET

Draagvlak bij gemeente

De eerste stap om iets op je terrein te veranderen is het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeente moet daarvoor meegaan in je ontwikkelingen. Hiervoor is draagvlak bij de gemeente, politiek en omgeving nodig. Een tekening is niet voldoende om draagvlak te krijgen. We hebben daarom in samenwerking met verschillende stakeholders een goed onderbouwde toekomstvisie opgesteld, dit wordt nu behandeld door de gemeente Winterswijk. Draagvlak bij alle stakeholders bij de start van het project is essentieel voor een soepeler vervolgproces.”

FACET Ruimtedenkers - Leisurelands - Hilgelo

DE KRACHT VAN FACET

“FACET maakt niet alleen een ontwerp voor het recreatief landschap, maar heeft detailkennis over de sector én bedrijfsvoering,” vertelt Hans Heinhuis, ontwikkelingsmanager bij Leisurelands. “Over recreanten en de verschillende doelgroepen. Ze denken mee met de ondernemer op conceptueel en financieel niveau, en dan tot achter de komma. Een mooi ontwerp is prachtig, maar het moet wel uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. Dat weet FACET als geen ander.”

FACET maakt niet alleen een ontwerp voor het recreatief landschap, maar heeft detailkennis over de sector én bedrijfsvoering.

Hans Heinhuis – Leisurelands

Hij vervolgt: “Op ondernemersgebied heeft FACET me mooie inzichten gegeven. Ikzelf vond dat één ondernemer met zijn bedrijf prima meerdere doelgroepen aan kan trekken. In theorie is dat natuurlijk prima mogelijk. Maar FACET liet me inzien dat de ondernemer zelf ook een bepaald type persoon is met een doelgroep die bij hem past. Waar ikzelf nogal vanuit het product dacht, verplaatst FACET zich in de ondernemer die het uiteindelijk moet gaan doen.”

TRENDS IN DE RECREATIESECTOR

Hans sluit af: “Leisurelands is actief in het oosten van het land. In de Achterhoek zetten we de komende jaren in op de doorontwikkeling van onze gebieden met een nieuw, eigentijds aanbod. Vooral de behoefte aan evenementen en festivals en de verlenging van de verblijfsduur van gasten bieden kansen. We zien namelijk dat deze markt enorm gegroeid is. Daarbij zie ik in het oosten van het land ruimte voor toevoeging van verblijfsmogelijkheden in het hogere, luxe segment. Traditionele, kleinschalige (boeren)campings zijn er hier erg veel. Door toevoeging van luxe accommodaties in combinatie met de juiste belevingswaarde en hoogwaardige recreatieve voorzieningen, zie ik de Achterhoek de komende jaren verder toenemen in populariteit.”