FACET architecten & adviseurs

Controleplan om kennis brandveiligheidseisen te vergroten!

controleplan brandveiligheid

Onlangs verscheen de blog “Feiten en fabels over de regels voor brandveiligheid”. We hebben hier veel reacties op mogen ontvangen. Hieruit blijkt dat dit onderwerp veel ondernemers bezighoudt. In deze verdiepende blog gaan we hier verder op in. In de nieuwsbrief van februari vertelden we u al dat u meer invloed kunt uitoefenen en inspraak kunt hebben op de eisen omtrent brandveiligheid op uw park. Om u hierbij een handje te helpen, presenteren wij een handig 6-stappen controleplan.

1. In het bouwbesluit staan de brandtechnische regels over beperken en voorkomen, melden en ontruimen, brandcompartimenten en onderlinge afstanden. Als eerste stap is
het belangrijk om te onderzoeken welke regels er zijn.

2. Welke regels zijn voor u van toepassing? Oftewel, binnen welk type of welke categorie bevindt uw bedrijf of de accommodatie zich? Daarnaast is het van belang hoe het huidige gebruik is van een gebouw of terrein.

3. Als u duidelijk hebt welke regels er zijn en hoe deze zich verhouden tot uw bedrijf, geeft u aan hoe u wilt dat deze gelezen worden. Oftewel, u bepaalt de functies van uw gebouw of park en hoe de gemeente en brandweer uw situatie moeten lezen. Als ondernemer hebt u hierin de keuze!

4. Bekijk vervolgens welke voorzieningen u nodig hebt. Heeft u een brandmeldinstallatie met of juist zonder doormelding naar een meldkamer nodig? Dit is onder andere sterk afhankelijk van uw keuze onder stap 3. Laat u hier goed in adviseren.

5. Welke zaken kunnen efficiënter? Na een eerste intekening van uw brandveiligheidsvoorzieningen, zijn er altijd aspecten die eenvoudiger kunnen. Door bijvoorbeeld een deur extra aan te brengen, zijn mogelijk andere, zwaardere eisen overbodig geworden. Houd daarom uw brandveiligheidsplan nogmaals tegen het licht, voordat u deze definitief maakt.

6. Ga in overleg met gemeente en brandweer. U bepaalt hoe de gemeente en brandweer uw situatie moet lezen. Als ondernemer hebt u hierin de controle!

 

Wist u dat…

…brandweerambtenaren vaak niet de juiste regels gebruiken bij het toetsen van inrichtingen van vaste plekken? Men hanteert vaak zwaardere regels die gelden voor ‘wonen’. Hierdoor wordt u geconfronteerd met onnodige eisen. Wist u dat hiervoor een handreiking brandveiligheid kampeerterreinen is?

… uw keuzes voor het gebruik en de functies niet vrijblijvend zijn? Deze moeten wel in grote mate in overeenstemming zijn met het werkelijk gebruik. Is dit niet het geval, dan kan een handhavingsambtenaar uw bedrijf (tijdelijk) sluiten. Ook kunt u in een dergelijke situatie bijcalamiteiten en ongelukken persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

…brandweerambtenaren vaak groepsaccommodaties foutief als hotel beoordelen? Hierdoor u soms (tien)duizenden euro’s extra uitgeven aan brandmeldinstallaties en brandveiligheidsvoorzieningen. Terwijl dit helemaal niet nodig is!

 

Neem zelf het heft in handen en bespaar kosten!

Natuurlijk, de brandweerambtenaar doet zijn uiterste best om u goed te adviseren. Voor zaken die hij niet duidelijk heeft uit wet- en regelgeving, zal hij echter aannames doen. Deze aannames zijn altijd aan de veilige kant. Oftewel, negatief voor u.

Neem dus zelf het heft in handen. Wacht niet wat de brandweer van u verlangt, maar zorg dat u zelf weet wat op uw bedrijf van toepassing is!

Door: Johan Drenth