FACET architecten & adviseurs

Water en recreatie cluster HISWA-RECRON: een nieuw kantoor

Door de fusie van HISWA en RECRON ontstaat een nieuwe organisatie. Door samenvoegen van de twee organisaties ontstond een grotere ruimtebehoefte die noch bij HISWA, noch bij RECRON te realiseren was. Tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie, waar de nieuwe organisatie kon groeien! Het nieuwe werken gaat meer en meer over innovatief samenwerken. Door meer gelijksoortige organisaties te laten aansluiten in eenzelfde gebouw, ontstaat heel efficiënt ruimtegebruik en ontstaan er mooie kruisbestuivingen. Zo ontstond het idee over een “water en recreatie cluster”.

FACET werd als kennispartner gevraagd om mee te zoeken naar een geschikte locatie. Samen is een programma van eisen opgesteld en werd een selectie gemaakt van beschikbare kantoorruimtes. Na enkele bezichtigingen was de nieuwe locatie een feit.

Het gebouw aan de Storkstraat in Leusden heeft een strategische ligging en voldoende parkeerruimte voor de nieuwe organisatie. Doordat de ruimte “leeg” was, kon het eenvoudig ingericht worden naar de kwaliteit en duurzaamheid van nu. In sneltreinvaart is een eigentijds ontwerp gemaakt. Een samenwerking waarin alle partijen zich herkenden!

In samenwerking met Prins Schilderwerken en CPS interieurs is de verbouw, afbouw en inrichting van het nieuwe gebouw snel gerealiseerd. Met als resultaat een mix van open en gesloten ruimtes. Zo is een kantoortuin ontstaan waar partijen op informele wijze samenwerken aan de toekomst van recreatie!

Partners

HISWARECRON : www.hiswarecron.nl
KMVK : www.stichtingkmvk.nl
ANVR : www.anvr.nl
Waterrecreatie Nederland : www.waterrecreatienederland.nl

Foto’s: Wanda van Eck