FACET architecten & adviseurs
toekomstgericht-denken

Toekomstgericht denken

Het vervaardigen van visie voor uw bedrijf is belangrijk om de koers te houden voor de toekomst. Als ondernemer bent u natuurlijk continu bezig met verdere ontwikkeling van uw park. Maar vaak houden praktische bezwaren ondernemers tegen om keuzes te maken voor de lange termijn. Juist door visie te ontwikkelen voor de lange termijn, stappen we over deze praktische bezwaren heen. En door daarna deze af te pellen naar acties voor de kortere termijn ontstaan juist vernieuwende ideeën. Dat is toekomstgericht denken!

En daarbij zijn de volgende aspecten van belang :

  • SCHERPE DUIDING VAN DE IDENTITEIT. Een belangrijk startpunt voor iedere ontwikkeling is het in beeld hebben van de identiteit van uw bedrijf. Dit doen we op basis van de 4 P’s, te weten : Plaats, Product, Promotie en Persoon. Iedere P heeft een identiteit, die voor sommige gasten de ultieme vakantiebeleving vertegenwoordigd en voor een ander juist niet. Hierbij zijn Plaats en Persoon in de basis onveranderlijk en Promotie en Product zijn juist veranderbaar. Ons werk gaat over het veranderen van het Product : Uw waardepropositie. Door een goed beeld te hebben van uw identiteit en datgene waar u op kunt sturen, geven we richting en rendement aan de identiteit van uw bedrijf.
  • AANDACHT VOOR DE JUISTE GROEISTRATEGIE. Ondernemen betekent vaak een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om te groeien of om te innoveren. Juist de wijze waarop u uw groeiambitie verwezenlijkt heeft grote impact op uw bedrijf en vice versa. Om dit te verbeelden maken wij gebruik van het Waardestrategiemodel van Treacy en Wiersma. In dit model wordt gesteld, dat groei kan plaatsvinden in 3 richtingen. Iedere richting dient u in de basis goed te doen, maar voor groei dient u in minstens 1 richting uit te blinken. Juist deze groeistrategie dient ook aan te sluiten bij uw identiteit, zodat we richting en rendement kunnen bieden aan uw groeiperspectief.
  • INZICHT IN DE PRODUCTLEVENSCYCLUS. Stilstand is achteruitgang. Elk idee, elk product heeft een productlevenscyclus. Wanneer uw bedrijf zich juist niet ontwikkeld, verliest het haar relevantie voor haar huidige doelgroep. Het park ‘zakt’ daarmee in haar productlevenscyclus af naar een andere doelgroep Deze ‘nieuwe’ doelgroep heeft andere wensen, andere motivaties en een ander bestedingsgedrag. Dit gaat vaak ten koste van uw exploitatie. Wij zien het als onze taak om deze veroudering in beeld te brengen, om daarmee voor u richting en rendement te bieden in de toekomst van uw bedrijf.
  • KENNIS VAN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in een korte tijd op. U wordt vaak overspoeld met advies over deze trends. Maar welke trends zijn voor u interessant? Om deze vraag te beantwoorden, dienen we eerst de trends te segmenteren. Allereerst signaleren we Mega-trends. Dit zijn trends op breed maatschappelijk niveau, zoals Digitalisering, Technologisering, etc. Deze Maatschappijtrends kennen doorgaans een looptijd van circa 25 jaar. Daaronder signaleren we Maxi-trends. Dit gaat over (veranderende) behoeften van consumenten, ook wel consumententrends genoemd. Deze trends hebben doorgaans een looptijd van 10 jaar. Het laagste niveau wordt gevormd door Micro-trends, ook wel Producttrends genoemd. Deze trends gaan over concrete producten (zoals een Biowinkel) en kennen een looptijd van ca 5 jaar. Met name de laatste twee niveaus zijn sterk afhankelijk van uw identiteit en doelgroep. Voor richting en rendement in productinnovatie is onze kennis van trends voor u van toegevoegde waarde.

Een unieke Waardepropositie (Business Model Canvas)

Het doel is een onderscheidende waardepropositie te realiseren voor u. En waar het in het verleden voldoende was om enkel een paar vierkante meter gras te bieden voor een vooraf bepaalde prijs (functionele & economische waarden), werden in de jaren ’90 met zwem-, speel- en animatievoorzieningen beleveniswaarden steeds meer belangrijk. De laatste jaren zien we steeds meer aandacht te ontstaan voor Betekeniswaarden. Met andere woorden : wat voegt u bijvoorbeeld toe voor de maatschappij, ons milieu of de (mentale) ontwikkeling van uw gast.

Door deze brede integrale aanpak van de toekomst voor uw bedrijf creëren wij richting en rendement in recreatie. En dat doen wij geruime tijd voor partijen als :

Of kijk gerust eens verder op de projectenpagina voor meer informatie en inspiratie.