FACET architecten & adviseurs

Vitale vakantieparken: verbetering of niet?

vitale vakantieparken hiswa recron facet

De afgelopen jaren is de aandacht voor de onderzijde van de recreatiebranche sterk vergroot. Door verschillende vitaliteitsonderzoeken is dit deel van de markt in beeld gebracht. Samenwerkende gemeenten maken budget vrij om deze (recreatie)bedrijven weer vitaal te maken. Onlangs is hiervoor de nieuwe Nationale Actieagenda Vakantieparken ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken. Hierin is aandacht voor de verschillende problemen die spelen op de vakantieparken. En hoe deze aan te pakken.

Teveel focus op het probleem

FACET is verschillende keren gevraagd om als adviseur deel te nemen aan sessies bij ondernemers die zijn bestempeld als ‘niet vitaal’. Maar telkens kwamen dezelfde vragen terug. “Waarom helpen we bedrijven aan de onderzijde van de branche? Waarom wordt er maatschappelijk geld gebruikt om ondernemers zonder perspectief of toekomstvisie te ondersteunen? Welk probleem willen we hier nu samen oplossen? Hoe kunnen we deze ondernemers écht verder helpen? En wil deze ondernemer eigenlijk wel geholpen worden?

In veel gevallen is sprake van een situatie waarbij de omstandigheden rondom het bedrijf ertoe leiden, dat er weinig tot geen perspectief is. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de omvang van het bedrijf. Of de locatie ervan. De juridische structuur. Of juist de (beperkte) ambities van de recreatieondernemer. Verbeteringen of aanpassingen zijn dan vaak ook niet mogelijk. Een duurzame toekomstvisie lijkt ver weg. 

“Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving.”

– Charles Darwin

Een grootschalige focus op de onderkant van markt, zorgt voor een negatief beeld van de recreatiebranche als geheel. Dit heeft gevolgen voor alle recreatiebedrijven. Ook voor de goede bedrijven, die zich wel (willen) aanpassen aan de veranderende omgeving! Wij focussen ons liever op bedrijven en ondernemers die vanuit een intrinsieke motivatie aan hun park willen werken. Willen innoveren. Groeien. En daarbij sluiten wij ons dan ook aan bij het statement van HISWA-RECRON.

Stimuleren door inzetten op innovatie

Gelukkig kan het ook anders. En zijn er provincies of regio’s die inzetten op innovatie. Waarbij ondernemers worden gestimuleerd om te focussen op productvernieuwing, nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Zoals de TOTO-2 uit Overijssel en de innovatievouchers van Impuls Zeeland en OostNL. Deze recreatie subsidies dragen bij aan een duurzame, toekomstgerichte exploitatie. En versterken daarmee de positie van Nederland als hoogwaardige recreatieve bestemming.  

De branchespecialisten van FACET 

Als dé kennispartner van zowel HiswaRecron, WIZZ als Recread denken we niet in problemen, maar in recreatieve oplossingen. Hierbij zijn we uiteraard kritisch, maar hebben we één doel: een duurzame en toekomstgerichte exploitatie. En willen we daar samen aan bouwen. Omdat u dat ook wil. Benieuwd wat dit betekent voor uw regio of gemeente? We informeren u graag.  

Door: FACET