FACET

Recreatie

De consument wordt steeds kritischer en stelt steeds nieuwe eisen. Zowel aan u als ondernemer als aan de identiteit van uw park. Een unieke, authentieke beleving, toegespitst op uw doelgroep, speelt daarbij een steeds grotere rol. Maar wat betekent dat voor uw park en uw gebouwen? De tijd, dat bedrijven in recreatie ruim van tevoren in de zomermaanden volgeboekt zijn, is voorbij. We hebben dus meer concurrentie, vooral vanuit het buitenland. Daarom is het extra belangrijk om een duidelijk profiel te hebben van uw bedrijf. En dan niet alleen op harde cijfers en waarden, zoals opleiding, leeftijd, man/vrouw, gezin of senior, maar dan vooral op belevingswereld.

Wat voor soort vakantie zoekt uw gast en wat kunt u hem bieden? En past dat bij elkaar?

In samenwerking met SmartAgent is door Recron Leisure Leefstijlen uitgebracht. Doel hiervan is het begrijpen van het gedrag van de consument van vandaag en voor de toekomst.

Ruimte voor vernieuwing

FACET ruimtedenkers in recreatie is één van de vier door Recron gecertificeerde bureaus in Leisure Leefstijlen. In tegenstelling tot de andere drie bureaus zijn we niet (alleen) gericht op abstracte, bedrijfsmatige cijfers, maar vooral gericht op de ruimtelijke vertaling van de leefstijlen. Dit betekent, dat we met u meedenken in de primaire vraag voor het doorontwikkelen van uw park, namelijk : Wie is uw doelgroep en wat betekent dat voor uw park!

Uw huidige doelgroep
Wat is uw huidige doelgroep? Waarom komt deze bij u? Hoe vindt hij/zij uw bedrijf? En wat vindt hij/zij ervan? Kortom, het is altijd belangrijk om uw doelgroep goed in beeld te hebben. Daarnaast is het belangrijk om te zien of het park (nog wel) voldoende past bij de doelgroep.

Uw doelgroep in de toekomst
Net als iedere ander persoon, maakt u als recreatieondernemer een ontwikkeling door. Daardoor kan het zijn dat uw doelgroep niet meer bij u past. De mentaliteit verschilt te veel, of u beleeft gewoonweg weinig plezier aan het werken met deze mensen. Op zich helemaal niet erg, maar dat betekent dat er voor de toekomst iets moet veranderen…

Productvernieuwing
Stilstand is achteruitgang. Wanneer u te weinig vernieuwt, dan zal uw huidige doelgroep uw park verlaten. Ook uw gast wil graag worden verrast. Al is het soms maar met iets heel kleins. Kortom, productvernieuwing is van wezenlijk belang voor uw bedrijf. Wij adviseren u in een juiste productvernieuwing voor u, uw gast en uw bedrijf.