FACET architecten & adviseurs

Sturen en ontwikkelen op basis van prijs per plek

Investeren op prijs per plek

De recreatiebranche is een kapitaalintensieve branche. Er moet immers eerst fors geïnvesteerd worden, voordat er gasten ontvangen kunnen worden of het product aangeboden kan worden. Vaak merken we dat bij ontwikkelingen wordt gestuurd op de aankoopprijs van bijvoorbeeld de accommodatie, speelstructuur of het gebouw. Maar is dat wel het juiste uitgangspunt? Zou uw prijs per plek niet het uitgangspunt moeten zijn van investeringen?

“Een overnachtingsprijs is de som van alle bedrijfskosten vermeerderd met afschrijving en reserves. Gek genoeg wordt deze methode maar zelden toegepast, waardoor sturing op exploitatie onzuiver wordt.” – FACET

Bepalen van de prijs per plek

Het bepalen van de prijs per plek of overnachtingsprijs is de som van alle kosten vermeerderd met de afschrijving en opbouw van reserves. Dat betekent dat kosten van terrein, gebouwen, personeel, verbruik, afschrijving en reserves worden teruggerekend naar de prijs per plek. Door dit zo nauwkeurig mogelijk te doen ontstaat financieel inzicht in elke taak of faciliteit binnen uw bedrijf. Echter is de realiteit dat voor het bepalen van de prijs per plek wordt gekeken naar de concurrentie. Alsof die een exploitatie met dezelfde kosten en baten hebben…?

Er zitten twee voordelen aan investeren op basis van prijs per plek. Enerzijds geeft het duidelijk inzichtelijk wat u, exploitatie technisch, mag investeren in bijvoorbeeld een centrumgebouw of speelobject. Anderzijds kunt u ook sturen op deze faciliteiten of diensten. Wat heeft u nu echt nodig en waar is innovatie noodzakelijk? Bedenk u eens dat hieruit inzichtelijk wordt welke investeringen geld kosten of juist geld opleveren of welke dienst u juist beter kunt uitbesteden…

De praktijk

Deze manier van werken wordt nog maar zelden toegepast. Over het algemeen worden alle kosten gezamenlijk bekeken en wordt hier beleid op gemaakt. Vreemd want dit zegt helemaal niets over het rendement van één enkele dienst of faciliteit. Het investeren op basis van prijs per plek zorgt juist voor een hele duidelijke en transparante exploitatie. Het rendement van elk onderdeel binnen uw bedrijf wordt zichtbaar. Het geeft inzicht binnen uw organisatie en richting investeerders en banken zorgt het voor draagvlak. Ontrafel uw prijs per plek eens, u zult versteld staan van deze informatie!

De branchespecialisten van FACET

Als HISWARECRON-kennispartner volgen wij de veranderingen, zodat we u kunnen informeren en begeleiden naar een succesvolle toekomst. Benieuwd hoe FACET uw recreatiebedrijf kan inspireren en ondersteunen? We informeren u graag.

Door: FACET