FACET architecten & adviseurs

FACET Confrontatiemethode

Wanneer we inzoomen op een recreatiebedrijf zien we telkens dezelfde zaken spelen. Dit gaat vooral over zaken, die op of om het bedrijf spelen, zowel fysiek, als organisatorisch of financieel. Wanneer het ene goed opgelost is, ontstaat vaak aan de andere kant een probleem. Met andere woorden, er ontstaat eigenlijk een confrontatie tussen deze zaken. Het is dan vooral ook belangrijk om deze zaken helder te hebben, om een evenwicht te creëren : samenhang!

Met ons Confrontatiemethode brengen we deze zaken voor u in beeld:

  • Beleving versus functionaliteit. Uw gast komt bij u voor het besteden van zijn of haar vakantie. Om dit te faciliteren, investeert u in de inrichting van uw bedrijf. Echter, hierbij staat vaak de beleving voor uw gast op gespannen voet met een functioneel gebruik voor u als ondernemer.
  • Investering versus Exploitatie. De recreatiebranche is een erg kapitaalintensieve branche. Dat betekent dat er altijd een spanningsveld ontstaat tussen de investering in een voorziening en hetgeen het oplevert (financieel of in gastwaardering).
  • Park versus Omgeving. Uw recreatiebedrijf vormt een onlosmakelijk onderdeel van haar omgeving. Zowel landschappelijk als toeristisch. Dat betekent dat daar kansen liggen voor uw bedrijf, maar ook beperkingen of bedreigingen.
  • Huidige doelgroep versus de doelgroep voor de toekomst. Vaak merken wij dat een vraag voor een Toekomst- of ontwerpvisie ook gepaard gaat met een transitie in doelgroep. Hierbij kunnen nieuwe en huidige doelgroep ook elkaars vakantiebeleving negatief beïnvloeden.

Maar uiteindelijk staat uw gast centraal!