FACET architecten & adviseurs

Uw gast centraal

Maar uw gast staat natuurlijk altijd centraal. Dat is het belangrijkste in de Confrontatiemethode van FACET. Het is belangrijk om te werken aan een onderscheidende waarde, waarbij het relevant is om de ingrepen af te stemmen op uw doelgroep. Recreëren is honderd procent vrijetijdsbesteding. En dat is voor iedereen anders.

Met behulp van de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd gaan wij op zoek naar de identiteit van uw bedrijf. Dit gebruiken we voor de motivering van keuzes voor de toekomst, zowel in concept, als in de fysieke inrichting. Een juiste aandacht voor deze aspecten leidt tot gefundeerde en efficiënte keuzes voor de toekomst.

De Leefstijlvinder (voorheen Leisure Leefstijlen) is ontwikkeld door SAMR (SmartAgent), op basis van het BSR-model. Dit model bestaat uit een horizontale as (sociologische as) en een verticale as (psychologische as). Hierdoor ontstaan 4 belevingswerelden (kwadranten), met in iedere kwadranten verschillende recreanten, met hun eigen wensen en motivaties. De data achter de doelgroepen wordt continu geüpdatet. Hierdoor ontstaat een schat aan informatie over uw gasten.