FACET architecten & adviseurs

Total cost of ownership

Zonnepanelen

Wat circulair denken én ondernemen voor u betekent, daarover hebben we u al eerder geïnformeerd. We schreven er dit artikel over. In de basis gaat het over het minimaliseren van verspilling. Dit kunt u reflecteren op al uw bedrijfsprocessen en taken. Maar ook op uw gebouwen en de landschappelijke inpassing.

Als we inzoomen op de gebouwde omgeving gaat het allereerst over het recreatieconcept dat we willen neerzetten. Op welke doelgroep gaan we ons richten en wat heeft deze groep ‘echt’ nodig. Door dit heel scherp te formuleren ontstaat een helder programma van eisen. Op deze wijze ontwikkelen we exact wat noodzakelijk is en minimaliseren we verspilling.

Door te ontwikkelen vanuit de “Total Cost of Ownership” (TCO) wordt gerekend met de totale kosten, die een gebouw gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengen. In plaats van te focussen op de meest gunstige inkoopprijs, wordt er ook gekeken naar bijkomende kosten zoals onderhoud en restwaarde. Met name deze restwaarde is bij circulair bouwen heel interessant. Het gebouw is namelijk een opslagplaats van toekomstige bouwmaterialen.

Als we verder inzoomen op het onderhoud, merken we dat dit onderdeel nog te vaak onderbelicht blijft en verzand in ad-hoc ingrepen. Terwijl dit juist van groot belang is voor een toekomstgerichte exploitatie bij circulair ondernemen en het berekenen van de TCO.

De kracht van inzicht in onderhoud

Stel we ontwikkelen een nieuwe verhuuraccommodatie die we met een levenscyclus van 20 jaar gaan exploiteren. Dan is het onderhoud van deze 20 jaar uiteraard noodzakelijk voor het maken van een goede exploitatieberekening. Dit onderhoud maken we inzichtelijk in een “meerjaren onderhoudsbegroting” (MJOB). Hierin worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en overige kosten zichtbaar. Daarnaast wordt de jaarlijkse kapitalisatie inzichtelijk, zodat u fiscaal mag reserveren. Bedenk u dat de wijze (interval) van onderhoud sterk afhankelijk is van de doelgroep waarop u zich richt.

De kracht van inzicht in onderhoud ontstaat als u van álle gebouwen inzicht heeft in de werkzaamheden die jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Enerzijds exploitatie technisch gezien, anderzijds geeft het bundelen van onderhoud u de mogelijkheid om hier strategische keuzes in te maken. Denk hierbij aan het minimaliseren van onderhoudsmomenten bij de gast of het groot inkopen van onderhoudsdiensten. Maar ook het sturen op de restwaarde.

Benieuwd wat de kracht van inzicht in onderhoud voor uw bedrijf betekent? We leggen het u graag uit aan de hand van verschillende voorbeelden.

Door: FACET