FACET architecten & adviseurs

Toekomstvisie zwembad Golfbad Oss

Integrale toekomstvisie zwembad Golfbad in Oss

Het Golfbad in Oss is een zwemcluster van formaat. Om de toekomst te waarborgen had de directie van het zwembad behoefte aan een integrale toekomstvisie, hierbij was onze expertise als architect en adviseur op het gebied van zwembaden van groot belang.

We zien vaker, dat met name zwembaden, die ouder zijn dan 30 jaar grote problemen kennen. Dit gaat niet alleen om de staat van de installaties, maar vooral om de staat van de gebouwschil. In veel gevallen voldoet deze niet meer aan de huidige eisen op het gebied van klimaat en energiezuinigheid. Isoleren lijkt vaak een eenvoudige oplossing, maar geeft in de praktijk vaak grotere, bouwfysische problemen.

Daarnaast merken we dat het recreatief gebruik van overdekte zwembaden afneemt. Dit in tegenstelling tot het sportief gebruik van een zwembad. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de exploitatie van een dergelijk overdekt zwembad.

Met dit soort problematiek had ook het Golfbad te maken. Door deze verschillende aspecten te inventariseren, ontstaat een goede basis voor 4 toekomstscenario’s, die we in deze integrale toekomstvisie hebben weergegeven. De basis voor verdere besluitvorming door directie en andere belanghebbenden.


Het eindrapport van Facet ruimtedenkers in recreatie toont een grondige structuur en opbouw, is helder verwoord en waar nodig voorzien van duidelijke en zeer informatieve tabellen en grafieken. Dit alles heeft geresulteerd in een integrale toekomstvisie voor het Golfbad Oss. Hierin staan alle relevante gegevens, conclusies en aanbevelingen die wij nodig hadden om verantwoorde keuzes voor de toekomst te kunnen maken.” – P. Jongsma, Algemeen directeur Golfbad Exploitatie BV
Lees meer