FACET architecten & adviseurs

Wanneer schakel je als recreatie-ondernemer een architect in?

Parken in de recreatiebranche zijn een complex ecosysteem van natuur, gebouwen, toeristische plaatsen, objecten en mensen. Een integraalontwerp van een architect kan hierin het verschil maken tussen een onsamenhangende nachtmerrie en een onderneming waar alle elementen tot hun recht komen. Met een succesvolle exploitatie tot gevolg.

Waarom een architect echt het verschil kan maken voor uw onderneming

Recreatieve ondernemers zijn doorgaans praktisch ingesteld, dit hoort bij het dagelijkse reilen en zeilen van een recreatie onderneming. Als ondernemer van een recreatie-onderneming weet u dan ook als geen ander waarom het bedrijf eruit ziet zoals het is en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Er moeten van dag tot dag praktische beslissingen worden genomen als problemen of knelpunten zich voordoen. Helaas wordt er dan niet altijd nagedacht over het grote geheel – de strategie – achter al deze verschillende beslissingen.

Dus wanneer schakelt u nu een architect in als ondernemer? Het korte antwoord is wanneer je er een nodig hebt. Het lange antwoord is genuanceerder. Een architectenbureau zoals FACET maakt niet eenvoudigweg een blauwdruk van de gebouwen die gerealiseerd of gerenoveerd moeten worden. Als bekwame en gedreven branche-architecten wordt juist gekeken naar de onderneming als geheel, om te komen tot een integrale toekomstvisie die richting geeft in toekomstige keuzes. Niet alleen voor gebouwen, maar juist voor alle elementen binnen de onderneming, zodat breed draagvlak kan ontstaan.

Een architect zorgt voor een passend plan

Een architect kan u vervolgens helpen om vanuit deze toekomstvisie een plan te creëren dat past bij u als ondernemer en de unieke persoonlijkheid van de omgeving weerspiegelt. Een architect zal u ook helpen bij het ontwerpen van een gebouw dat energiezuinig, milieuvriendelijk en circulair is zodat een minimale footprint ontstaat. In dit proces zal een architect u bijstaan om vanuit een programma van eisen een vlekkenplan te creëren. Dit wordt de basis van het voorontwerp waarmee de 1e gang naar de vergunningverlener (gemeente) gedaan kan worden. In de verdere uitwerking, het aansturen van de externe adviseurs en het vergunningentraject zal een architect u begeleiden en adviseren.

Na het vergunning verlenen start de uitvoeringsfase. Dan wordt het gebouw gerealiseerd. In een bouwteam met architect, bouwbedrijf, installateur en overige partners, zal de architect de planning, kosten en voortgang bewaken. Na de realisatie zorgt de architect voor revisie stukken en een duidelijke meerjaren onderhoudsbegroting. Zodat gewerkt kan worden aan een langdurige kwalitatieve inzet van het gebouw.

Bent u als ondernemer benieuwd naar wat een architectenbureau zoals FACET kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Door: FACET