FACET architecten & adviseurs

Risico gebruik RVS in zwembaden

advies zwembaden

In eerdere blogs hebben wij al eens aandacht besteed aan veelvoorkomende problemen in overdekte zwembaden en hebben we tips gegeven om problemen voor te zijn bij de bouw van zwembaden. In 2016 heeft een belangrijke wijziging in het bouwbesluit plaats gevonden. Hierbij is voor zwembadhouders iets essentieels veranderd!

In dit bouwbesluit heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een onderzoeksplicht ingesteld naar niet-resistent roestvaststaal (RVS) in zwembaden (Staatscourant 2016, 33491). Dat wil zeggen dat de eigenaar van een overdekt zwembad een onderzoek moeten laten uitvoeren naar de aanwezigheid van niet-resistent RVS. Oftewel, de eigenaar moet kunnen aantonen dat in zijn zwembad GEEN niet-resistent roestvaststaal aanwezig is. RECRON heeft hier in 2016 diverse nieuwsberichten aan gewijd om recreatieondernemers te informeren.

Over het gevaar van roestvaststaal (RVS), met name in combinatie met de hogere concentratie chloorhoudende zwembadlucht, hebben wij u in onze eerdere blogs al verschillende keren geïnformeerd. Het probleem is, dat als gevolg van de hoge chloorconcentratie in een zwemzaal, spanningscorrosie kan optreden bij RVS. Het gaat hierbij om de combinatie trekspanning, lucht en chloor. Door de aantasting van het RVS ontstaan haarscheurtjes in de onderdelen die worden gebruikt als ophangconstructie, bijvoorbeeld voor luidsprekers en systeemplafonds. Maar ook in bouten en verbindingen van diverse onderdelen in een zwemzaal.

Spanningscorrosie is met het blote oog niet zichtbaar, maar kan leiden tot het ‘spontaan’ breken van het RVS. Hier zijn reeds diverse ongelukken mee gebeurd met, in verschillende gevallen, een dodelijke afloop.

Onderzoeksplicht zwembadhouders

Wist u dat u als eigenaar van een overdekt zwembad voor 1 januari 2017 aan deze onderzoeksplicht moest hebben voldaan? Op verzoek van het ministerie gaat ARCADIS nu onderzoeken of u ook daadwerkelijk aan deze onderzoeksplicht hebt voldaan.
In diverse gesprekken merken wij nog dat recreatieondernemers hier niet altijd van op de hoogte zijn en niet aan de eisen van de inspectie voldaan hebben. We horen met name dat ondernemers het idee hebben dat de inspectie vanuit de provincie hierin voorziet of dat het valt onder de VHWBZ.
LET OP: dat is niet zo!

Wat moet er nu gebeuren?

Als u op uw park een overdekt zwembad hebt, moet u voldoen aan uw onderzoeksplicht! Om de aanwezigheid van niet-resistent RVS te beoordelen moet specialistisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek maakt inzichtelijk welke verschillende type RVS aanwezig zijn en welke actie ondernomen moet worden. Een dergelijk onderzoek moet uitgevoerd worden door gespecialiseerde partijen.

Wie kunnen u helpen?

Gezien onze specialistische kennis op het gebied van (overdekte)zwembaden, zijn wij reeds gevraagd of wij een dergelijke inspectie kunnen uitvoeren. Echter het detecteren van verschillende metaalsoorten en de eventuele gebreken vereist specifieke apparatuur.

Er zijn verschillende partijen die u kunnen helpen bij het uitvoeren van deze onderzoeksplicht. Om u vooruit te helpen, hebben wij enkele gespecialiseerde partijen voor u opgezocht.

Door: Bob Kettering