FACET architecten & adviseurs

TOTO 2 subsidie, een innovatievoucher voor recreatie

FACET TOTO subsidie

Inzetten op innovatie? Recreatieondernemer en gevestigd in Overijssel? Schrijf u dan nu in voor het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers deel 2, oftewel TOTO 2. Deze innovatievoucher heeft een waarde van € 7.500 en geeft de mogelijkheid voor bedrijfsinnovatie binnen de toeristische sector. De subsidie biedt de mogelijkheid voor verduurzaming. Toekomstgerichte exploitatie. En voor de groeistrategie.

TOTO 2: de voorwaarden

De bedrijfsinnovatie dient te worden uitgevoerd door één of meerdere externe adviseurs of bedrijven. Zij kunnen u helpen aan een toekomstvisie, herstructurering, toekomstgerichte exploitatie of juist een circulair en innovatief gebouw. Maar u kunt zich ook focussen op de internationale markt en over de bijpassende leefstijlvinder-doelgroepen sparren. 

Branchespecialist FACET

Bij FACET zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van krachtige recreatieconcepten. Concepten die enerzijds bijdragen aan een innovatieve en toekomstgerichte exploitatie en anderzijds kunnen rekenen op draagvlak. Zowel binnen de eigen organisatie, als politiek. Bent u op zoek naar een specialist voor het besteden van uw TOTO subsidie? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Tijdens TOTO 1 heeft FACET succesvol bijgedragen aan innovatie, op basis van de gestelde voucher eisen. In samenwerking met regiomanager Martin Maassen van RECRON, hebben we de recreatiebranche weer een stukje verder versterkt. Maar ook als kennispartner van HISWARECRON zet FACET zich, samen met regiomanagers Petra Ellens en Jan Ybema, in voor het versterken van de branche als geheel en u als ondernemer in het bijzonder. 

toekomstgericht-denken

Tips and tricks voor innovatie in recreatie

Werken aan innovatie of toekomstgericht ondernemen, vraagt om een andere kijk op de mogelijkheden. Af van de gebaande paden. Om uit te kunnen zoomen, uw blik te verruimen en visie te ontwikkelen. Maar daarna weer met de voeten op de grond te komen. Om te werken aan concrete, schaalbare en haalbare ingrepen.

 

Als voorproef op onze werkwijze, geven we graag de volgende 4 tips and tricks:

  1. SCHERPE DUIDING VAN DE IDENTITEIT. Een belangrijk startpunt voor iedere ontwikkeling is vaststellen van de identiteit van uw bedrijf. Dit doen we op basis van de 4 P’s. Plaats, Product, Promotie en Persoon. Iedere P heeft een identiteit, die voor sommige gasten de ultieme vakantiebeleving vertegenwoordigt en voor een ander juist niet. Hierbij zijn Plaats en Persoon in de basis onveranderlijk. Promotie en Product zijn juist veranderbaar. Ons werk gaat over het veranderen van het Product. Namelijk uw unieke waardepropositie. Door een goed beeld te hebben van uw identiteit en datgene waar u op kunt sturen, geven we richting en rendement aan de identiteit van uw bedrijf.
  2. AANDACHT VOOR DE JUISTE GROEISTRATEGIE. Ondernemen betekent vaak een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden, om te groeien of om te innoveren. Juist de wijze waarop u uw groeiambitie verwezenlijkt heeft grote impact op uw bedrijf en vice versa. Om dit te verbeelden maken wij gebruik van het Waardestrategiemodel van Treacy en Wiersma. In dit model wordt gesteld, dat groei kan plaatsvinden in 3 richtingen. Iedere richting dient u in de basis goed te doen, maar voor groei dient u in minstens 1 richting uit te blinken. Juist deze groeistrategie dient ook aan te sluiten bij uw identiteit, zodat we richting en rendement kunnen bieden aan uw groeiperspectief.
  3. INZICHT IN DE PRODUCTLEVENSCYCLUS. Stilstand is achteruitgang. Elk idee, elk product heeft een productlevenscyclus. Wanneer uw bedrijf zich niet ontwikkelt, verliest het relevantie voor haar huidige doelgroep. Het park ‘zakt’ daarmee in haar productlevenscyclus af naar een andere doelgroep. Deze ‘nieuwe’ doelgroep heeft andere wensen, andere motivaties en een ander bestedingsgedrag. Dit gaat vaak ten koste van uw exploitatie. Wij zien het als onze taak om deze veroudering in beeld te brengen. Daarmee bieden we richting en rendement in de toekomst van uw bedrijf.
  4. KENNIS VAN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in korte tijd op. U wordt vaak overspoeld met advies over deze trends. Maar welke trends zijn voor u interessant? Om deze vraag te beantwoorden, dienen we eerst de trends te segmenteren. Allereerst signaleren we Mega-trends. Dit zijn trends op breed maatschappelijk niveau, zoals Digitalisering, Technologisering, etc. Deze Maatschappijtrends kennen doorgaans een looptijd van circa 25 jaar. Daaronder signaleren we Maxi-trends. Dit gaat over (veranderende) behoeften van consumenten, ook wel consumententrends genoemd. Deze trends hebben doorgaans een looptijd van 10 jaar. Het laagste niveau wordt gevormd door Micro-trends, ook wel Producttrends genoemd. Deze trends gaan over concrete producten (zoals een Biowinkel) en kennen een looptijd van ca 5 jaar. Met name de laatste twee niveaus zijn sterk afhankelijk van uw identiteit en doelgroep. Voor richting en rendement in productinnovatie is onze kennis van trends voor u van toegevoegde waarde.

TOTO 2 subsidie aanvragen?

Voor de toekenning van deze subsidie of voucher is een offerte, voorstel of startnotitie noodzakelijk. Een die aansluit bij de eisen van het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers deel 2 (TOTO 2). Wenst u hulp bij uw aanvraag? Wij gaan graag in gesprek. Zo komen we samen tot een succesvol traject. 

Neem direct contact op via info@facet-aa.nl of bel met 0315-237075

Door: FACET