FACET architecten & adviseurs

Stimuleringsprogramma’s voor de recreatiebranche

Water Recreatie

Diverse provincies bieden verschillende stimuleringsprogramma’s voor de recreatiebranche. Wij zetten voor u een aantal initiatieven op een rij, waar wij (binnenkort) bij betrokken zijn. Wij bieden ondersteuning op het gebied van coaching, advies voor parkinrichting, visievorming en conceptontwikkeling.

 

Overijssel – Innovatieprogramma TOTO – voucher t.w.v. € 6.000,-

Na het opzetten van PMPC en PMPC 2.0 project gaat Gastvrij Overijssel / Provincie Overijssel dit jaar van start met het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO). Doel van dit stimuleringsprogramma is om kennis en inspiratie op te doen tijdens workshops, congressen en creatieve sessies.

Daarnaast is er een innovatievoucher van € 6000,- beschikbaar voor ondernemers ‘die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie in Overijssel’, zo verteld de site. Met deze innovatievoucher kunt u kennis inhuren voor innovatie van uw bedrijf. Bijvoorbeeld op het gebied van: internetstrategie, duurzaamheid, automatisering, buitenlandse klantengroepen, nieuwe hospitality concepten, toekomstvisie, etc.

In het programma hebt u een eigen bijdrage van € 385,-

 

Gelderland – kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken Veluwe – coachingstraject

Ondernemers, die het recreatieve aanbod verder willen ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren op hun vakantiepark, kunnen een beroep doen op het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken Veluwe.

Op één dagdeel komt een commissie van 4 experts/adviseur in de recreatiebranche. Zij geven advies geven over onderwerpen al het ondernemerschap, marktontwikkelingen/marketing, uitstraling van het bedrijf, etc. Onderwerpen die u als ondernemer ook zelf kunt aandragen. Aansluitend kunt u gebruik maken van een coachingstraject door één van de adviseurs.

Kosten voor deelname bedragen € 1000,-

 

Zeeland – Impuls Zeeland – innovatievoucher t.w.v. maximaal 5.000,-

Impuls Zeeland heeft voor de vrijetijdseconomie als doel het blijven versterken van de concurrentiepositie van de vrijetijdsector in Zeeland als toeristische bestemming. Dit doet men als verbinder van partijen en als aanjager van innovatie.

Eén onderdeel hierin is de innovatievoucher verblijfsrecreatie. Hiermee kunnen ondernemers hulp (advies) inhuren bij het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf. De Innovatievoucher kan worden ingezet voor het inhuren van externe expertise. 50% van de kosten (met een maximum van €5000,-) worden bijgedragen vanuit deze innovatievoucher. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan kwaliteitsverbetering.

De Innovatievoucher is nog niet in iedere Zeeuwse gemeente beschikbaar. Overigens, de website van Impuls Zeeland enkel spreekt over een Innovatievoucher in de gemeente Schouwen-Duiveland. We weten inmiddels uit ervaring dat deze in meer gemeenten beschikbaar is. U kunt hier meer informatie vinden over deze innovatievoucher.

Subsidieregeling Versterking Social Innovation Midden-Brabant

In opvolging van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) is de Subsidieregeling Versterking Social Innovation Midden-Brabant ontwikkeld. De regeling heeft als doel regionaal-economische ontwikkelingen in deze regio te stimuleren. Door middel van cofinanciering (maximaal 50% van de investering), worden in deze regeling vernieuwende initiatieven ondersteund. Dit kunt u bijvoorbeeld inzetten voor het ontwikkelen of opschalen van een nieuw (recreatief) product of pilot. Hierbij is te denken aan het ontwikkelen (ontwerpen) van nieuwe (duurzame/innovatieve) accommodatievormen op uw park. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

 

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant)

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant is een stimuleringsfonds dat leningen verstrekt voor recreatieondernemers met vernieuwende en onderscheidende bedrijfsplannen. Het doel van het fonds is om dit soort ontwikkelen in Noord-Brabant verder te ontwikkelen. Het LOF Brabant verstrekt leningen (minimaal € 75.000, maximaal 50%, maximaal € 400.000) voor vernieuwende projecten, die aansluiten bij de 3 kernthema’s van Brabant. Dit zijn: Brabantse meesters en erfgoed, Design en innovatie en Attractieparken en evenementen. Daarnaast komen ook projecten in aanmerking die inspelen op trends in de leisure-sector, zoals slow leisure, urban leisure of experience leisure. Op de site van LOF Brabant kunt u verder lezen over de voorwaarden van de regeling.

 

Wellicht is er in uw regio ook nog een ander stimuleringsprogramma bekend, die we hier niet genoemd hebben. Laat het ons weten en we zullen deze delen op deze pagina.

Door: Johan Drenth