FACET architecten & adviseurs

Een wervend entreegebied, hoe doet u dat?

receptie entreegebied

In het afgelopen jaar zijn we bij verschillende parken geweest, van Drenthe en Groningen tot aan Zeeland, Limburg en België. Iedere keer zien we verschillende invullingen, van entree tot het park. Het belangrijkste voor een entreegebied is dat de gast op het moment dat hij zich bij of in de entree bevindt al de juiste vakantiebeleving heeft.

We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet waar u op kunt letten als het gaat om de ‘voorproefjes van vakantiebeleving.’

De entreeroute binnen en buiten het park

Een entreeroute door een mooi landschap vergroot de vakantiebeleving ten opzichte van een entreeroute via een industrieterrein. U kunt het volgende toepassen:

Strategisch plaatsen van de entree, waarbij de kortste route langs het mooiere landschap leidt.
Aankleding van de buitenzijde van het park, zodat de route langs het park al de nodige kwaliteit biedt.

Voor de entreeroute op het park geldt in principe hetzelfde als buiten het park. Daarnaast kunt u zorgen voor doorkijkjes richting het recreatieve gedeelte van uw park.

Locatie receptie

De receptie hoort niet ergens aan de rand van uw park, maar juist in het (bruisend) centrumgebied. Dit is niet alleen voor u functioneel vanuit personeelsbezetting, maar ook voor de (nieuwe) gast om hem enthousiast te maken voor wat uw park te bieden heeft. Vanuit de receptie moet er zicht zijn op een aantrekkelijk (gezellig) plein, waaraan activiteiten en horeca plaatsvinden.
Overigens hoeft dit niet alleen buiten; dit kan ook plaatsvinden in of aan een plaza van een centrumgebouw met meerdere functies aan een binnenplein.

Voorkom rommel bij de entree

Regelmatig zien we bedrijven die telkens zijn uitgebreid met nieuwe recreatievelden, waarbij de bestaande gebouwen op dezelfde plek zijn blijven staan. Vaak is te zien dat bijvoorbeeld een magazijn of de technische dienst een prominente plek in het park hebben.

Hoewel dit mogelijk goed werkt voor aan- en afvoer middels vrachtwagens, is dit uitzicht vaak funest voor de vakantiebeleving van uw gast. Daarnaast blokkeren dit soort plekken vaak ook een open ‘relatie’ tussen de recreatievelden en het centrumgebied, terwijl dit absoluut wenselijk is voor een goede recreatiebeleving.
Kortom, kies een locatie net buiten het entree- of centrumgebied voor uw technische dienst.

Routing en parkeren

U kent de situatie tijdens wisseldagen vast wel. Een lange rij met nieuwe gasten, die uw park op willen en die de weg blokkeren voor de reeds aanwezige gasten. Een situatie die niet wenselijk is.

Het probleem heeft als belangrijkste oorzaak dat uw nieuwe gasten niet precies weten waar ze moeten zijn en wat van ze verwacht worden. Vooral wanneer er bij een gast ook nog een caravan aan de wagen hangt, waarmee hij eigenlijk niet zo behendig is.

De belangrijkste oplossing is het creëren van een duidelijke situatie: het eenvoudig en overzichtelijk parkeren van de combinatie in de route naar uw receptie. Dit kan eenvoudig door goede en duidelijke opstelplaatsen te maken langs uw entreeroute. Wat niet of slecht werkt, is het laten afbuigen van een entreeroute voor nieuwkomers richting een parkeerplaats, waarvan uw gast nog niet weet of hij zelf capabel is om zijn combinatie daar weer weg te rijden.

 

Wanneer ruimte een probleem is, is zelfs een gescheiden entreeroute voor de recreanten, die reeds uw gast zijn, via een aangepaste route een mogelijkheid. Deze gasten zijn immers al bekend met de situatie, zodat ze zich beter laten leiden.

Wilt u weten hoe u uw eigen situatie kunt verbeteren, neem dan gerust contact met ons op.

Door: Bob Kettering