FACET architecten & adviseurs

VvE beheer op recreatieparken

VVE op recreatiepark

De vereniging van eigenaren (VvE) op recreatieparken krijgt niet altijd de aandacht die nodig is voor een duurzame exploitatie. Vaak merken we dat aan het tijdelijk karakter van recreatie. Door dat tijdelijke, is er nauwelijks oog voor het gemeenschappelijke geheel. Het gevolg is een slapende VvE. Of slechts een belangenvereniging met vrijwilligers. Vaak zonder een goede visie voor een duurzame toekomst. 

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Bij recreatieparken die zijn gesplitst in appartementsrechten, zijn alle eigenaren op het recreatiepark gezamenlijk eigenaar. Elke eigenaar heeft vervolgens een privégedeelte op het park. Dat is dan zijn of haar recreatiewoning. De gemeenschappelijke voorzieningen op het park – zoals de wegen, het groen, het water en in sommige gevallen ook het zwembad, de speeltuin, de receptie etc. – zijn bij een splitsing in appartementsrechten van alle eigenaren gezamenlijk. Wanneer het recreatiepark in appartementsrechten is gesplitst wordt men bij de aankoop van een recreatiewoning, automatisch lid van de VvE op het recreatiepark. 

Noot: er zijn verschillende vormen van uitponden of verkavelen, waarbij niet altijd gebruik gemaakt is van het appartementsrecht. Daarbij zijn er dus ook verschillen in VvE of belangenverenigingen.

“Met een actieve VvE zijn de belangen en het onderhoud duidelijk inzichtelijk. Hiermee blijft het eigendom in goede conditie voor een duurzame en toekomstgerichte exploitatie.”

FACET

Actieve VvE op recreatieparken

Wanneer we spreken over een actieve VvE, dan zijn er duidelijke afspraken over het beheer, gebruik en het onderhoud op een recreatiepark. Er wordt dan door een gekozen bestuur, hieraan actief uitvoering gegeven. Dit noemen we het administratief beheer. Elk lid van de VvE is gebaat bij de juiste kwaliteit van zowel het privégedeelte als het gezamenlijke. Dit zorgt voor een marktconform recreatiepark, waarbij de financiële waarde van de eigendommen blijft geborgd. 

Facet duurzame VVE recreatiepark

 

Technisch VvE beheer in de recreatiebranche

Inzicht in onderhoudskosten en een juiste uitvoering van werkzaamheden, is van essentieel belang. Dit noemen we het technische beheer van de VvE. Een meerjaren onderhoudsbegroting met planning (MJOP), geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte. Dit zijn doorrekeningen op financiële en planmatige basis, voor de komende 25 jaar. Hierin worden reserveringen gedaan voor het toekomstige onderhoud. Elk lid van de VvE krijgt zo inzicht en brengt jaarlijks een gelijk deel in. 

In dit beheer van de VvE op recreatieparken, is ook ruimte om te kijken naar toekomstplannen. Een visie voor de lange termijn. En duurzame exploitatie.

De branchespecialisten van FACET 

Als dé kennispartner van zowel HiswaRecron, als Recread kennen we de dynamiek van een VvE’s en belangenverenigingen. We bieden duidelijkheid en inzicht. Zodat uw eigendom in topvorm blijft. Hierbij hebben we één doel: die duurzame en toekomstgerichte exploitatie. Benieuwd wat dit betekent voor uw recreatiepark? We informeren u graag.  

 

Door: FACET